Förtöjningar

För att ge medlemmar ett tydligt regelverk och hamnkaptenen ett verktyg att påtala grova brister utifrån har vi nu tagit fram en förtöjningsnorm att förhålla sig till. Läs den noggrant och ta tillfället i akt att gå över dina förtöjningar ordentligt nu innan säsongen drar igång på riktigt. Vi har försökt fånga det som hör till som gott sjömanskap på ett enkelt och tydligt sätt. För de flesta innebär detta mindre justeringar, men för vissa av oss betyder inskärpningen nya förtöjningar.

På temat bryggor

Då det nu närmar sig stämma och förra årets beslut av stämman att påbörja ett byte av hamnens bryggor vill styrelsen passa på att delge medlemmarna slutsatserna i den rapport som lämnades in av oberoende besiktningsman innan slutgiltigt beslut om byte fattades. Att renovera befintliga bryggor, som vissa nu förespråkar, kan i ljus av detta ses på som ren önsketänkande.

För fet för båtplatsen?!

Jag är uppvuxen med segelbåt. När jag var 11 år  köpte mina föräldrar en 30- fotare för att testa om segling var vår grej. Det var det, och efter ett par säsonger började det planeras för större båt. Valet blev svenskt och från Arvikas djupa skogar hämtade vi hem en riktig bjässe – en Comfortina på 38 fot. Båten anlände våren -87 och stod ett år hemma i trädgården, medan min far och jag byggde. Min mamma bidrog även hon med träsniderier till olika delar av interiören.

När vi äntligen sjösatte seglade hon fantastiskt. Och vilken stor 38-fotare hon var! 350 bred, hela 30 cm bredare än Diva 39’orna vi fightades med på klubbseglingarna. Snabbseglare OCH rymlig bobåt – kunde det bli bättre?! Mina föräldrar seglade mycket och pappa var mycket stolt av Comfortinan. Därför tog det honom hårt den sommaren han för första gången ombads av en dansk hamnkapten att lägga båten bland de andra småbåtarna… En ny era av båtar hade lanserats och de var bredare och med mer volym, vilket fick våran linjesköna 38 fotare att se liten ut i jämförelse. 

Varför berättar jag denna lilla anekdot? 

För att utvecklingen går framåt. Skärgårdskryssare och snipor hör dåtiden till. Vi, eller snarare våra båtar,  har helt enkelt blivit fetare. Det ger oss nya utmaningar i en hamn som är anlagd för mer än 40 år sedan. Nu när vi har påbörjat arbete med att uppgradera och byta ut våra bryggor har vi i styrelsen och  bryggruppen ifrågasatts av vissa för att vi handlat upp en lösning som inte passar de båtar som ligger där, eller i alla fall inte kommer fungera när vi ska byta övriga bryggor i hamnen.

”Min båt är 3.5 meter bred – hur ska jag få plats när cc-avståndet mellan bommarna är 3.5m!?! Så var det inte alls innan!! Då kunde jag klämma mig in mellan pålarna!”

Kommentaren är fiktiv, men både hamnens personal, styrelsen och bryggruppen har hört argumentet i olika varianter innan.  Problemet är att det är ett feltänk. 

I Lagunen har vi sen hamnen etablerades förtöjd med akterpålar. Dessa pålarna är slagna i kalkberget som ligger under gyttjan i hamnen. Över tid har vissa balkar bytts ut och nya slagits ner ungefär på samma platser som innan. Denna lösning innebär två saker:

 1. Även om det är järnvägsräls eller liknande balkar, så är det över 4-5 meter balklängd som står över botten. Det innebär att balkarna fjädrar av en del. 
 2. Balkarna slås inte med hög precision och där det har slagits en balk innan går det inte att slå en ny, utan den nya balken måste slås några cm från den förra. Detta i sin tur innebär att platserna i Lagunen kan variera. En 3.50 plats kan således vara både 3.40 och  3.60.

Så som vi anger platsernas storlek i Lagunen, så har vi alltid talat om CC-mått. Det vill säga mellan centrum av röret runt pålarna. Platsens bredd är en angivelse av just platsens bredd och inte av maxplats för den båt som kan ligga inom platsen. Det är således inget fel på varken styrelsen eller bryggruppen i relation till de nya bryggorna. Däremot har införande av y-bommar exponerat ett problem som vi haft ett bra tag nu: Många av våra båtar är för breda för de platser de ligger på.  Att det går att få in en 350 båt i en 350 plats genom att trycka isär pålarna så båten slinker in betyder inte att båten passar i platsen. “Ja men det funkar i dag!” tänker vissa av er. Absolut – därför att din båtgranne har en båt som är smalare än den maximala bredden som platsen är anpassad för. Det är egentligen rätt uppenbart – om cc måttet är lika med båtens bredd och det samma gäller för alla båtar som ligger på en brygga kommer det inte bli plats med  fendrar och utrymme för båtarna att röras sig fritt.

Många hamnar har tydliga regler för vilken bredd båtarna får ha för respektive båtplats. Något sånt har vi historiskt inte tagit fram för Lagunen, men en snabb googling  verkar visa en praxis där båtar över 7 meter max får vara CC mått minus 30 cm,  medan mindre båtar ofta har cc mått minus 25cm.

I Lagunen har vi följande bredder på våra platser:

2,5×7
2,5×8
2,6X
3×93,
2×9
3,5×10
3,5×11
4×11
4×12
4×13
4,5×13
4,5×14
4,5×16
5×14
5×15
5×13
6×12

Hur vi ska hantera detta framöver är en utmaning för Hamnkapten och oss i styrelsen att kika på. Det ligger väl lite i korten att vi framöver kommer ställa krav på maxbredd för båt vid försäljning av nya platser, men vi har i dag inga riktiga verktyg för att hantera befintliga båtar i befintliga platser. Men en sak är rätt uppenbar: Om din båt inte passar i den plats du har köpt, är det inte hamnen det är fel på. En båt som inte är anpassat för sin plats riskerar skadas, men även skada närliggande båtar och hamnens anläggningar. Om du vet du har en båt som är för stor för din plats, kontakta Pia på kansliet och ställ dig i byteskö för större plats. Kanske kan Pia till och med vara behjälplig med att ombesörja ett byte till en plats som tillfälligt står tom.

“Men varför gjorde ni inte större platser på G och F bryggan när dom byttes?!!”

Väl… Bryggorna har ju den längden de har, så att utöka storleken på platserna hade inneburit att göra färre platser, vilket för F bryggan inte sågs som ett alternativ. För G bryggan däremot medförde flytten att vi kunde förlänga den något. Ursprungstanken där var att utöka antalet platser, men istället valde vi att utöka bryggans 2.50m platser till 2.60. Detta gjordes som goodwill då platsen fanns tillgänglig och kommer inte påverka befintliga ägare. Däremot kommer Andelshamnen sälja ytterligare andelar när platser på G bryggan säljs vidare. När det gäller den vidare utveckling av hamnen och de bryggbyten vi står inför k a n en tanke för att anpassa oss till verkligheten vara att hamnen köper tillbaka platser som läggs ut till försäljning för att ge möjlighet att bredda de platser vi kommer att erbjuda. Men det är ett framtida scenario som framtida bryggrupp ska få fundera över.
Jag hoppas detta ger alla som har åsikter om bryggor och utrymme en tydligare bild av hur hamnkaptenen och vi i styrelsen resonerar. Om något är oklart, om du har goda förslag, eller om du vi ge ros eller ris, maila oss via kansli@lagunen.nu eller prata med oss i styrelsen när vi är i hamnen.

Öppning av F och G – utan tårta ;-)

Välkommen till ny säsong och särskilt välkommen till er på G och F bryggorna! Vi ligger lite back med de instruktionerna som vi skulle ha på plats innan vi ”flyttar in”, så här kommer en kort instruktion bara så vi kan komma igång. Vi kommer släppa till på F bryggan direkt, medan G bryggan måste vänta ut veckan då vi vill göra klar asfaltering. Viktiga punkter att ta med sig:

 1. Båtarna SKA ha ryckdämpare till fästpunkterna i för och akter mot bommarna.
 2. Det ska bara förtöjas i y bommarna
 3. Det är inte tillåtet att borra i varken betong, bom eller i fenderlisten på bryggan
 4. Linor ska ha kaus och festas med schackel

Bommar är nytt för Hamnen/Hamnkaptenen/Styrelsen så viss inkörningsperiod är rimligt. Det innebär att vi initialt kommer acceptera temporära förtöjningslösningar fram tills det att man fått tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Det kommer komma tydligare regler/instruktioner, (Förhoppningsvis under helgen) och dessa kommer vara i linje med det som finns i länken härnedan och i texten här. Från och med 6 Maj kommer de nya reglarna att implementeras, och temporära lösningar kommer inte längre godtas. Vägledning för hur ni ska förtöja på bommar finns här:

https://www.batturistguide.se/batliv-sjoemanskap/fortojning-mellan-y-bommar

Vi hade plan om gemensam upphandling av linhållare, men priset vi fick var lägre än tex här: https://www.moory.se/p/mr-mooring/ så detta lämnas över till de som vill ha att skaffa själva.

Nya bryggor ger oss ett bra tillfälle att sätta en bra standard för hur vi förtöjer och tar hand om våra gemensamma bryggor och annat material i hamnen. Det här var snabbt för vi ska komma igång. Mer info följer!

Passar även på att påminna om denna: https://lagunen.nu/bryggtrappor-bestallning-deadline-14-4/

För styrelsen och bryggkommiten,

Runar Åsly – Ordförande

Bryggtrappor – beställning – deadline 14/4.

Erbjudande till Lagunens medlemmar.

Då har vi fått våra nya bryggor på plats och det är dags att “flytta in”. Som utlovat har vi tagit in offerter på bryggtrappor som kan monteras as så att vi inte ska behöva skruva eller borra i våra nya betongbryggor utan trappan skruvas enbart i fenderlisten. 

Nu är säsongen här och vi har tyvärr försenats med att hitta en trappa som fyller våra funktionskrav till ett pris som inte var helt vansinnig, men nu har vi hittat en bra lösning!  Vi har valt en trappa / modell som levereras i tre olika utförande med 1-3 trinn, samt en stödpelare för att underlätta ombord-/ilandstigning. Prisen på trappan är vägledande: 1 steg = 3350 Sek,  2 steg = 4695 Sek och 3 steg = 5300 Sek. 

Vi kommer dock få ner priset något genom att beställa flera trappor och därmed erhålla en kvantumsrabatt. Storleken på denna rabatten beror på antalet beställda trappor.  Priset på trapporna från vald leverantör ligger 50% under de övriga offerter vi fått på liknande trappor. 

Ni hittar mått och annat om trapporna här: https://landgangstrapper.dk/da/ Notera dock – inköp av trapporna sker genom gemensam beställning från Lagunen. Vi ber därför även medlemmar rikta evt frågor till Hamnkaptenen eller joakim.freij@lagunen.nu och INTE direkt till leverantören.  

Vi har fått tre demotrappor som kommer att monteras så de kan demonstreras på bryggorna från och med i dag!

Vill man teckna sig för en trappa så lägger man en bindande anmälan via länken här: https://forms.gle/jek8wM9h7Mhx8ibL7 eller så kontaktar man Pia på kansliet för att få hjälp att lägga en beställning. 

Trapporna är framtagna för platsägare på G och F bryggan, och fästen passar inte till de gamla bryggorna. OM någon på A-E önskar att köpa liknande, så kan vi se om det finns en anpassad modell för träbryggor så kan vi lägga en beställning. För att vi ska komma igång med första beställningen vill vi att ni beställer senast söndagen 14/4-24. Vi återkommer med leveranstid så snart vi lagt beställningen hos leverantören.

Bemärk följande: För att undvika egna lösningar som potentiellt kan skada bryggorna kommer enbart denna trappa godkännas för montage på G och F bryggan. Egna lösningar som skadar bryggans integritet kommer att åtgärdas till platsägarens kostnad.

Det kommer Storm – se om din båt!

Och det är varning om höga vattenstånd. Det ligger en del båtar på vinterbryggan med undermåliga förtöjningar. Se till att din båt är ordentligt förtöjd inför vintern. Har du inte varit där på ett tag – åk dit och säkra. Jag börjar bli trött på att tjata om detta nu. Så för att göra allt tydligt – vi kommer kräva ersättning från alla skador på bryggor och fast egendom som dåligt förtöjda båtar orsakar.

Inför nästa säsong kommer det komma tydliga, otvetydiga regler för förtöjningarna.

Ordförandes Julbrev – redan nu?!

Kära Lagunare, 

Det drar sig mot jul och årsslut. En ny säsong är över och jag hoppas ni är många som haft en bra båtsommar. För egen del har det varit lite av en besvikelse med antingen ingen vind alls eller mycket hårda vindar, så som stormen Hans. Den satte tyvärr käppar i hjulen för mitt deltagande i kappseglingen Danmark runt och ledde till att jag avbröt, trots minutiösa förberedelser för både båt och skeppare. 

I hamnen har vi tagit tag i en hel del under säsongen. Klubbhuset har fått ny färg och på  vissa utsatta platser även ny panel. Det gamla mastskjulet för hyresgäster har rivits och är i skrivande stund under återuppbyggnad. Det har, som någon påpekat, tagit lite tid, men även här har höstens blåsväder gjort det svårt att ge hantverkarna bra arbetsförhållanden för att hantera plåt till tak och väggar. I det nya skjulet kommer vi under sommarhalvåret hyra ut kajakplatser efter en lyckad testperiod  denna säsongen. Byggnaden kommer att anpassas för detta, så om ni känner någon som behöver plats till kajak nästa år – hänvisa till Pia!

Efter en lång, utdragen process med en leverantör som inte riktigt infriade vad man lovat, har vi nu fått ny bom på plats. Efter lite barnsjukdomar är den nu aktiv, och vi har även kopplat på kamera vid inpassering för att ha bättre koll på vem som rör sig in på vårt område. I samband med detta vill jag återigen påpeka att det är otillåtet att passera in eller ut  utan att använda taggen. Under nästa år kommer vi göra rutinkontroller och deaktivera taggar för de som inte klarar av att förhålla sig till denna relativt enkla instruktion. Samma gäller för medlemmar som anser det rimligt att skälla på andra medlemmar för att det tar tid eller att de inte slipper in flera bilar på en gång. 

Det sista stora jobbet som görs i hamnen är på gång nu efter att säsongen är över för de flesta. Planen är lagd, och det är glädjande att se hur våra upphandlade entreprenörer följer sina åtagande så långt. Under V.45 startade Janne och “Gubbaklubben” med att demontera befintliga G och F bryggor och säkerställa att vi kunde lyfta upp dem på land. Efter att ha  strippat av det som vi önskar behålla. tex fästen till bommar och eventuella övriga detaljer som suttit på de gamla bryggorna så är dessa bryggor nu placerade på land i väntan på vidare destruktion.

 I slutet av V 48 kommer sjöentreprenaden börja etablera sina maskiner. Då stänger vi också delar av området på land och i vattnet för att säkerställa att vi inte får problem med allmänheten så att våra entreprenörer får jobba ostört och säkert. Veckan därpå levereras våra nya bryggor till Lagunen. De kommer att sjösättas fredag den 8 dec och måndag den 11 dec om allt går enligt plan. Därefter monteras bryggelementen ihop och placeras ut på sina nya platser. Medlemmar är såklart välkomna förbi för att stilla nyfikenheten, men vi ber er respektera de avspärrningar som finns på plats och låta entreprenörerna få göra sitt jobb. 

Medan vi är inne på bryggorna. Det har kommit kritik till styrelsen att vi inte informerat i tillräcklig grad undervägs i processen och att vi inte i fört den dialog som förväntats om val av lösning förde  nya bryggorna. Det kan såklart ligga något i denna kritiken. Samtidigt är det ett stort projekt som drivs bredvid ledamöternas heltidsjobb med många detaljer och knappa  deadlines. Min tolkning är att kritiken primärt beror på att vi nu går ifrån att båtar inte får sticka utanför platsen genom att vi inför olika längder på varannan y- bom på F-bryggan. Vi har därför fått frågan av vissa medlemmar om möjlighet att köpa till egna bommar, men detta kommer vi inte möjliggöra i detta skede, då vi önskar en så homogen lösning som möjligt, och kommer därför inte heller se på andra lösningar för medlemmar med unika behov. 

Som ni känner till från mitt förra brev, så kommer byte av bryggor kosta föreningen väldigt mycket pengar innan vi är klara. Brygg gruppens uppdrag har därför varit dels tekniskt, men även ekonomiskt där vi har utvärderat vad vi inte kan kompromissa kring och vad vi kan för att spara pengar. Y-bommarnas utformning har varit en sådan faktor.  Att förtöja vid bommar av olika längd kommer innebära lite andra utmaningar än vanligt, men vi kommer hjälpa er med att ta fram en guide för hur det ska göras bäst möjligt. Bryggorna är utformade så en förtöjning likt bilden kommer att bli det mest normala, men anpassningar kan såklart behöva göras.

Medan jag är inne på förtöjning – det här är något jag tjatat på under hela säsongen – utan att det hjälpt nämnvärt. Under stormen nu i höst så höll både båtar och bryggor/elpålar dras sönder på grund av felaktiga förtöjningar.  Senast exemplet har vi nu på vinterbryggan där det ligger båtar med grovt undermåliga förtöjningar. Bilden här är ett riktigt exempel från Lagunen. I god tid till nästa säsong kommer vi ta fram riktlinjer för hur båtar i Lagunen skall förtöjas. Dessa riktlinjer blir tvingande och en hel del av oss måste ta nya tag i våra förtöjningar. För att göra det enkelt för hamnkapten/Simon att följa upp kommer hamnens lösning gälla. Det är sannolikt att tex synliga gummiryckdämpare kommer bli krav. Linor med inbyggt dämpning, fjädrar inte tillräckligt när vädret står på ordentligt utöver att det blir svårare för personal att kontrollera så det står rätt till. Egentligen är det här inte så svårt, så om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – planera för nya på vårrean innan säsongen drar igång.

När snön nu faller utanför fönstret och säsongen definitivt är slut, vill jag tacka alla som bidragit till att hålla hamnen i ordning och som hjälper oss alla med friviliga insatser som gör att vi kan hålla hamnen i skick till en relativt rimlig kostnad. Vi har stora åtaganden framför oss, men om vi alla hjälps åt att göra små insatser, är styrelsens ambition att hitta lösningar för att behålla en väl fungerande hamn som är tillgänglig för gemene man. 

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt båtår. Vi ses i hamnen!

Vänlig hälsning – sannolikt för sista gången i år. 

Runar Åsly

Ordförande. 

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Vad kommer hända med bryggorna?

 • Fem olika leverantörer har varit med och lämnat anbud i förprojekteringen, varav tre var med till det slutgiltiga urvalet
 • Vi kommer byta ut både G och F bryggan med betong/betong flytelement med fenderbräda i trä. Bryggorna kommer utrustas med Y-bommar.
 • Valet av betongbryggor är mer kostsamt än trä/betong som vi har i dag, men livstidskostnaden bedöms lägre eftrsom miljökrav gjort så impregneringen som finns i dag inte alls håller på samma sätt som på träbryggor levererade 1985. Samtliga bryggleverantörer stipulerade 10 års levtid på trä, mot 50 år på rena betongbryggor.
 • Byte av bryggorna kommer att påbörjas under vecka 45 med nedmontering av de gamla bryggorna. 
 • G-bryggan kommer att flyttas så långt österut det går och förlängas ca 10 meter för att skapa utrymme för framtida platser, eller evt en låg service/underhållsbrygga.
 • F-bryggan kommer att  rätas ut, vilket underlättar placeringen av båtar då nuvarande vinklar skapar problem med att några platser är ”tårtbitsformade”. Bryggan kommer att utgå från befintlig fästpunkt i land och sluta där bryggan slutar i dag.

Varför har vi valt Y-bommar?

 • Y bommar är så man bygger moderna hamnanläggningar. Det är kostnadseffektivare än att bygga med akterpålar, framför allt för mindre och medelstora platser.
 • Flexibiliteten med Y bommar möjliggör förändring av platsers bredd och längd i framtiden med längre och/eller bredare båtar.
 • Valet av Y-bommar underlättar utbyten vid skador och reducerar därmed underhållskostnaderna.
 • Enkelhet för mindre båtar med låga fribord.
 • Föreningen tjänar pengar på att maximera platsernas storlek vid framtida försäljning av båtplatser.

 Varför har vi inte valt pålar?

 • Svårighet med att slå pålar med exakthet. Svårighet att få exakthet i platsens bredd. Rättviseaspekten har tidigare varit viktig för hamnens medlemmar.
 • Entreprenörerna som är involverade har varnat för risken att träffa gamla kapade pålar vilket fördyrar entreprenaden.
 • Kostsammare över tid än bommar.
 • Att gräva ner mer järn i botten är inte miljövänligt.

Vilken typ av Y-bommar är valda?

 • Vi har valt rena förtöjningsbommar, och inte gångbryggevarianten. Detta beror i huvudsak på begränsat plats mellan båtplatserna, då vi hade tvingats ta bort platser, men även såklart en kostnadsfråga. 
 • Det kommer att installeras 8 meters Y-bommar på östsidan av F-bryggan, medan på västsidan är varannan 10 meter och däremellan 8 meter, för enklare inkörsel.
 • Valde Y-bommar är 100*100mm och inplastade med vit plast för att minska risken för skrapmärken och skador. 2 st flottörer på 10-meters bommarna och 1 st flottör på 8-meters bommarna 
 • Blåa flytelement så som på nuvarande G-bryggan. Bestyckas med trekantsraster i själva Y’et för enklare på- och avstigning.
 • Befintliga bommar på G bryggan återanvänds.

Hur ser landgången ut?

 • De kommer att förses med ledstång 

Vilka mått har båtplatserna?

 • I enlighet med praxis i andra hamnar och även enligt så vi har åp G-bryggan kommer vi behålla tidigare CC-mått. Det som nu är CC-mått mellan pålarna blir CC-mått mellan centrum på Y-bommarna. I praktiken innebär Y-bommarna att 10cm av tidigare utnyttjbar yta nu kommer att tas upp av bommen. 
 • Å andra sidan, med den nya lösningen säkerställer vi att man får den yta man betalar för med större noggrannhet. Med dagens pålar varierar bredden ganska mycket mellan olika platser som borde vara lika stora. Dessutom säkerställer platsernas utformning nu att båterna ligger på ägarens, och inte grannens plats.
 • För dagens 9 meters platser kommer vi att utöka vattenarealen i och med 10m bommarna. Det kommer dock innebära ändring i andelstalet, utan detta förblir som tidigare och påverkar därför heller inte avgifterna till Malmö stad.
 • Den utökade ytan kommer först räknas in när platsen byter ägare, och föreningen kommer då att sälja med en utökad yta.
 • Samma fördelning som på G-bryggan idag. Dock kommer platsernas verkliga bredd och nominella (det som står på kontraktet) justeras så det stämmer överens.
 • För att undvika ojämn belastning på bryggor och bommar, kommer vi framöver ha som riktlinje att båtens bredd ska få plats inom 90% av båtplatsens bruttobredd enligt praxis.
 • Vidare kommer båten fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan. 

Hur ska bryggan förankras?

 • Bryggorna kommer fortfarande att förankras med pålar och inte med ankare/kätting, eftersom det är grunt i Lagunen. 
 • För F bryggan kommer pålarna att vara integrerade i bryggorna, och pålarna kommer att stå inne i bryggan och inte på båtplatsen som idag.
 • Det kommer bli färre, kraftigare 400 mm diameters pålar för säkerhets skull. Höjden kommer att vara minimum 2 meter över vattenytan.

Hur ska jag förtöja vid Y-bommar?

 • Vid Y-bommar förtöjer man med spring i bommarna, ej i bryggan.
 • Men det kommer att finnas en extra förtöjningsbygel vid bryggan på bommen för de som inte vill förtöja med spring.
 • Båten kommer fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan
 • Förtöjningshållare kan köpas till på eget initiativ, detta kommer att organiseras av hamnkapten. Offererad kostnad 490;- per hållare, men ambitionen är att vi kan förhandla ned priset vid inköp av större kvantitet. 
 • Samma sak gäller med stegar till båt om detta önskas, det kommer ej att vara tillåtet med egna lösningar, då man ej får borra eller skruva i bryggan. Bryggruppen kommer att kika på en lösning för detta och informera om alternativ under våren 2024.

Vad med resten av bryggorna?!

 • Vi jobbar med en säker ekonomi, detta innebär att vi investerar löpande efter att vi får in ekonomiska medel, så detta hänger i ganska stor utsträckning på vilka intäkter husbilsställplatserna genererar.
 • Styrelsen har i diskussioner med leverantörerna tagit med att det kommer att investeras för framtiden på resten av bryggorna.
 • Vi har således ej lovat någon leverantör framtida bryggor eller inköp, men det skapar ett intresse för de olika leverantörerna.
 • Kostnaderna i dag för enbart betongelementen till brygga A – E är ca 8,5 miljoner, totalt 719 meter brygga kvarstår.
 • Val av lösning för övriga bryggor är INTE beslutat och således inte uppe för diskussion i nuläge.

Kommer det att finnas el och vatten på bryggorna? 

 • Vi har valt ett Beas system då detta finns sedan tidigare i hamnen (husbilsställplatserna). Detta kommer vara framtidssäkrat, för betalning på stolpe. Systemet kommer inte att implementeras initialt, då vissa komponenter är dyra i anskaffning, men det ger oss möjligheter längre fram utan fullständig nyinvestering. 
 • Kommer att ha samma system på F- och G-bryggan med 4 eluttag på varje stolpe + vattenutkastare. Dagens lösning med 6 eluttag/stolpe är inte förenlig med dagens regler.
  G-bryggan kommer att få 3 stolpar medan F-bryggan får 7 stolpar.

Jag vill / vill inte ligga på Y-bom!

 • Byt brygga, genom att ställa sig i kö på listan, medlemmar har förtur för byte.
 • Samma sak gäller omvänt om man önskar ligga vid Y-bom på de nya bryggorna, men idag har plats på annan brygga.
 • Byten kommer kunna genomföras i mån av plats, och vi kommer att prioritera båtar som nära platsernas maxmått, framför mindre båtar. 
 • Ett byte behandlas som ett vanligt byte, så evt ändring av andelstal täcks av andelshavare.  
 • Kontakta kansliet för att komma med på listan. 

Har vi råd med det här? Det verkar dyrt!

 • Kostnaden för investeringen ligger på runt 4.750.000. Då är inte bortforsling av befintliga bryggor inräknat. Dessa kommer vi lägga på hamnplan fram tills vi har råd att destruera, eller eventuellt sälja dem.
 • Vi prioriterar två bryggor nu, då kostnaden för dubbelarbete på G bryggan vid först flytt, sedan byte hade ökat de totala kostnaderna avsevärt. Vi har råd, eftersom vi har skött ekonomin bra de senaste åren, men ändringen av räkenskapsåret ställer oss öppna för en likviditetsutmaning OM vi skulle få en stor, oförutsedd utgift innan medlemsavgifterna kommer in till våren. 
 • För att slippa behöva låna pengar på bank till dyr ränta, KAN det bli aktuellt att fråga hamnens medlemmar att frivilligt betala in hela eller delar av medlemsavgiften innan förfallodatum för att undvika likviditetsbrist. Detta är något vi kommer tillbaka till OM det skulle bli nödvändigt. I dagsläget vill vi bara flagga upp möjligheten, och visa att det finns en plan.    
 • Som nämnt innan, kostnaden ENBART för betongflytelement för A-E ligger i dag på ca 8,5 miljoner. Takten i vidare bryggbyten kommer därför att sättas av föreningens möjlighet att generera överskott. Styrelsens ambition är att vara varsamma med kostnaderna för medlemmarna och vi kommer utreda möjligheten för extra inkomster genom tex. utökad ställplatsyta. En evt avgift, likt årets 18kr/andel, kommer inte att vidareföras per automatik, men den kan komma att föreläggas stämman i april för nytt beslut.

Så här kan det gå…

…när man inte förtöjer med ordentliga förtöjningar. Vi har bönat, bett, tjatat, etc under hela säsongen. Och förra säsong. Styrelsen har i olika omgångar dragit på sig ilska för att vi försökt slå ned på förtöjningar som inte håller måttet. Inför nästa säsong kommer vi ta fram en förtöjningsguide för hamnen. Där kommer lintjocklek, dämpare, fendrar etc beskrivas i detalj. DET kommer till att bli det gällande dokumentet för hur båtar ska förtöjas i hamnen. Och visst. Det kan vara så att vissa har undantag som gör att våra regler till viss grad blir ”overkill”, men att ha särregler för en handfull båtägare kommer inte att funka. Så det kommer bli tvingande. Eftersom det inte hjälpt avsevärt att tjata kommer hamnkaptenen få i uppdrag av styrelsen att följa upp med straffavgifter till båtägare som inte har ordning på grejerna. Det är inte så svårt att göra rätt. Och gör man det rätt en gång så är det gjort. Så – om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – önska dig nya till jul så du kan möta nästa säsong säkert med gott samvete.

(Om bilden – om i fall någon känner sig utpekad. Det råkade bli den här som nu har slitit sig. Det blåste över 15 m/s i byarna i dag och det är MÅNGA båtar som ligger dåligt förtöjd. Ligger din bra?)

Ordförandes septemberpredikan!

Kära Andelsägare – swosh så flög den sommaren förbi. Jag hoppas ni har haft en bra sommar och trots det ibland mediokra vädret har nyttjat och haft glädje av era båtar. I normala fall är vi i styrelsen fullt upptagna med förberedelser till årsstämma vid den här tiden. Men i år har vi ju ingen stämma i november eftersom vi förra året fattade beslut att lägga räkenskapsåret som kalenderår. Det förlänger verksamhetsåret fram till sista december och stämman kommer att avhållas i april. Detta i sin tur ger er god tid att förbereda motioner eller varför inte kandidera till en post i styrelsen. Pluss att ni får fyra månaders medlemskap “gratis”.

Dock innebär inte detta att inget händer i föreningen. Arbetet med bryggbytet som förra årets stämma fattade beslut om rullar på och upphandlingen pågår. Planen för hur det ska rullas ut och detaljer om val av lösning kommer redovisas på nästa medlemsmöte, torsdag den 12/10 kl 18:30 i Klubbhuset. Styrelsen och bryggruppen kommer att presentera den lösning som är valt och redovisa tidsplanen. Detta helt i enlighet med det mandat som givits. Det är således inte ett möte där val av brygglösning ska diskuteras och förankras hos alla 550 medlemmar – detta är redan gjort i och med stämman. Kanske är detta överflödig info, men det skadar inte att ta det igen. 

Vilket leder mig till nästa tema – Ordförandes ton. Det har framkommit kritik på min ton i vissa sammanhang. Jag vill understryka att jag verkligen försöker att alltid vara en glad skit, men måste erkänna att ibland så testar vissa medlemmars beteende mitt tålamod till det yttersta. Så om du känner dig personligt drabbad, kan det vara så att jag bör beklaga – eller så kan det också vara så att du själv bör fundera på hur du har betett dig i hamnen. Ta t.ex Incidenten där jag skälldes ut av medlem så det hördes hela vägen till Lomma efter att ha påtalat att båt ska förtöjas inom den platsen man äger. Det är fullt möjligt att jag inte bara vände andra kinden till… Dock anser jag att jag själv och hela styrelsen har i uppdrag att påtala brist på efterlevnad av hamnordning och stadgarna i föreningen. Om inte vi gör det – vem ska då göra det? 

Jag tycker jag har uppmanat er allihopa att värna om det gemensamma och visa hänsyn till varandra, men får samtidigt kritik för att det är en del pekfingerviftande. Det är klart att det känns orättvist för de av er som sköter er, men det räcker med en bryggvandring för att se att det är en del som har svårt för det allra enklaste – som tex förtöjningar (en av ordförandes käpphästar) ellerl vilken sida årsmärket ska sitta på. Detta är inte så svårt! Nästa år är planen att ta tag i förtöjningar på riktigt och ställa tydliga, ofrånkomliga krav. Om dina förtöjningar inte håller måttet, kan det vara bra att utnyttja båtaffärens höst/vinter/vårkampanjer och skaffa bättre grejer.

Vår hamnkapten får också sin släng av sleven. Allt från att han inte gör tillräcklig (i och för sig en utmaning med en svans av medlemmar som tar upp hans tid med att “ge feedback”), via att han är korkad som monterar bommen och klykan fel (leverantören skickade fel grejer och deras installatör monterade för att vi skulle ha ny bom över huvud taget), till att “det var då en djävla blåfärg klubbhuset är målat med!”.  Seriöst!? Vi har renoverat klubbhuset med nya brädor och ny färg för att säkerställa att det håller framöver och att vi ska hålla kostnaderna för framtida underhåll nere, och folk gnäller på färgen? I övrigt är det EXAKT samma färg som det alltid varit – dock minus solblekning och avflagning. Du som gnällde – jag hoppas du ser hur dumt det ser ut i text…

Det händer också på en vandring i hamnen att man blir glatt överraskad och alldeles varm inuti. Medan vissa har ett jobb att göra för att hålla sina landplatser i skick enligt stadgarna, kan medlemmen som har landplatsen på bilden glatt kassera en flaska vin i priset för den mest välhållna landplatsen. Cashas in direkt hos undertecknade. 

Mitt önskemål framöver är lite mindre gnäll och dumheter så jag, styrelsen och vår personal kan lägga lite mindre tid på pekpinnar och moralpredikan och mer på att lyfta hamnen och arbeta med att förvalta det vi har för alla medlemmar. Till exempel med att driva processer för att plocka bort gamla vrak, så som Ulf Löfberg nu har gjort. Ni kanske har sett att den enorma motorbåten som legat vid östra gränsen mot Ribban är borta. Förhoppningsvis kan vi i framtiden bli av med flera uttjänta båtar så vi förblir en attraktiv, levande båthamn och ingen båtkyrkogård. Bra jobbat Ulf!

Ibland kommer det såklart berättigat kritik. Till exempel att vi nu har saknat el på delar av landplatserna under längre tid i samband med byte av elskåp. Ingen,  allra minst Janne är nöjd med detta. Det ger ingen el där i nuläget, men det kan vara bra att känna till att vi tog in en firma som skulle göra jobbet. Det påbörjades och elen stängdes av, varpå hantverkaren reste i väg på sen semester i 4 veckor… INGEN är road över detta, men att idiotförklara hamnkaptenen ger ingen energi i sticket. Heller. 🙂 

Avslutningsvis vill jag önska er alla ett gott, säkert båtupptag. Vi är många som under en kort period kommer behöva samsas om begränsade resurser, så visa hänsyn, var effektiv vid, mastkranen, på hamn-  och mastplan, så går allt mycket smidigare och blir trevligare. Lagunen ska vara ett ställe där det är trevligt att vara – inte en plats där man utsätts för otrevligheter och trist attityd. Det är något vi har ett gemensamt ansvar för, så gör din del.

Allt gott!

Runar Åsly 

Ordförande Andelshamnen Lagunen