Kurser i höst

Dags att utbilda dig?
Kanske har det under säsongen kommit upp frågor som gör att du skulle vilja förkovra dig i
navigation eller hyra båt utomlands. FBK startar kurserna i oktober. I detta mail finns information
kring Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF men vi arrangerar även andra kurser vid intresse.
Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
Förarintyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start tisdagen 17 oktober kl 18:30
INNEHÅLL
Kursen innehåller:

 • Svenska sjökort, symboler och förkortningar
 • Navigering (grunder)
 • Lämplig båtutrustning
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Lagar och regler
 • Knopar
 • Fyrar och landmärken
  UPPLÄGG
  Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas till
  förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid
  examinationstillfället.
  Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en
  kostnad av ca (ej fastställt) kronor. Eller om det arrangeras av klubben.
  FÖRKUNSKAPER
  Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
  KURSMATERIAL
  Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se eller
  på bryggboden.se, ange Yachtschool som referens
  Ett komplett paket utbildningsmaterial Förarintyg innehåller:
  Fritids skepparen (Utterström)
 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 931 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.
  BRA ATT VETA
  Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok eller så kan du beställa
  intygskort. Hyr du båt utomlands är boken/kortet ett måste.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
KustskepparIntyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start kl 18:30 9 Januari 2024
UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften betalas till förhörsförrättaren
vid examinationstillfället. Ta med legitimation och ev. intygsbok vid examinationstillfället.
Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och
SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella
sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och
sjömansskap. 
Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst
4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer . Kursen avslutas med en uppskrivning inför
NFB (nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator. 
Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är
fyllda 15 år.
Kursledare
Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg men ett nytt
sjökort. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)(samma som Förarintyg)

 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 93 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1200 kr inkl material
Start datum, mars
INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon,
väderinformation, trafikvarningar etc. 
. Allmänt om VHF och VHF-nätet

 • DSC, GMDSS
 • Sjösäkerhet och radiotrafik.
 • Nödtrafik.
  UPPLÄGG
  Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.
  Övningsfrågor på nätet.
  FÖRKUNSKAPER
  Det enda som behövs är ett stort intresse!
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries
  KURSMATERIAL
  Inte fastställt 
  BRA ATT VETA
  Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften betalas
  direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
  Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
  Anmälan till henrik@yachtschool.se
  Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Klubbtjänst 2023-09-23

Stort och trevligt gäng som genomförde klubbtjänst idag. Ett Stort tack ska ni ha för det.

Ett extra tack till er som ställde upp som arbetsledare, Spiket och Birgitta, Fredrik, Joakim, Ronny och sist men minst Lasse.

Storm i Hamnen

Jag uppmanar alla att komma ner i hamnen och se över sina båtar. Jag har fått förtöja om en del båtar men det finns en del segel och kapell som kanske behöver säkras upp lite extra. Vind vatten och el är ingen bra kombo, så just nu finns det bryggor som är strömlösa. Tänk på att uppdatera Pia när ni ändrar email och telefon, frustrerande att inte få tag i er när det behövs.

Klubbtjänst

Jag vill tacka dom 11 medlemmar som gjorde ett effektivt arbete med att sätta upp slangar och bära fram utemöblerna idag. Vill även tacka Rickard, Gunnar som hjälpte till som arbetsledare och ett stort tack till Lasse som skötte köket. Nu är allt vatten på hamnplan och bryggor på, och det finns el på alla bryggor. Vinterliggarna är välkomna tillbaka till ordinarie platser.

MVH Janne

Uterum

Uterum

Då har Stefan skurat och Gubbaklubben har ställt i ordning i uterummet. Vi kanske kan hjälpas åt att hålla rent i uterummet i år. Väldigt mycket cigarettfimpa fast än att där är rökförbud och Stefan svor åt allt tuggummi som satt fast i golvet. Jag öppnar upp idag, och tänk på att stäng skjutdörren efter er.

Covid

Tyvärr ligger hela personalen nerbäddade i Covid. All verksamhet i hamnen ligger nere hela veckan men jag hoppas att jag är tillbaka på Måndag. Städfirma är inkallad, men det blir kanske städat på lite andra tider än normalt.

Ledlinor och förtöjningar

Väldigt många ledlinor och förtöjningar kvar på dom stängda bryggorna. Vill ni undgå kontrollavgift och eventuellt bli av med era linor och förtöjningar. Kolla då upp era grejor innan måndag kväll för sen kommer Kulturföreningen plocka bort allt som är kvar.