För fet för båtplatsen?!

Jag är uppvuxen med segelbåt. När jag var 11 år  köpte mina föräldrar en 30- fotare för att testa om segling var vår grej. Det var det, och efter ett par säsonger började det planeras för större båt. Valet blev svenskt och från Arvikas djupa skogar hämtade vi hem en riktig bjässe – en Comfortina på 38 fot. Båten anlände våren -87 och stod ett år hemma i trädgården, medan min far och jag byggde. Min mamma bidrog även hon med träsniderier till olika delar av interiören.

När vi äntligen sjösatte seglade hon fantastiskt. Och vilken stor 38-fotare hon var! 350 bred, hela 30 cm bredare än Diva 39’orna vi fightades med på klubbseglingarna. Snabbseglare OCH rymlig bobåt – kunde det bli bättre?! Mina föräldrar seglade mycket och pappa var mycket stolt av Comfortinan. Därför tog det honom hårt den sommaren han för första gången ombads av en dansk hamnkapten att lägga båten bland de andra småbåtarna… En ny era av båtar hade lanserats och de var bredare och med mer volym, vilket fick våran linjesköna 38 fotare att se liten ut i jämförelse. 

Varför berättar jag denna lilla anekdot? 

För att utvecklingen går framåt. Skärgårdskryssare och snipor hör dåtiden till. Vi, eller snarare våra båtar,  har helt enkelt blivit fetare. Det ger oss nya utmaningar i en hamn som är anlagd för mer än 40 år sedan. Nu när vi har påbörjat arbete med att uppgradera och byta ut våra bryggor har vi i styrelsen och  bryggruppen ifrågasatts av vissa för att vi handlat upp en lösning som inte passar de båtar som ligger där, eller i alla fall inte kommer fungera när vi ska byta övriga bryggor i hamnen.

”Min båt är 3.5 meter bred – hur ska jag få plats när cc-avståndet mellan bommarna är 3.5m!?! Så var det inte alls innan!! Då kunde jag klämma mig in mellan pålarna!”

Kommentaren är fiktiv, men både hamnens personal, styrelsen och bryggruppen har hört argumentet i olika varianter innan.  Problemet är att det är ett feltänk. 

I Lagunen har vi sen hamnen etablerades förtöjd med akterpålar. Dessa pålarna är slagna i kalkberget som ligger under gyttjan i hamnen. Över tid har vissa balkar bytts ut och nya slagits ner ungefär på samma platser som innan. Denna lösning innebär två saker:

  1. Även om det är järnvägsräls eller liknande balkar, så är det över 4-5 meter balklängd som står över botten. Det innebär att balkarna fjädrar av en del. 
  2. Balkarna slås inte med hög precision och där det har slagits en balk innan går det inte att slå en ny, utan den nya balken måste slås några cm från den förra. Detta i sin tur innebär att platserna i Lagunen kan variera. En 3.50 plats kan således vara både 3.40 och  3.60.

Så som vi anger platsernas storlek i Lagunen, så har vi alltid talat om CC-mått. Det vill säga mellan centrum av röret runt pålarna. Platsens bredd är en angivelse av just platsens bredd och inte av maxplats för den båt som kan ligga inom platsen. Det är således inget fel på varken styrelsen eller bryggruppen i relation till de nya bryggorna. Däremot har införande av y-bommar exponerat ett problem som vi haft ett bra tag nu: Många av våra båtar är för breda för de platser de ligger på.  Att det går att få in en 350 båt i en 350 plats genom att trycka isär pålarna så båten slinker in betyder inte att båten passar i platsen. “Ja men det funkar i dag!” tänker vissa av er. Absolut – därför att din båtgranne har en båt som är smalare än den maximala bredden som platsen är anpassad för. Det är egentligen rätt uppenbart – om cc måttet är lika med båtens bredd och det samma gäller för alla båtar som ligger på en brygga kommer det inte bli plats med  fendrar och utrymme för båtarna att röras sig fritt.

Många hamnar har tydliga regler för vilken bredd båtarna får ha för respektive båtplats. Något sånt har vi historiskt inte tagit fram för Lagunen, men en snabb googling  verkar visa en praxis där båtar över 7 meter max får vara CC mått minus 30 cm,  medan mindre båtar ofta har cc mått minus 25cm.

I Lagunen har vi följande bredder på våra platser:

2,5×7
2,5×8
2,6X
3×93,
2×9
3,5×10
3,5×11
4×11
4×12
4×13
4,5×13
4,5×14
4,5×16
5×14
5×15
5×13
6×12

Hur vi ska hantera detta framöver är en utmaning för Hamnkapten och oss i styrelsen att kika på. Det ligger väl lite i korten att vi framöver kommer ställa krav på maxbredd för båt vid försäljning av nya platser, men vi har i dag inga riktiga verktyg för att hantera befintliga båtar i befintliga platser. Men en sak är rätt uppenbar: Om din båt inte passar i den plats du har köpt, är det inte hamnen det är fel på. En båt som inte är anpassat för sin plats riskerar skadas, men även skada närliggande båtar och hamnens anläggningar. Om du vet du har en båt som är för stor för din plats, kontakta Pia på kansliet och ställ dig i byteskö för större plats. Kanske kan Pia till och med vara behjälplig med att ombesörja ett byte till en plats som tillfälligt står tom.

“Men varför gjorde ni inte större platser på G och F bryggan när dom byttes?!!”

Väl… Bryggorna har ju den längden de har, så att utöka storleken på platserna hade inneburit att göra färre platser, vilket för F bryggan inte sågs som ett alternativ. För G bryggan däremot medförde flytten att vi kunde förlänga den något. Ursprungstanken där var att utöka antalet platser, men istället valde vi att utöka bryggans 2.50m platser till 2.60. Detta gjordes som goodwill då platsen fanns tillgänglig och kommer inte påverka befintliga ägare. Däremot kommer Andelshamnen sälja ytterligare andelar när platser på G bryggan säljs vidare. När det gäller den vidare utveckling av hamnen och de bryggbyten vi står inför k a n en tanke för att anpassa oss till verkligheten vara att hamnen köper tillbaka platser som läggs ut till försäljning för att ge möjlighet att bredda de platser vi kommer att erbjuda. Men det är ett framtida scenario som framtida bryggrupp ska få fundera över.
Jag hoppas detta ger alla som har åsikter om bryggor och utrymme en tydligare bild av hur hamnkaptenen och vi i styrelsen resonerar. Om något är oklart, om du har goda förslag, eller om du vi ge ros eller ris, maila oss via kansli@lagunen.nu eller prata med oss i styrelsen när vi är i hamnen.