Hyra eller köpa båtplats

Det är många som hör av sig till oss med frågor om köp eller hyra av båtplats eller uppställningsplats. Här hittar du mer information och ett kontaktformulär för att anmäla intresse. Det är viktigt, båda för dig och för oss att du ska komma i beakting när det blir lediga platser. Om du har frågor som inte rör köp/hyra av plats, vänligen använd kontaktformuläret du hittar på hamnens kontaktsida.

Det här gäller:

Köpa Båtplats

Lagunen är en andelshamn, vilket innebär att man köper ett antal andelar tillika en båtplats.. En båtplats andelar räknas ut med formeln längd x bredd + 17. Priset för en given plats beror på platsens storlek. Andelarnas värde indexregleras vilket innebär att priset stiger med ca.x.y% årligen. Om man säljer platsen får man därmed igen priset för sina andelar reglerat för den tid man har haft platsen. Som andelsägare betalar du en årsavgift till Andelshamnen och Båtsällskapet. Du kan läsa mer i stadgarna som du hittar här.

För att kunna få möjligheten att köpa andelar skall intressent ställa sig i den kö vi har för detta, köavgiften är på 300:- / kalenderår.

Hyra Båtplats

Det finns inga fasta hyresplatser på Lagunen. Båtplats som medlem ej avser använda i vattnet kan hyras ut via kansliet under säsongen som är mellan den 15/4 – 31/10. Kostnaden beror på platsstorlek. När de platser som kommit in för uthyrning blivit uthyrda skriver vi en notis om detta.

Hyra Landplats

I hamnen finns det kapacitet för att hyra en uppläggningsplats utanför sommarsäsongen för ett antal båtar som inte har sin fasta plats i Lagunen. Kontakta hamnkontoret.

Villkor

För att få hyra en plats, på land eller i vattnet, tar vi en UC-upplysning på potentiell hyresgäst. Vid godkänd sådan skall hyresgäst även erlägga en deposition vilken återbetalas när ytan som hyresavtalet avser är tömd och återställd.