Kurser i höst

Dags att utbilda dig?
Kanske har det under säsongen kommit upp frågor som gör att du skulle vilja förkovra dig i
navigation eller hyra båt utomlands. FBK startar kurserna i oktober. I detta mail finns information
kring Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF men vi arrangerar även andra kurser vid intresse.
Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
Förarintyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start tisdagen 17 oktober kl 18:30
INNEHÅLL
Kursen innehåller:

 • Svenska sjökort, symboler och förkortningar
 • Navigering (grunder)
 • Lämplig båtutrustning
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Lagar och regler
 • Knopar
 • Fyrar och landmärken
  UPPLÄGG
  Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas till
  förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid
  examinationstillfället.
  Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en
  kostnad av ca (ej fastställt) kronor. Eller om det arrangeras av klubben.
  FÖRKUNSKAPER
  Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
  KURSMATERIAL
  Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se eller
  på bryggboden.se, ange Yachtschool som referens
  Ett komplett paket utbildningsmaterial Förarintyg innehåller:
  Fritids skepparen (Utterström)
 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 931 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.
  BRA ATT VETA
  Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok eller så kan du beställa
  intygskort. Hyr du båt utomlands är boken/kortet ett måste.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
KustskepparIntyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start kl 18:30 9 Januari 2024
UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften betalas till förhörsförrättaren
vid examinationstillfället. Ta med legitimation och ev. intygsbok vid examinationstillfället.
Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och
SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella
sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och
sjömansskap. 
Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst
4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer . Kursen avslutas med en uppskrivning inför
NFB (nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator. 
Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är
fyllda 15 år.
Kursledare
Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg men ett nytt
sjökort. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)(samma som Förarintyg)

 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 93 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1200 kr inkl material
Start datum, mars
INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon,
väderinformation, trafikvarningar etc. 
. Allmänt om VHF och VHF-nätet

 • DSC, GMDSS
 • Sjösäkerhet och radiotrafik.
 • Nödtrafik.
  UPPLÄGG
  Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.
  Övningsfrågor på nätet.
  FÖRKUNSKAPER
  Det enda som behövs är ett stort intresse!
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries
  KURSMATERIAL
  Inte fastställt 
  BRA ATT VETA
  Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften betalas
  direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
  Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
  Anmälan till henrik@yachtschool.se
  Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Ordförandes septemberpredikan!

Kära Andelsägare – swosh så flög den sommaren förbi. Jag hoppas ni har haft en bra sommar och trots det ibland mediokra vädret har nyttjat och haft glädje av era båtar. I normala fall är vi i styrelsen fullt upptagna med förberedelser till årsstämma vid den här tiden. Men i år har vi ju ingen stämma i november eftersom vi förra året fattade beslut att lägga räkenskapsåret som kalenderår. Det förlänger verksamhetsåret fram till sista december och stämman kommer att avhållas i april. Detta i sin tur ger er god tid att förbereda motioner eller varför inte kandidera till en post i styrelsen. Pluss att ni får fyra månaders medlemskap “gratis”.

Dock innebär inte detta att inget händer i föreningen. Arbetet med bryggbytet som förra årets stämma fattade beslut om rullar på och upphandlingen pågår. Planen för hur det ska rullas ut och detaljer om val av lösning kommer redovisas på nästa medlemsmöte, torsdag den 12/10 kl 18:30 i Klubbhuset. Styrelsen och bryggruppen kommer att presentera den lösning som är valt och redovisa tidsplanen. Detta helt i enlighet med det mandat som givits. Det är således inte ett möte där val av brygglösning ska diskuteras och förankras hos alla 550 medlemmar – detta är redan gjort i och med stämman. Kanske är detta överflödig info, men det skadar inte att ta det igen. 

Vilket leder mig till nästa tema – Ordförandes ton. Det har framkommit kritik på min ton i vissa sammanhang. Jag vill understryka att jag verkligen försöker att alltid vara en glad skit, men måste erkänna att ibland så testar vissa medlemmars beteende mitt tålamod till det yttersta. Så om du känner dig personligt drabbad, kan det vara så att jag bör beklaga – eller så kan det också vara så att du själv bör fundera på hur du har betett dig i hamnen. Ta t.ex Incidenten där jag skälldes ut av medlem så det hördes hela vägen till Lomma efter att ha påtalat att båt ska förtöjas inom den platsen man äger. Det är fullt möjligt att jag inte bara vände andra kinden till… Dock anser jag att jag själv och hela styrelsen har i uppdrag att påtala brist på efterlevnad av hamnordning och stadgarna i föreningen. Om inte vi gör det – vem ska då göra det? 

Jag tycker jag har uppmanat er allihopa att värna om det gemensamma och visa hänsyn till varandra, men får samtidigt kritik för att det är en del pekfingerviftande. Det är klart att det känns orättvist för de av er som sköter er, men det räcker med en bryggvandring för att se att det är en del som har svårt för det allra enklaste – som tex förtöjningar (en av ordförandes käpphästar) ellerl vilken sida årsmärket ska sitta på. Detta är inte så svårt! Nästa år är planen att ta tag i förtöjningar på riktigt och ställa tydliga, ofrånkomliga krav. Om dina förtöjningar inte håller måttet, kan det vara bra att utnyttja båtaffärens höst/vinter/vårkampanjer och skaffa bättre grejer.

Vår hamnkapten får också sin släng av sleven. Allt från att han inte gör tillräcklig (i och för sig en utmaning med en svans av medlemmar som tar upp hans tid med att “ge feedback”), via att han är korkad som monterar bommen och klykan fel (leverantören skickade fel grejer och deras installatör monterade för att vi skulle ha ny bom över huvud taget), till att “det var då en djävla blåfärg klubbhuset är målat med!”.  Seriöst!? Vi har renoverat klubbhuset med nya brädor och ny färg för att säkerställa att det håller framöver och att vi ska hålla kostnaderna för framtida underhåll nere, och folk gnäller på färgen? I övrigt är det EXAKT samma färg som det alltid varit – dock minus solblekning och avflagning. Du som gnällde – jag hoppas du ser hur dumt det ser ut i text…

Det händer också på en vandring i hamnen att man blir glatt överraskad och alldeles varm inuti. Medan vissa har ett jobb att göra för att hålla sina landplatser i skick enligt stadgarna, kan medlemmen som har landplatsen på bilden glatt kassera en flaska vin i priset för den mest välhållna landplatsen. Cashas in direkt hos undertecknade. 

Mitt önskemål framöver är lite mindre gnäll och dumheter så jag, styrelsen och vår personal kan lägga lite mindre tid på pekpinnar och moralpredikan och mer på att lyfta hamnen och arbeta med att förvalta det vi har för alla medlemmar. Till exempel med att driva processer för att plocka bort gamla vrak, så som Ulf Löfberg nu har gjort. Ni kanske har sett att den enorma motorbåten som legat vid östra gränsen mot Ribban är borta. Förhoppningsvis kan vi i framtiden bli av med flera uttjänta båtar så vi förblir en attraktiv, levande båthamn och ingen båtkyrkogård. Bra jobbat Ulf!

Ibland kommer det såklart berättigat kritik. Till exempel att vi nu har saknat el på delar av landplatserna under längre tid i samband med byte av elskåp. Ingen,  allra minst Janne är nöjd med detta. Det ger ingen el där i nuläget, men det kan vara bra att känna till att vi tog in en firma som skulle göra jobbet. Det påbörjades och elen stängdes av, varpå hantverkaren reste i väg på sen semester i 4 veckor… INGEN är road över detta, men att idiotförklara hamnkaptenen ger ingen energi i sticket. Heller. 🙂 

Avslutningsvis vill jag önska er alla ett gott, säkert båtupptag. Vi är många som under en kort period kommer behöva samsas om begränsade resurser, så visa hänsyn, var effektiv vid, mastkranen, på hamn-  och mastplan, så går allt mycket smidigare och blir trevligare. Lagunen ska vara ett ställe där det är trevligt att vara – inte en plats där man utsätts för otrevligheter och trist attityd. Det är något vi har ett gemensamt ansvar för, så gör din del.

Allt gott!

Runar Åsly 

Ordförande Andelshamnen Lagunen

Klubbtjänst 2023-09-23

Stort och trevligt gäng som genomförde klubbtjänst idag. Ett Stort tack ska ni ha för det.

Ett extra tack till er som ställde upp som arbetsledare, Spiket och Birgitta, Fredrik, Joakim, Ronny och sist men minst Lasse.