Ordförandes Junibrev

Kära medlemmar i Andelshamnen Lagunen!

När mina barn flyttade ut hemifrån för några år sedan såg jag fram emot en tid utan att behöva uppfostra och lyfte pekfingret. “Gör si och inte gör så” var vokabulär jag såg fram emot att göra mig av med. Sen blev jag ordförande för Lagunen och plötsligt är jag där igen – som en gammal trasig LP skiva. (Jag kan använda den referensen här för de flesta av oss är gamla nog att fatta vad jag menar… vad jag menar…vad jag menar…)

På den senare tiden har jag knappt kunnat röra mig i hamnen utan att antingen själv se, eller få berättat för mig hur ett fåtal medlemmar bidrar till att skapa dålig stämning och misstrivsel i hamnen. Detta gör mig uppriktigt ledsen eftersom jag i mina månadsbrev gång efter gång har uppmanat att ta ett kollektivt ansvar för hamnen, de gemensamma ytorna och våra fastigheter blandat med ett och annat hjärtesuck över hur otroligt dåligt en del av er tar hand om era båtar med undermåliga förtöjningar och dylikt.

Vi i styrelsen är inte blinda för det som sker och helt ärligt så börjar jag bli lite trött på det. Samtidigt höjs tonläget och fler och fler struntar högaktningsfullt i de enkla regler vi har försökt etablera för att driva en hamn till allas trevnad. Det slängs sopor, körs allt för fort med bil, skälls på hamnkapten och på medlemmar som upplyser om våra gemensamma regler och det grisas ner på våra gemensamma ytor. Styrelsen, och styrelserna innan denna, har arbetat för att ha en fri hanm med så lite regler och regleringar som möjligt. Nu, på grund av vissa medlemmars beteende, håller vi på att se över om vi ska skriva om alla kontrakt för att förenkla möjligheten att utesluta och straffa ut medlemmar som inte klarar av att sköta sig och respektera de gemensamma reglerna. Detta som ett verktyg för att drabba specifikt och inte kollektivt. 

Det skandinaviska båtlivet är speciellt. Möjligen har det med våra korta somrar och ljusa sommernätter att göra, men det skiljer sig från samhället i övrigt samtidigt som det innehåller en rad koder och traditioner som kan vara svåra att förstå eller lära sig utan medvetna försöka. Att komma in i en båtklubb och agera som man äger stället, är ett rätt säkert sätt att reta upp en rad befintliga medlemmar på plats. För de av er som är nya som båtplatsägare kan det vara bra att studera hamnordningen lite extra och ställa frågor till kansliet, hamnkaptenen eller era båtgrannar. 

“Men Runar – alla har ju rätt till att forma sitt båtliv som de vill!” Nej, det håller jag inte alls med om! Om det egna agerande begränsar eller stör övriga medlemmars möjlighet att njuta av sitt båtliv och sin fritid så har man gått ut över de friheter man rimligtvis kan ta sig. 

Inför denna sommaren vill jag att ni alla läser igenom och i större grad börjar agera enligt bestämmelserna i hamnordningen – så blir det lättare att umgås för alla. Sen är det så att om någon annan medlem påtalar för dig att ditt beteende inte är lämpligt, så har detta sannolikt mer att göra med ditt beteende än mamman till den som berättar för dig. Bete dig hänsynsfullt och respektfullt och du kommer bemötas på samma sätt!

När jag skriver detta känner jag mig ledsen att jag behöver bruka plats på att ta detta istället för att skriva positivt till de flesta av er som sköter er och bidrar positivt till Andelshamnen. Det sista jag vill göra på min fritid är att springa runt och behöva leka hobbypolis för att vi har vuxna medlemmar som inte kan bete sig mot varandra. Eller att Janne, Pia och Simon ska behöva springa runt och dela ut straffavgifter till höger och vänster.

Inkörningen och bommen vill jag ta upp som egen punkt. Det är enbart tillåtet att köra in en bil per taggning i taget. Detta innebär att även om bommen är öppen efter bilen framför så drar du din egen tagg. Ska du ha med EN gästbil in, så blippar du din tag och öppnar bommen TVÅ gånger. Klarar du inte det kommer vi se till att göra allt vi kan för att avregistrera din tagg och du får inte längre köra in på området. Om du dessutom börjar tjafsa med andra medlemmar vid infarten kommer vi se till att det blir länge tills du får möjlighet att köra in igen.

Rasism. Ja varför ska vi vara fria från det här? Vi blir ständigt fler som har annat ursprung än Skåne även i hamnen. Är du till exempel norrmann så k a n det vara lämpligt att hålla en lite låg profil och observera och lära kulturen som härskar i båtmiljön innan du springer runt som kung på täppan. Risken är att inte bara du, men att även övriga norrmän drabbas av att du inte kan uppföra dig. När vi hamnar där är det lätt att yla rasism. För övriga norrmän stämmer det. För din del har du kanske bara betett dig riktigt dåligt. Så sluta med det. För din egen och alla norrmän i hamnens skuld! Och du som drar alla över en kam utifrån vad du tror är ursprung – sluta med det! Det bidrar inte till att göra stämningen bättre. 

Nästa punkt är lite trevligare. Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar för att dra in pengar för att hålla avgifterna så låga som möjligt. Det senaste är att vi kommer erbjuda kajakägare möjlighet att hyra in sig i ett av våra mastskjul. Detta kommer bli en provordning där vi kommer hyra ut plats från nu och fram till sista September för 1000;- per kajak. Kajakerna kommer att sjösättas vid rampen och vi håller på att ta fram regler för ut-/inpaddling så vi ska undvika farliga situationer i hamninloppet. 

Vi vill alla ha en fin hamn, så låt oss hjälpas åt att hålla den så. Visa hänsyn och hjälp varandra så blir det så mycket trevligare för alla medlemmar. När vi nu går mot midsommar och sommaren är här på riktigt vill jag passa på att önska er en riktigt god sommar och ett tryggt, och glädjefyllt båtliv. Jag vill också tacka alla ni som på senare tid via samtal och mail har gett beröm för det frivilliga arbetet vi i styrelsen lägger ner. Det värmer och gör mig hoppfull om att vi tillsammans kan överkomma en del av de utmaningar vi brottas med. 

Glad midsommar!

För styrelsen, 

Runar Åsly