Ordförandes Junibrev

Kära medlemmar i Andelshamnen Lagunen!

När mina barn flyttade ut hemifrån för några år sedan såg jag fram emot en tid utan att behöva uppfostra och lyfte pekfingret. “Gör si och inte gör så” var vokabulär jag såg fram emot att göra mig av med. Sen blev jag ordförande för Lagunen och plötsligt är jag där igen – som en gammal trasig LP skiva. (Jag kan använda den referensen här för de flesta av oss är gamla nog att fatta vad jag menar… vad jag menar…vad jag menar…)

På den senare tiden har jag knappt kunnat röra mig i hamnen utan att antingen själv se, eller få berättat för mig hur ett fåtal medlemmar bidrar till att skapa dålig stämning och misstrivsel i hamnen. Detta gör mig uppriktigt ledsen eftersom jag i mina månadsbrev gång efter gång har uppmanat att ta ett kollektivt ansvar för hamnen, de gemensamma ytorna och våra fastigheter blandat med ett och annat hjärtesuck över hur otroligt dåligt en del av er tar hand om era båtar med undermåliga förtöjningar och dylikt.

Vi i styrelsen är inte blinda för det som sker och helt ärligt så börjar jag bli lite trött på det. Samtidigt höjs tonläget och fler och fler struntar högaktningsfullt i de enkla regler vi har försökt etablera för att driva en hamn till allas trevnad. Det slängs sopor, körs allt för fort med bil, skälls på hamnkapten och på medlemmar som upplyser om våra gemensamma regler och det grisas ner på våra gemensamma ytor. Styrelsen, och styrelserna innan denna, har arbetat för att ha en fri hanm med så lite regler och regleringar som möjligt. Nu, på grund av vissa medlemmars beteende, håller vi på att se över om vi ska skriva om alla kontrakt för att förenkla möjligheten att utesluta och straffa ut medlemmar som inte klarar av att sköta sig och respektera de gemensamma reglerna. Detta som ett verktyg för att drabba specifikt och inte kollektivt. 

Det skandinaviska båtlivet är speciellt. Möjligen har det med våra korta somrar och ljusa sommernätter att göra, men det skiljer sig från samhället i övrigt samtidigt som det innehåller en rad koder och traditioner som kan vara svåra att förstå eller lära sig utan medvetna försöka. Att komma in i en båtklubb och agera som man äger stället, är ett rätt säkert sätt att reta upp en rad befintliga medlemmar på plats. För de av er som är nya som båtplatsägare kan det vara bra att studera hamnordningen lite extra och ställa frågor till kansliet, hamnkaptenen eller era båtgrannar. 

“Men Runar – alla har ju rätt till att forma sitt båtliv som de vill!” Nej, det håller jag inte alls med om! Om det egna agerande begränsar eller stör övriga medlemmars möjlighet att njuta av sitt båtliv och sin fritid så har man gått ut över de friheter man rimligtvis kan ta sig. 

Inför denna sommaren vill jag att ni alla läser igenom och i större grad börjar agera enligt bestämmelserna i hamnordningen – så blir det lättare att umgås för alla. Sen är det så att om någon annan medlem påtalar för dig att ditt beteende inte är lämpligt, så har detta sannolikt mer att göra med ditt beteende än mamman till den som berättar för dig. Bete dig hänsynsfullt och respektfullt och du kommer bemötas på samma sätt!

När jag skriver detta känner jag mig ledsen att jag behöver bruka plats på att ta detta istället för att skriva positivt till de flesta av er som sköter er och bidrar positivt till Andelshamnen. Det sista jag vill göra på min fritid är att springa runt och behöva leka hobbypolis för att vi har vuxna medlemmar som inte kan bete sig mot varandra. Eller att Janne, Pia och Simon ska behöva springa runt och dela ut straffavgifter till höger och vänster.

Inkörningen och bommen vill jag ta upp som egen punkt. Det är enbart tillåtet att köra in en bil per taggning i taget. Detta innebär att även om bommen är öppen efter bilen framför så drar du din egen tagg. Ska du ha med EN gästbil in, så blippar du din tag och öppnar bommen TVÅ gånger. Klarar du inte det kommer vi se till att göra allt vi kan för att avregistrera din tagg och du får inte längre köra in på området. Om du dessutom börjar tjafsa med andra medlemmar vid infarten kommer vi se till att det blir länge tills du får möjlighet att köra in igen.

Rasism. Ja varför ska vi vara fria från det här? Vi blir ständigt fler som har annat ursprung än Skåne även i hamnen. Är du till exempel norrmann så k a n det vara lämpligt att hålla en lite låg profil och observera och lära kulturen som härskar i båtmiljön innan du springer runt som kung på täppan. Risken är att inte bara du, men att även övriga norrmän drabbas av att du inte kan uppföra dig. När vi hamnar där är det lätt att yla rasism. För övriga norrmän stämmer det. För din del har du kanske bara betett dig riktigt dåligt. Så sluta med det. För din egen och alla norrmän i hamnens skuld! Och du som drar alla över en kam utifrån vad du tror är ursprung – sluta med det! Det bidrar inte till att göra stämningen bättre. 

Nästa punkt är lite trevligare. Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar för att dra in pengar för att hålla avgifterna så låga som möjligt. Det senaste är att vi kommer erbjuda kajakägare möjlighet att hyra in sig i ett av våra mastskjul. Detta kommer bli en provordning där vi kommer hyra ut plats från nu och fram till sista September för 1000;- per kajak. Kajakerna kommer att sjösättas vid rampen och vi håller på att ta fram regler för ut-/inpaddling så vi ska undvika farliga situationer i hamninloppet. 

Vi vill alla ha en fin hamn, så låt oss hjälpas åt att hålla den så. Visa hänsyn och hjälp varandra så blir det så mycket trevligare för alla medlemmar. När vi nu går mot midsommar och sommaren är här på riktigt vill jag passa på att önska er en riktigt god sommar och ett tryggt, och glädjefyllt båtliv. Jag vill också tacka alla ni som på senare tid via samtal och mail har gett beröm för det frivilliga arbetet vi i styrelsen lägger ner. Det värmer och gör mig hoppfull om att vi tillsammans kan överkomma en del av de utmaningar vi brottas med. 

Glad midsommar!

För styrelsen, 

Runar Åsly

Ordförande har ordet – i dag en hel del om ekonomi.

Kära medlemmar. 

Det går definitivt mot ljusare tider och säsongen närmar sig med stormsteg. De första av er har börjat sjösätta, även om vår temperaturen har medfört att det har varit relativt lite aktivitet i hamnen . Det har blåst en del under vintern, så om du inte varit förbi din båt på sistone kan det ändå vara läge att ta en check. Kom ihåg att det är stora krafter så stöttor och vaggar kan ha rört sig även om allt ser normalt ut. Kontrollera därför noggrant innan du börjar jobba på din båt. 

Vi har haft ett medlemsmöte i mars där vi informerade och svarade på frågor kring avgifterna som nu har börjat trilla ner i era brevlådor och mailkorgar. Eftersom det är många som inte varit med på stämman där medlemmarna fattade beslut om avgifterna eller på medlemsmöte följer en kort sammanfattning. Detta också för att bemöta snacket som går om att “styrelsens enda fokus är att dra in massa pengar. “ Vi kommer till det. 

Detta har hänt.   

På året stämma la styrelsen i år fram ett förslag till beslut om att påbörja processen med att byta ut hamnens 40 år gamla bryggor. I den efterföljande voteringen röstade 79 personer för, och endast en emot detta förslag. Detta går alldeles utmärkt att läsa i protokollet som ni hittar här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Stämman röstade även genom – i enlighet med stadgarnas § 11 att införa en extra avgift på 18;- per andel för finansiering av investeringar i nya bryggor. Skälet till att den extra avgiften utformades på det sättet var att pengarna vi får in är med att kapitalisera, det vill säga öka värdet på, hamnens tillgångar. Detta i sin tur ökar värdet på andelarna med motsvarande, vilket då är rätt och rimligt att matchas mot det antal andelar varje medlem äger. Om vi istället hade infört en fast avgift, hade det inneburit att en medlem med fler andelar hade fått mer för pengarna än en medlem med färre andelar. Det blir således inte mer rättvist än den modell som styrelsen och stämman har valt. Pengarna som nu betalas in kommer bidra till en värdeökning som kommer andelsägaren till godo vid försäljning helt i linje med praxis enligt stadgarnas § 9 (Som också förtydligades av stämman).

Så man kan till viss grad säga att vi i styrelsen, med stämmans stöd HAR ökat ambitionerna att få in pengar. Men inte utan grund. Våra bryggor är 40 år gamla. Det samma gäller för en del av stolparna. Under hamnens 40 år har det varit ett mål att hålla avgiften så låg som möjligt. Man har prioriterat låg avgift framför avsättning av resurser till en (åter-)investeringsfond. Att bryggor och järnpålar som finns i en korrosiv miljö med mekaniska belastningar inte lever evigt borde inte överraska någon. Därför har vi påbörjat jobbet med byte. Detta kommer att rullas ut över några år för att sprida kostnaderna, och för att göra det så ekonomiskt hanterbart för våra medlemmar som möjligt. Vi i styrelsen, och en överväldigande majoritet av röstande medlemmar, är av uppfattningen att det är bättre att VÄLJA att gå igång med ett stegvis bryggbyte än att TVINGAS byta trasiga bryggor. 

OCH – vi tar det en gång till: Bryggorna har 40 år på nacken, vi har haft kompetent tredjeparts experter kika på bryggorna och fått rådet att börja byta. Att någon enskild medlem “tycker” att bryggorna håller i många år till ändrar ingenting. För visst är det bra om bryggorna håller, men som båthamn vore vi väldigt illa ute om de inte gör det. Sannolikheten lutar tyvärr åt det senare. Om du inte litar på oss – gå längst ut på E-bryggan.

Utöver detta så fick ni en punkt till på senaste fakturan som benämns Arrendeavgift. Detta är en ökade arrendeavgiften till Malmö stad som vi nu kommer se en gradvis ökning (10% pluss index reglering) de närmaste åren fram tills vi har nått kostnaden för hela nya arrendet. Det är alltså inget som vi i styrelsen har hittat på, utan det är en avgift som är ett direkt resultat av politiska beslut i Malmö stad. Föreningsstämman har valt att fördela avgiften utifrån båtplatsernas nominella area dvs tex. 3,5*11m så därför varierar avgiften utifrån storleken på varje enskild plats. Du kan läsa mer om det i stadgarnas paragraf 11 https://lagunen.nu/stadgar-andelshamnen/

Med det sagt – vi är inte hjärtlösa individer som struntar i medlemmarnas ekonomi eller som inte ser att ökade kostnader inte enbart tillkommer i vår hamn. Och just därför fattades beslutet om att dela upp fakturan för årets avgifter så som kommunicerats tidigare. 

Jag hoppas texten ovan förklarar bakgrunden för de fakturor ni nu har mottagit och att vi kanske ser fler av er på stämmor och medlemsmöten i framtiden. OM ni fortfarande har frågor – dra ett mail till Pia på kansli@lagunen.nu med era frågor så Pia kan sammanställa dessa när hon har tid och sedan skicka till mig/kassören för ytterligare förklaringar. Om alla skall ringa Pia med (ungefär samma) frågor, reduceras den tid Pia har för att göra jobb för oss alla, så snälla hjälp oss ge Pia, Janne och Simon vettiga arbetsvillkor.  

Avslutningsvis – medan jag är inne på ekonomi – det har också varit ett galet missförstånd om ersättning till styrelsen. Det är röstat igenom på stämman att styrelsens arvode är 34000;-. För det första – detta är INTE per medlem i styrelsen. För det andra, de senare års styrelser har gjort det till kutym att inte plocka ut något arvode alls. Det vi däremot gör är att vi äter ett enkelt måltid i samband med styrelsemötena som normalt varar från 18-22+ en gång i månaden. Om någon har starka åsikter om detta är det fritt fram att anmäla sitt intresse till nästa års styrelse. 

Så – med det undangjord hoppas jag vi nu kan gå en varm, vårrusningssäsong till mötes. Kom ihåg det jag tjatar om så ofta jag kan – vi ÄR en medlemsförening där det kollektiva ansvaret för vår hamn och faciliteter. Härunder miljö. På batmiljo.se kan du hitta bra riktlinjer för båda vad du bör göra och vad du enligt lag SKA göra när du vårrustar din båt. Låt oss hjälpa och visa hänsyn till varandra så vi alla kan njuta av säsongen som ligger framför oss. Vi ses i hamnen!

Runar Åsly

Ordförande

God Jul Lagunenvänner!

Kära Andelsägare!

I dagarna har det gått ut fakturor för årsavgifterna för både Andelshamnen och Båtsällskapet. Som ni kanske redan har hunnit notera kom fakturorna med en information om att ytterligare fakturor kommer under våren. Jag vill kort förklara bakgrunden för detta.

Som känt har vi fått en arrendehöjning som måste fördelas. Utöver detta biföll stämman att införa en extraavgift för delfinansiering av nya bryggor i enlighet med stadgarnas § 11. I tillägg till det röstade stämman genom ett förslag om dubbel båtplatsavgift till BSLM för medlemmar med fler än en båtplats.

Vi i styrelsen är medvetna om att detta innebär en relativt kraftig hyreshöjning, framför allt inför det faktum att vi nu står inför en vinter med höga elpriser och för många en ansträngd privatekonomi. På senaste styrelsemöte fattades därför beslutet att mildra effekten av avgiftshöjningarna genom att dela upp fakturan i två delar där medlemsavgifterna faktureras nu, och övriga avgifter faktureras medio april. Det är vår förhoppning att detta underlättar för er som medlemmar.

I det material som skickades ut inför årsstämman kan ni se hur modellen för de nya avgifterna kommer se ut. Avgiften som ska direkt vidare till Malmö stad för arrendet är det som benämns Areabasserad båtplatsavgift och utgår från den nominella storleken på båtplatsen. När det gäller extraavgiften till bryggfonden, kommer denna baseras på andelar. Stämman röstade genom en modell där avgiften blir 18 kronor per andel, vilket för en genomsnittlig plats (11*3,5) innebär en kostnad på 1000;-.

Efter stämman har det kommit mig för örat att det finns lite frågor kring styrelsearvodet. Stämman beslutade att fastställa detta till 34.000. Det är två faktorer här som är bra att känna till – summan är för HELA styrelsen – inte för enskilt styrelsemedlem, vilket vissa har tolkat det som. Dessutom – Styrelsen har gjort det till kutym att INTE ta ut detta arvode. Däremot är det praxis att styrelsen äter en lättare middag under/efter våra styrelsemöten en gång i månaden. Detta sedan urminnes tider och inte heller särskilt orimligt då styrelsemötena ofta dra ut till efter 22.

Pandemin har gjort att Lagunens styrelser har kommit av oss från den goda traditionen att tacka av avgående styrelsemedlemmar. Traditioner är viktiga, så en avtackning kommer genomföras i samband med första medlemsmötet som är planerat 15/3-23.

Det var det – kanske inte det roligaste eller mest juliga medlemsbrev ni kan få, men å andra sidan, jag hoppas å andra sidan att vårt val att dela fakturan uppskattas. När vi nu har passerat årets mörkaste dag och går in i julhögtiden vill jag ta tillfället i akt att önska alla andelsägare, hyresgäster och personal en riktig god jul och ett gott nytt båt-år. Själv har jag redan börjat preppa för nästa säsong, där jag bland annat ska segla regattan Round Denmark Race. Om inspirationen kommer över mig och seglingsabtinensen blir för hög k a n det bli ett Lagunenföredrag om varför man väljer att segla solo under januari/februari.

Med önskan om en fridfull jul med låga elpriser!

För Styrelsen Andelshamnen/BSLM Runar Åsly

Ordförandes julhälsning

Kära medlemmar!

Då är årets stämmor klara och båtåret 2022 kan läggas till handlingarna. Med det sagt, det var en nervös ordförande inför årets stämmor efter många och långa diskussioner i styrelsen under hösten. Det var omfattande propositioner vi hade med oss och även om exempelvis bryggbyten för mig kändes rätt så uppenbart, hade vi i styrelsen också identifierat en rad punkter där det kunde blivit långa diskussioner som gjort förslagen svårare att enas om. Jag är därför väldigt tacksam att stämman gav ett tydligt mandat, men framför allt ett förtroende, att gå vidare med frågan. Det kommer kräva ett massivt arbete från oss, och det kan också vara att vi kommer behöva be om stöd från personer utanför styrelsen för att dra projektet i land. Jag är glad och helt ärligt lite överraskad över det stödet vi fick för planerna framöver. 

Det var en boost att känna medlemmarnas förtroende och uppskattning för det arbetet som lagts ned. Samtidigt förpliktar det och ställer krav på hur vi arbetar vidare i processen. Vår målsättning är att när vi om ett år går in i julfirande 2023, så pågår arbetet för fullt med att byta en eller kanske till och med två av de första bryggorna. Det kommer bli en välbehövlig uppgradering av hamnen och något som även bidrar att öka värdet på våra andelar. 

I en förening som Andelshamnen är årsstämman föreningens högsta beslutande organ. Det är här vi medlemmar kan göra våra röster hörda. Jag har i tidigare brev till medlemmarna betonat min önskan om ökat engagemang i hamnen och innebörden av att vara del i just en Andelshamn. Därför gladde det mig att stämman inte enbart bestod av envägskommunikation från styrelsen. Bra uppslutning och intresserade medlemmar som ställde frågor om förslagen, samt att flera medlemmar engagerade sig genom inlämnade motioner är ett bra tecken på en förening som engagerar. 

Föreningsdemokratin är en hårfin balansgång. Å ena sidan vill vi ha en delaktighet och dialog, genom att ge möjlighet att förklara och förtydliga förslag som läggs fram för stämman. Å andra sidan, med 550 medlemmar säger det sig själv att vi inte kan låta alla komma till tals eller spendera tid under stämman på att bereda förslagen som presenterats. En utdragen stämma tär på medlemmarnas tålamod. Från scenen noterade jag att fler av mötesdeltagarna föll ifrån under stämman, och även om jag förstår er, blir detta ett hot mot föreningsdemokratin. (En eloge till alla som stannade kvar för båda stämmorna! Protokollet är i övrigt på väg ut.)

Inför årets stämma var målsättningen att vi skulle genomföra en effektiv och korrekt stämma med väl förberedda underlag, likväl tog det längre tid än jag önskat. Inför nästa års stämma tar jag gärna feedback på hur vi kan bli mer effektiva och stringenta under årsstämman utan att förlora möjligheten för frågor och förtydligande. Kanske är det en idé inför nästa stämma att hålla ett medlemsmöte, eller ett “träffa styrelsen” event veckorna innan om vi har omfattande, komplexa frågor till beslut? 

En viktig sak att notera med våra stämmor är att det är beslutsmöten i föreningar man valt att vara medlem. Vi i styrelsen är valda att förvalta föreningen på medlemmarnas vägnar. Om man inte håller med om styrelsens förslag röstar man nej till dessa, och i förlängningen röstar man bort styrelsen om man anser att den missköter sig. Det är således vitt skilt från en politisk organisation, där man lanserar alternativa förslag och driver dessa för att få igenom dem. Dynamiken i en ekonomisk förening är enklare. Man kan helt enkelt välja att gå ur om man inte ställer sig bakom stämmans och föreningens inriktning. 

Vi går nu in i en lugnare period i hamnen, men jag ber er att inte helt glömma bort era båtar. Kom gärna förbi i hamnen och se till att allt är i sin ordning både på din egen, men även på din grannens båt. Låt oss hjälpa varandra komma igenom den mörka, hemska årstiden som inte erbjuder båtlivets glädje och energipåfyllnad. Snart går det dock mot ljusare tider och vi kan sjösätta igen! Jag vill ta tillfälle i akt att tacka vår personal – Janne, Pia och Simon, samt mina styrelsekollegor, nya som gamla, för ett väl genomfört år. Nu vilar vi upp oss inför ett energiskt 2023. Till alla medlemmar önskar jag en god jul och ett gott nytt båtår.

Runar Åsly

Ordförande Andelshamnen /Båtsällskapet

Kallelse till föreningsstämmor

Kära medlem i Andelshamnen och i Båtsällskapet!

Snart är det dags för års-/föreningsstämma och vi i styrelsen önskar dig välkommen till att göra din röst hörd. Det kommer bli en intensiv kväll, med en rad propositioner från oss i styrelsen, och också motioner från engagerade medlemmar.

Därför blir det extra viktigt att vi alla är förberedda så att vi kan genomföra de två stämmorna så effektivt och demokratiskt som möjligt. Vi i styrelsen har lagt ner mycket diskussion och möda i att tydligt beskriva våra propositioner och jag är säker på att medlemmarna som motionerat har gjort det samma.

Förslagen, och bakgrunden för dessa hittar du i det relativt omfattande informationspaketet som Pia på kansliet är i färd med att skicka ut. Om du INTE fått det under onsdagen – hör av dig till Pia. Du hittar två filer med propositioner – en för varje förening, samt två med motioner – även där en för Andelshamnen och en för Båtsällskapet.

Vi ber dig spendera lite tid på att sätta dig in i, och kanske diskutera med andra medlemmar innan stämman, så stämman kan användas till att rösta om de framlagda förslagen. Under stämman kommer vi inte ha tid, eller möjlighet, att ytterligare bereda eller föra långa diskussioner om framlagda propositioner/motioner. Givetvis kommer vi vara öppna för frågor där det finns oklarheter, men vi ber er alla att hjälpa oss att hålla det så kort och effektivt som möjligt.

För att vi ska få en bra stämma och staka ut en väg framåt i medlemmarnas bästa intresse behöver vi hjälp från så många som möjligt – så kom till stämman och gör din röst hörd!

Om du använder digital kalender kan du hitta lägga in en påminnelse i din kalender här: https://bit.ly/3UlILcn

Välkommen till Limhamns Folkets Hus den 24/11/22 klockan 18:30!

Så var det höst igen med allt vad det innebär…

Kära medlem. Hösten är här och visst har det varit en fantastisk säsong? Själv har jag seglat ungefär 2000NM – så även om jag inte är i klass med Spiket – hamnens Atlantkorsare har det blivit en del segling! Det börjar bli dags att plocka upp våra båtar och i och med det kommer det bli ”kamp” om våra gemensamma resurser så som klargöringsbrygga, mastkran, kranbil, mastplats, mastbod (mycket tjafs för seglare här – på hösten vill man helt klart ha motorbåt….) För att det ska gå så smidigt som möjligt vill jag be er alla om att smöra er med lite extra tålamod, men även komma ihåg mantrat jag försökt dra i sedan jag blev ordförande – detta är en Andelshamn där vi är medlemmar och dör det finns andra medlemmer med samma rättigheter OCH skyldigheter som dig själv. Så – var generös, visa hänsyn och kanske till och med erbjud hjälp till en ensam föreningsmedlem som sliter med avmastning, att få upp båten eller vad det nu måste vara. Det blir trevligare då – för alla.

På temat – jag har efter ett långt samtal med hamnkaptenen fått ta del av den frustration en del av er känner över att ”någon” tar sig till rätta i strid med hamnordning i mastskjulen. Efter att ha sett själv måste jag tyvärr hålla med hamnkaptenen – så dj.la illa är det väl ändå inte! Det det gäller är master med fasta radarantenner och annan skrymmande fastmonterad utrustning. I går var det styrelse möte och vi tog upp frågan. Vi kommer ändra i hamnordningen och specificera tydligare vad som gäller, men än så länge: Har du fastmonterad utrustning som är komplex att ta bort (häri räknas INTE stående rigg och spridare) – snacka med hamnkaptenen och få angett en plats. Över lag gäller även här – använd huvudet och visa hänsyn – det är flera som vill ha sina master in för vintern. Masten kan behöva ligga på ”rygg” för att ta minst möjlig plats. I så fall är det mastägarens – inte grannarnas ansvar att surra fast/vaddera så masten tar så lite plats som möjligt och inte riskerar skada övriga master. Kom även ihåg att master ska märkas med dekal och adresslapp.

Medan jag är inne på hamnkaptenen – han har ett jobb att göra. I bland kan man ha åsikter om vad han gör, vad styrelsen gör eller inte gör och man vill ventilera dessa åsikter med någon. För att hamnkaptenen ska hinna med sitt jobb ber vi i styrelsen lägga på ett filter och andas några gånger innan ni erbjuder hamnkaptenen era åsikter. Med 550 medlemmar i hamnen kan det lätt bli i överkant av vad Janne har tid och kapacitet att hantera. Medan vi gärna tar feedback och förslag till förbättringar som framläggs konstruktivt, så påverkas få i någon positiv riktning av rent gnäll. Om du har feedback till oss i styrelsen och inte får tag på oss i hamnen – skicka ett mail till styrelsen@lagunen,nu så börjar vi där. Jag tar gärna ett snack i hamnen också om det finns behov för att ventilera. 🙂

Snart är det dags för stämma. Datumet är satt till 24/11. Vi i styrelsen jobbar för att presentera en rad ny förslag och vi kommer bland annat ha konkreta förslag för några större investeringar, men även förslag till hur ökningen av avgifterna för arrendet ska fördelas. Så det blir något bra och något mindre bra. För att vara med och påverka räknas alla, så se till att blocka kalendern redan nu och kom på stämman.

Önskar er alla en trygg och smidig avslut på säsongen. Ta det lugnt och hjälp varandra att få ordning på båtar och hamnen inför vintern – den kommer så alltför snabbt!

Ordförandes sommarbrev

…och plötsligt var det sommar och semestertid!

Kära medlemmar i Lagunen!

Tiden flyger iväg och fast sommarvärmen inte riktigt anlänt än, så har det varit säsong för rätt många av oss en längre tid. Med tanke på hur världen ser ut, så är det riktigt skönt att komma ut på Sundet och stänga av omvärlden ibland. Bort från bekymmer och krav och en omvärld som känns mer och mer knäpp.

Jag har i tidigare brev försökt sätta en agenda för vad jag och styrelsen vill att Lagunen ska representera. Jag har pratat om gemenskap, delat ansvar och en välskött hamn med bra faciliteter. För att nå dit måste vi ibland göra saker som inte alla gillar, eller som någon upplever som negativ förändring. El-frågan har varit en sådan fråga, och visst – det finns nimmare tekniska lösningar än det vi valde, men till den kostnadsram som projektet har genomförts inom är vi, och till synes en stor andel av er som er medlemmar, riktigt nöjda.

Nu när säsongen dragit igång går vi över i en ny fas där det börjar hända nya saker. Dessa förändringar leder till att kansliet måste påminna om en del (självklara) saker. En del av dessa är rätt enkla grejer som även går att läsa i hamnordningen. Jag har fått lite feedback – båda direkt, men även via den officiella Facebooksidan att en del upplever dessa påminnelser och krav som något som gör Lagunen “negativt” och odlar rädsla för att göra fel. 

Detta är såklart inte syftet med våra regler. Jag är gammal officer, med allt vad det innebär. Många tror att man som officer gillar regler och ordrar för reglarnas skuld. Så är inte fallet, utan jag fick tidigt lära mig att lyssna efter “chefens intention”. Det vill säga – vad är SYFTET med en viss regel eller order som gavs. Ibland ändrade förutsättningar sig, vilket gjorde att en given order kändes knasig. Det fanns då utrymme för att agera att böja lite på reglerna och agera annorlunda, dock alltid i linje med den ursprungliga orderns syfte.. 

I Lagunen är vi ca 550 medlemmar. Värdet och synen på våra ögonstenar, samt den nautiska kompetens vi besitter skiljer sig enormt inom gruppen. Vår hamnordning är till för att hjälpa till med att sätta en lägsta nivå som alla ska leva upp till. Detta för att vi till viss mån är kollektivt ansvarig för våra bryggor och våra båtar. Vad hjälper det om jag förtöjer enligt alla konstens regler och tar gott hand om min investering, om min båtgranne slarvar med felaktiga förtöjningar och dåligt sjömanskap. Hamnordningen, och de påföljder som Hamnkaptenen disponerar för brott mot den, är även ett sätt för styrelsen och kansli att intervener mot tjafs mellan medlemmar. Om ni är missnöjda med grannens förtöjningar kan ni nu i lugn och ro adressera dessa med hänvisning till styrelse och kansli. Det kan vi ta. Att vissa av reglarna, tex felaktigt placerad märke inte spelar någon roll för dig, innebär inte att det är oviktigt för någon annan. Kravet om märkning på styrbord sida (Stb för – bb akter om man lägger till med akter inn.) är för att underlätta för de som ska kontrollera märkena för att se att rätt båt ligger på rätt plats. Detta blir mindre effektivt om märken sitter lite överallt.

Om vi så ser på syftet med de regler vi har i Lagunen, så är de framtagna för att på ett så bra sätt som möjligt ta hand om gemensam och privat egendom på ett så vettigt sätt som möjligt. Över 40 år har Hamnordningen ändrats och skrivits om ett antal gånger – så även stadgarna. En sak jag önskar mig av oss alla som medlemmar är att vi blir duktigare på att se till SYFTET med våra regler, snarare än att använda felaktigheter eller inkonsekvenser i dom för att skaffa oss fördelar, leta fel, eller kverulera. INGEN i varken styrelse eller kansli har ett oförlöst maktbehov som ska gödas genom att ställa till det och djävlas på ren skånska med hamnens medlemmar. 

Med det sagt. Det finns mycket att jobba med när det gäller förtöjningar i Lagunen…

Att som båtägare sträva efter att allt ska vara shipshape, kan ses på som vissa som någon slags förlegat fåfänga. Jag ser på det som en del av att vara en ansvarsfull skeppare och att visa respekt för den miljön man vistas i. Att ha ordning på sig själv och sin båt är viktigt när det oförutsedda händer. Det är gott sjömanskap helt enkelt. Den amerikanska andra världskrigs amiralen och chef för alla USAs sjöstridskrafter lär ha sagt: “Kännetecknet för en god sjöman är att han aldrig sätter sig i en situation som kräver gott sjömanskap!” Det tycker jag var rätt klokt sagt.

Jag vill ta tillfälle i akt och önska alla Lagunens medlemmar och hyresgäster en glad midsommar och en underbar sommar. Förhoppningsvis ser jag er mer på sundet och mindre i hamn. Den tid vi är i hamn  – låt oss hjälpas åt att ta hand om den och se till att alla våra medlemmar och gäster tillsammans kan trivas och njuta av sommaren i vår egen oas. 

Glad midsommar!

För styrelsen, 

Runar Åsly, Ordförande. 

Reviderad hamnordning

Köra medlem!

Lagunens lagbok – hamnordningen – ligger nu ute här på hemsidan i reviderat utgåva. Det är primärt punkterna 9 El och 11 Båt som fått sig ett översyn, men det skadar inte för samtliga medlemmar att läsa genom och friska upp kännedomen till vilka regler som gäller här i vår andelshamn. Du hittar hamnordningen här https://lagunen.nu/hamnordning-andelshamnen-lagunen/

Senaste styresleprotokollen ligger även tillgängliga. Dom hittar du här https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Glad midsommar!

//Runar – Ordförande