Lagunens förtöjningsnorm – under uppbyggnad

Platsholdare för korrekt förtöjd båt.

I Lagunen har förtöjer vi mot brygga och stolpar. För att skydda våra bryggor samt din egen och dina båtgrannars båtar är det viktigt att förtöja rätt. Så vad är rätt? I det efterföljande hittar du en vägledning att ta med sig när du väljer förtöjningar för din båt. Vi kommer gå genom olika sätt att förtöja, men även vilken typ av material vi rekommenderar och till viss grad kräver. (Krav kommer markeras med Fetstil)

I Lagunen har förtöjer vi mot brygga och stolpar. För att skydda våra bryggor samt din egen och dina båtgrannars båtar är det viktigt att förtöja rätt.

Akterförtöjningar.Pålar på djupt vatten kan fjädra och medföra skador på Båten.

Syfte

Syfte med en förtöjningsnorm är att ge att medlemmar, gäster och hamnkapten ett verktyg att förhålla sig till när det gäller förtöjning i Andelshamnen Lagunen.

I Lagunen har förtöjer vi mot brygga och i stolpar. Felaktiga förtöjningar kan skada båda båtar men också Andelshamnens bryggor och anläggningar. De flesta väljer att lägga till med fören mot bryggan, men det är inget förbud mot att göra tvärt om. Att göra rätt, även om det innebär en initial investering i rätt förtöjningsutrustning, kommer därför på sikt att spara oss problem och onödiga kostnader.

Förtöjningsprincip

Alla båtar ska i utgångspunkten förtöjas enligt principskissen här bredvid, med två linor in mot bryggan och korsade linor i akter. Förtöj i pålen på den punkt som är lämpligast med hänsyn till det normala vattenståndet, belså i stolpen med typ snara som inte glider upp eller ned på stolpen. En tunn lina kan fästas i pålens topp och förhindra att aktertampens fästpunkt på pålen glider nedåt. En lämplig höjd är när linan är fäst i pålen på samma höjd som på båten vid normalvattenstånd. Det är viktigt att aktertampen inte får fästas högst upp på pålen då detta ökar trycket på pålarna och därmed skadar anläggningen.
Tänk på att en kraftig förändring av vattenståndet kan medföra att förtöjningen slackar stramas upp. Då krävs ett tilltaget avstånd mellan båt och brygga så båten kan ligga tillräckligt löst för att undvika skada på båt eller brygga. Båten skall i möjligaste mån hålla sig inom egna båtplatsen även vid kraftig sidvind, vilket åtgärdas genom att förtöja med akterlinorna i kors. Tänk på att om en korsad lina brister blir den som är kvar väldigt lång. Tunga båtar bör därför komplettera akterlinorna med ett par extra för säkerhets skull, det ger mindre rörelse i sidled.

Förtöjningsgods:

Förtöjningsgods är den utrustningen du använder för att förtöja din båt på din plats vid bryggan. I Lagunen det krav på att linor som fäster i bryggan ska ha för båten anpassat ryckdämpning. Detta kan bestå av gummifjädrar, förtöjningslinor med insplitsat ryckdämpning eller stålfjädrar. Notera att när det gäller stålfjädrar så rekommenderas dessa inte och att vi kommer gå genom huruvida vi ska förbjuda användning av dom eftersom dom låter mycket och dessutom rostar. Om du ska göra ny förtöjning rekommenderar vi starkt att du använder gummifjädrar för att framtidssäkra dina förtöjningar. Vidare är det viktigt att märka sig att stålfjädrar SKALL säkras med kätting och schackel om i fall dom brister. ed är Linorna skall ha skyddsklädsel på alla ställen där nötningsrisk finns. Inför nästa säsong diskuteras krav om att ryckdämpare även ska göras obligatorisk på akterförtöjningar för att skydda våra pålar.

Förtöjningslinor ska fästas i bryggan med schackel och splitsad ögla med kaus. Notera att schacklar kan lossna, så dom bör säkras/låsas med buntbann eller en lina genom sprinten. Karbinhakar – även om dom är praktiska för att kunna plocka med sig förtöjningarna – är inte tillåtna! Ögla med splitsad lina är också tillåtet om det finns ordentligt skavskydd. Att fästa med pålstek eller annan knop i bryggans ringer är således inte godkänt förtöjning. För splitsguide kolla här:

Beträffande dimensionering av tågvirke och fjädrar kontrollera med din leverantör. Konferera alltid med dina båtgrannar så att ni är överens om förtöjningen. Ytterligare råd och anvisningar kan du alltid få på hamnkontoret.