Stängning av sjösättningsrampen på Vaktgatan

Vid det här läget har väl de flesta fått med sig att Malmö Stad och gatukontoret kommer stänga ned sjösättningsrampen vid Vaktgatan. Att det rör sig om vattenskotare och kaos med parkering är väl ingen vild gissning, även om det inte är uttalat. Styrelsen i Lagunen har fått en förfrågan om vi vill öppna upp för sjösättning via Lagunens ramp, men vi har tackat nej till den ”möjligheten” då vi inte ser möjlighet att ta på oss det ansvaret utan att samtidigt ärva den kaos som Gatukontoret nu önskar att bli av med.

Med det sagt så är det även på sin plats med ett förtydligande: Lagunens sjösättningsramp är till för medlemmar i Andelshamnen Lagunens. Som medlem i Lagunen äger du rätt att använda sjösättningsrampen. Detta gäller dock inte för familj, vänner, grannar, etc vilket styrelsen hoppas att alla andelsägare kan förhålla sig till och respektera. Styrelsen kommer i samarbete med Hamnkaptenen att utvärdera situationen framöver och hoppas slippa vidta åtgärder som försämrar tillgängligheten för medlemmarna. Det är också på sin plats att påminna om att vattenskoter inte är tillåtet inom hamnen. Vi ber om medlemmars förståelse och hjälp att säkerställa att våra regler respekteras.

/Styrelsen 2021-06-24

Protokollen uppdaterade

Ett länkfel i hemsidan har gjort att protokollen från senaste styrelsemöten inte uppdaterats rätt. Det är nu åtgärdat så allt ligger ute och alla konspirationsteorier kan läggas döda … 😉 Glad midsommar på er alla Lagunare. Styrelsen önskar er alla en fantastisk båtsommar. Protokollen hittar ni som vanligt här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Container

När containern är full är det inte ok att slänga skräpet bredvid, vi ser det som nerskräpning. Antingen kör man förbi en återvinningsstation på vägen hem eller väntar tills där finns plats i containern. Containern är endast avsedd för brännbart material från hamnen, och inte grejer man tar med hemifrån. Fortsätter detta blir det lås på containern eller vi plockar bort den.