Temporära åtgärder i samband med brutna akterpålar på olika platser i hamnen.

Som diskuterats en del tidigare är hamnen och brygganläggningen i behov av underhåll. Detta gäller inte enbart flytbryggorna, utan även våra förtöjningspålar. Nu under våren har några pålar knäckts och behöver ersättas. Hamnkaptenen har märkt upp dessa med bojar och planen är att ha dykare på plats (i dag – torsdag) för att skära/knäcka skadade pålar.

Eftersom etableringskostnaden utöver kostnaden för att slå själva pålen är rätt hög, har styrelsen bestämt att hamnkaptenen ska köpa in och installera y-bommar där pålarna nå ger upp. Detta för att samla på oss så vi kan slå flera pålar när vi väl går igång med arbetet och därmed även spara pengar för föreningen genom att göra ett större arbete när entreprenören åter ä på plats.

En temporär åtgärd med bommar är billigare och mer flexibel men ska inte ses som en del av hamnens pågående uppgradering, utan en åtgärd för att snabbt kunna erbjuda andelsägare fungerande båtplatser under säsongen 2024. Det betyder heller inte att beslut om y bommar för bryggan/bryggorna som nu åtgärdas är fattat.

Detta är riktlinjer från styrelsen som hamnkaptenen agerar på. Det är således hamnkaptenen man rapporterar skador på brygganläggningen till i vanlig ordning. Använd schemat här på hemsidan.

För Styrelsen 

Förtöjningar

För att ge medlemmar ett tydligt regelverk och hamnkaptenen ett verktyg att påtala grova brister utifrån har vi nu tagit fram en förtöjningsnorm att förhålla sig till. Läs den noggrant och ta tillfället i akt att gå över dina förtöjningar ordentligt nu innan säsongen drar igång på riktigt. Vi har försökt fånga det som hör till som gott sjömanskap på ett enkelt och tydligt sätt. För de flesta innebär detta mindre justeringar, men för vissa av oss betyder inskärpningen nya förtöjningar.

Öppning av F och G – utan tårta ;-)

Välkommen till ny säsong och särskilt välkommen till er på G och F bryggorna! Vi ligger lite back med de instruktionerna som vi skulle ha på plats innan vi ”flyttar in”, så här kommer en kort instruktion bara så vi kan komma igång. Vi kommer släppa till på F bryggan direkt, medan G bryggan måste vänta ut veckan då vi vill göra klar asfaltering. Viktiga punkter att ta med sig:

  1. Båtarna SKA ha ryckdämpare till fästpunkterna i för och akter mot bommarna.
  2. Det ska bara förtöjas i y bommarna
  3. Det är inte tillåtet att borra i varken betong, bom eller i fenderlisten på bryggan
  4. Linor ska ha kaus och festas med schackel

Bommar är nytt för Hamnen/Hamnkaptenen/Styrelsen så viss inkörningsperiod är rimligt. Det innebär att vi initialt kommer acceptera temporära förtöjningslösningar fram tills det att man fått tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Det kommer komma tydligare regler/instruktioner, (Förhoppningsvis under helgen) och dessa kommer vara i linje med det som finns i länken härnedan och i texten här. Från och med 6 Maj kommer de nya reglarna att implementeras, och temporära lösningar kommer inte längre godtas. Vägledning för hur ni ska förtöja på bommar finns här:

https://www.batturistguide.se/batliv-sjoemanskap/fortojning-mellan-y-bommar

Vi hade plan om gemensam upphandling av linhållare, men priset vi fick var lägre än tex här: https://www.moory.se/p/mr-mooring/ så detta lämnas över till de som vill ha att skaffa själva.

Nya bryggor ger oss ett bra tillfälle att sätta en bra standard för hur vi förtöjer och tar hand om våra gemensamma bryggor och annat material i hamnen. Det här var snabbt för vi ska komma igång. Mer info följer!

Passar även på att påminna om denna: https://lagunen.nu/bryggtrappor-bestallning-deadline-14-4/

För styrelsen och bryggkommiten,

Runar Åsly – Ordförande

Kurs

VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1200 kr inkl material
Start datum, torsdagen 11 april kl 18:30

Övriga datum 18/4, 25/4 provskrivning 2/5

INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc. 
. Allmänt om VHF och VHF-nätet
– DSC, GMDSS
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

UPPLÄGG
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning. Övningsfrågor på nätet.

FÖRKUNSKAPER
Det enda som behövs är ett stort intresse!

KURSLEDARE
Henrik de Vries

KURSMATERIAL
Inte fastställt 

BRA ATT VETA
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
Anmälan till henrik@yachtschool.se

Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000