Lagunens förtöjningsnorm

Här anser jag att vi kan använda hemsidan till något vettigt – utbilda medlemmar och samtidigt klargöra vad som gäller. Sjökulturföreningen skulle kunna göra nytta här med att bidra med texter och foton för att visa hur det går till. Exempelvis:

I Lagunen har förtöjer vi mot brygga och stolpar. För att skydda våra bryggor samt din egen och dina båtgrannars båtar är det viktigt att förtöja rätt. Så vad är rätt? I det efterföljande hittar du en vägledning att ta med sig när du väljer förtöjningar för din båt. Vi kommer gå genom olika sätt att förtöja, men även vilken typ av material vi rekommenderar och till viss grad kräver. (Krav kommer markeras med Fetstil)

I Lagunen har förtöjer vi mot brygga och stolpar. För att skydda våra bryggor samt din egen och dina båtgrannars båtar är det viktigt att förtöja rätt.