Hyra eller köpa båtplats

Det är många som hör av sig till oss med frågor om köp eller hyra av båtplats eller uppställningsplats. Här hittar du mer information och ett kontaktformulär för att anmäla intresse. Det är viktigt, båda för dig och för oss att du ska komma i beakting när det blir lediga platser. Om du har frågor som inte rör köp/hyra av plats, vänligen använd kontaktformuläret du hittar på hamnens kontaktsida.

Update 2021-04-06: Årets alla hyrplatser är uthyrda. Läs mer här https://lagunen.nu/slut-pa-platser-for-i-ar-redan/

Det här gäller:

Köpa Båtplats

Lagunen är en andelshamn, vilket innebär att man köper en andel tillika en båtplats. Olika platser har olikt andelstal, vilket gör att priset för en given plats beror på platsens storlek. Andelarnas värde index regleras, vilket innebär att priset stiger med ca.x.y% årligen. Om man säljer platsen får man därmed igen priset för sin andel reglerat för den tid man har haft platsen. Som andelsägare betalar du en årsavgift till Andelshamnen och Båtsällskapet. Du kan läsa mer i stadgarna som du hittar här.

Hyra Båtplats

Båtplats i vattnet kan hyras via kansliet under säsongen 1 maj till sista oktober. Kostnaden beror på platsstorlek och tillgängligheten varierar. Vi praktiserar ett strukturerad kösystem.

Hyra Landplats

I hamnen finns det kapacitet för platshyra på land utanför sommarsäsongen för att antal båtar som inte har sin fasta plats i Lagunen. Priset för landplats är för tillfället: ;-