Ordförandes Julbrev – redan nu?!

Kära Lagunare, 

Det drar sig mot jul och årsslut. En ny säsong är över och jag hoppas ni är många som haft en bra båtsommar. För egen del har det varit lite av en besvikelse med antingen ingen vind alls eller mycket hårda vindar, så som stormen Hans. Den satte tyvärr käppar i hjulen för mitt deltagande i kappseglingen Danmark runt och ledde till att jag avbröt, trots minutiösa förberedelser för både båt och skeppare. 

I hamnen har vi tagit tag i en hel del under säsongen. Klubbhuset har fått ny färg och på  vissa utsatta platser även ny panel. Det gamla mastskjulet för hyresgäster har rivits och är i skrivande stund under återuppbyggnad. Det har, som någon påpekat, tagit lite tid, men även här har höstens blåsväder gjort det svårt att ge hantverkarna bra arbetsförhållanden för att hantera plåt till tak och väggar. I det nya skjulet kommer vi under sommarhalvåret hyra ut kajakplatser efter en lyckad testperiod  denna säsongen. Byggnaden kommer att anpassas för detta, så om ni känner någon som behöver plats till kajak nästa år – hänvisa till Pia!

Efter en lång, utdragen process med en leverantör som inte riktigt infriade vad man lovat, har vi nu fått ny bom på plats. Efter lite barnsjukdomar är den nu aktiv, och vi har även kopplat på kamera vid inpassering för att ha bättre koll på vem som rör sig in på vårt område. I samband med detta vill jag återigen påpeka att det är otillåtet att passera in eller ut  utan att använda taggen. Under nästa år kommer vi göra rutinkontroller och deaktivera taggar för de som inte klarar av att förhålla sig till denna relativt enkla instruktion. Samma gäller för medlemmar som anser det rimligt att skälla på andra medlemmar för att det tar tid eller att de inte slipper in flera bilar på en gång. 

Det sista stora jobbet som görs i hamnen är på gång nu efter att säsongen är över för de flesta. Planen är lagd, och det är glädjande att se hur våra upphandlade entreprenörer följer sina åtagande så långt. Under V.45 startade Janne och “Gubbaklubben” med att demontera befintliga G och F bryggor och säkerställa att vi kunde lyfta upp dem på land. Efter att ha  strippat av det som vi önskar behålla. tex fästen till bommar och eventuella övriga detaljer som suttit på de gamla bryggorna så är dessa bryggor nu placerade på land i väntan på vidare destruktion.

 I slutet av V 48 kommer sjöentreprenaden börja etablera sina maskiner. Då stänger vi också delar av området på land och i vattnet för att säkerställa att vi inte får problem med allmänheten så att våra entreprenörer får jobba ostört och säkert. Veckan därpå levereras våra nya bryggor till Lagunen. De kommer att sjösättas fredag den 8 dec och måndag den 11 dec om allt går enligt plan. Därefter monteras bryggelementen ihop och placeras ut på sina nya platser. Medlemmar är såklart välkomna förbi för att stilla nyfikenheten, men vi ber er respektera de avspärrningar som finns på plats och låta entreprenörerna få göra sitt jobb. 

Medan vi är inne på bryggorna. Det har kommit kritik till styrelsen att vi inte informerat i tillräcklig grad undervägs i processen och att vi inte i fört den dialog som förväntats om val av lösning förde  nya bryggorna. Det kan såklart ligga något i denna kritiken. Samtidigt är det ett stort projekt som drivs bredvid ledamöternas heltidsjobb med många detaljer och knappa  deadlines. Min tolkning är att kritiken primärt beror på att vi nu går ifrån att båtar inte får sticka utanför platsen genom att vi inför olika längder på varannan y- bom på F-bryggan. Vi har därför fått frågan av vissa medlemmar om möjlighet att köpa till egna bommar, men detta kommer vi inte möjliggöra i detta skede, då vi önskar en så homogen lösning som möjligt, och kommer därför inte heller se på andra lösningar för medlemmar med unika behov. 

Som ni känner till från mitt förra brev, så kommer byte av bryggor kosta föreningen väldigt mycket pengar innan vi är klara. Brygg gruppens uppdrag har därför varit dels tekniskt, men även ekonomiskt där vi har utvärderat vad vi inte kan kompromissa kring och vad vi kan för att spara pengar. Y-bommarnas utformning har varit en sådan faktor.  Att förtöja vid bommar av olika längd kommer innebära lite andra utmaningar än vanligt, men vi kommer hjälpa er med att ta fram en guide för hur det ska göras bäst möjligt. Bryggorna är utformade så en förtöjning likt bilden kommer att bli det mest normala, men anpassningar kan såklart behöva göras.

Medan jag är inne på förtöjning – det här är något jag tjatat på under hela säsongen – utan att det hjälpt nämnvärt. Under stormen nu i höst så höll både båtar och bryggor/elpålar dras sönder på grund av felaktiga förtöjningar.  Senast exemplet har vi nu på vinterbryggan där det ligger båtar med grovt undermåliga förtöjningar. Bilden här är ett riktigt exempel från Lagunen. I god tid till nästa säsong kommer vi ta fram riktlinjer för hur båtar i Lagunen skall förtöjas. Dessa riktlinjer blir tvingande och en hel del av oss måste ta nya tag i våra förtöjningar. För att göra det enkelt för hamnkapten/Simon att följa upp kommer hamnens lösning gälla. Det är sannolikt att tex synliga gummiryckdämpare kommer bli krav. Linor med inbyggt dämpning, fjädrar inte tillräckligt när vädret står på ordentligt utöver att det blir svårare för personal att kontrollera så det står rätt till. Egentligen är det här inte så svårt, så om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – planera för nya på vårrean innan säsongen drar igång.

När snön nu faller utanför fönstret och säsongen definitivt är slut, vill jag tacka alla som bidragit till att hålla hamnen i ordning och som hjälper oss alla med friviliga insatser som gör att vi kan hålla hamnen i skick till en relativt rimlig kostnad. Vi har stora åtaganden framför oss, men om vi alla hjälps åt att göra små insatser, är styrelsens ambition att hitta lösningar för att behålla en väl fungerande hamn som är tillgänglig för gemene man. 

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt båtår. Vi ses i hamnen!

Vänlig hälsning – sannolikt för sista gången i år. 

Runar Åsly

Ordförande. 

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Vad kommer hända med bryggorna?

  • Fem olika leverantörer har varit med och lämnat anbud i förprojekteringen, varav tre var med till det slutgiltiga urvalet
  • Vi kommer byta ut både G och F bryggan med betong/betong flytelement med fenderbräda i trä. Bryggorna kommer utrustas med Y-bommar.
  • Valet av betongbryggor är mer kostsamt än trä/betong som vi har i dag, men livstidskostnaden bedöms lägre eftrsom miljökrav gjort så impregneringen som finns i dag inte alls håller på samma sätt som på träbryggor levererade 1985. Samtliga bryggleverantörer stipulerade 10 års levtid på trä, mot 50 år på rena betongbryggor.
  • Byte av bryggorna kommer att påbörjas under vecka 45 med nedmontering av de gamla bryggorna. 
  • G-bryggan kommer att flyttas så långt österut det går och förlängas ca 10 meter för att skapa utrymme för framtida platser, eller evt en låg service/underhållsbrygga.
  • F-bryggan kommer att  rätas ut, vilket underlättar placeringen av båtar då nuvarande vinklar skapar problem med att några platser är ”tårtbitsformade”. Bryggan kommer att utgå från befintlig fästpunkt i land och sluta där bryggan slutar i dag.

Varför har vi valt Y-bommar?

  • Y bommar är så man bygger moderna hamnanläggningar. Det är kostnadseffektivare än att bygga med akterpålar, framför allt för mindre och medelstora platser.
  • Flexibiliteten med Y bommar möjliggör förändring av platsers bredd och längd i framtiden med längre och/eller bredare båtar.
  • Valet av Y-bommar underlättar utbyten vid skador och reducerar därmed underhållskostnaderna.
  • Enkelhet för mindre båtar med låga fribord.
  • Föreningen tjänar pengar på att maximera platsernas storlek vid framtida försäljning av båtplatser.

 Varför har vi inte valt pålar?

  • Svårighet med att slå pålar med exakthet. Svårighet att få exakthet i platsens bredd. Rättviseaspekten har tidigare varit viktig för hamnens medlemmar.
  • Entreprenörerna som är involverade har varnat för risken att träffa gamla kapade pålar vilket fördyrar entreprenaden.
  • Kostsammare över tid än bommar.
  • Att gräva ner mer järn i botten är inte miljövänligt.

Vilken typ av Y-bommar är valda?

  • Vi har valt rena förtöjningsbommar, och inte gångbryggevarianten. Detta beror i huvudsak på begränsat plats mellan båtplatserna, då vi hade tvingats ta bort platser, men även såklart en kostnadsfråga. 
  • Det kommer att installeras 8 meters Y-bommar på östsidan av F-bryggan, medan på västsidan är varannan 10 meter och däremellan 8 meter, för enklare inkörsel.
  • Valde Y-bommar är 100*100mm och inplastade med vit plast för att minska risken för skrapmärken och skador. 2 st flottörer på 10-meters bommarna och 1 st flottör på 8-meters bommarna 
  • Blåa flytelement så som på nuvarande G-bryggan. Bestyckas med trekantsraster i själva Y’et för enklare på- och avstigning.
  • Befintliga bommar på G bryggan återanvänds.

Hur ser landgången ut?

  • De kommer att förses med ledstång 

Vilka mått har båtplatserna?

  • I enlighet med praxis i andra hamnar och även enligt så vi har åp G-bryggan kommer vi behålla tidigare CC-mått. Det som nu är CC-mått mellan pålarna blir CC-mått mellan centrum på Y-bommarna. I praktiken innebär Y-bommarna att 10cm av tidigare utnyttjbar yta nu kommer att tas upp av bommen. 
  • Å andra sidan, med den nya lösningen säkerställer vi att man får den yta man betalar för med större noggrannhet. Med dagens pålar varierar bredden ganska mycket mellan olika platser som borde vara lika stora. Dessutom säkerställer platsernas utformning nu att båterna ligger på ägarens, och inte grannens plats.
  • För dagens 9 meters platser kommer vi att utöka vattenarealen i och med 10m bommarna. Det kommer dock innebära ändring i andelstalet, utan detta förblir som tidigare och påverkar därför heller inte avgifterna till Malmö stad.
  • Den utökade ytan kommer först räknas in när platsen byter ägare, och föreningen kommer då att sälja med en utökad yta.
  • Samma fördelning som på G-bryggan idag. Dock kommer platsernas verkliga bredd och nominella (det som står på kontraktet) justeras så det stämmer överens.
  • För att undvika ojämn belastning på bryggor och bommar, kommer vi framöver ha som riktlinje att båtens bredd ska få plats inom 90% av båtplatsens bruttobredd enligt praxis.
  • Vidare kommer båten fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan. 

Hur ska bryggan förankras?

  • Bryggorna kommer fortfarande att förankras med pålar och inte med ankare/kätting, eftersom det är grunt i Lagunen. 
  • För F bryggan kommer pålarna att vara integrerade i bryggorna, och pålarna kommer att stå inne i bryggan och inte på båtplatsen som idag.
  • Det kommer bli färre, kraftigare 400 mm diameters pålar för säkerhets skull. Höjden kommer att vara minimum 2 meter över vattenytan.

Hur ska jag förtöja vid Y-bommar?

  • Vid Y-bommar förtöjer man med spring i bommarna, ej i bryggan.
  • Men det kommer att finnas en extra förtöjningsbygel vid bryggan på bommen för de som inte vill förtöja med spring.
  • Båten kommer fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan
  • Förtöjningshållare kan köpas till på eget initiativ, detta kommer att organiseras av hamnkapten. Offererad kostnad 490;- per hållare, men ambitionen är att vi kan förhandla ned priset vid inköp av större kvantitet. 
  • Samma sak gäller med stegar till båt om detta önskas, det kommer ej att vara tillåtet med egna lösningar, då man ej får borra eller skruva i bryggan. Bryggruppen kommer att kika på en lösning för detta och informera om alternativ under våren 2024.

Vad med resten av bryggorna?!

  • Vi jobbar med en säker ekonomi, detta innebär att vi investerar löpande efter att vi får in ekonomiska medel, så detta hänger i ganska stor utsträckning på vilka intäkter husbilsställplatserna genererar.
  • Styrelsen har i diskussioner med leverantörerna tagit med att det kommer att investeras för framtiden på resten av bryggorna.
  • Vi har således ej lovat någon leverantör framtida bryggor eller inköp, men det skapar ett intresse för de olika leverantörerna.
  • Kostnaderna i dag för enbart betongelementen till brygga A – E är ca 8,5 miljoner, totalt 719 meter brygga kvarstår.
  • Val av lösning för övriga bryggor är INTE beslutat och således inte uppe för diskussion i nuläge.

Kommer det att finnas el och vatten på bryggorna? 

  • Vi har valt ett Beas system då detta finns sedan tidigare i hamnen (husbilsställplatserna). Detta kommer vara framtidssäkrat, för betalning på stolpe. Systemet kommer inte att implementeras initialt, då vissa komponenter är dyra i anskaffning, men det ger oss möjligheter längre fram utan fullständig nyinvestering. 
  • Kommer att ha samma system på F- och G-bryggan med 4 eluttag på varje stolpe + vattenutkastare. Dagens lösning med 6 eluttag/stolpe är inte förenlig med dagens regler.
    G-bryggan kommer att få 3 stolpar medan F-bryggan får 7 stolpar.

Jag vill / vill inte ligga på Y-bom!

  • Byt brygga, genom att ställa sig i kö på listan, medlemmar har förtur för byte.
  • Samma sak gäller omvänt om man önskar ligga vid Y-bom på de nya bryggorna, men idag har plats på annan brygga.
  • Byten kommer kunna genomföras i mån av plats, och vi kommer att prioritera båtar som nära platsernas maxmått, framför mindre båtar. 
  • Ett byte behandlas som ett vanligt byte, så evt ändring av andelstal täcks av andelshavare.  
  • Kontakta kansliet för att komma med på listan. 

Har vi råd med det här? Det verkar dyrt!

  • Kostnaden för investeringen ligger på runt 4.750.000. Då är inte bortforsling av befintliga bryggor inräknat. Dessa kommer vi lägga på hamnplan fram tills vi har råd att destruera, eller eventuellt sälja dem.
  • Vi prioriterar två bryggor nu, då kostnaden för dubbelarbete på G bryggan vid först flytt, sedan byte hade ökat de totala kostnaderna avsevärt. Vi har råd, eftersom vi har skött ekonomin bra de senaste åren, men ändringen av räkenskapsåret ställer oss öppna för en likviditetsutmaning OM vi skulle få en stor, oförutsedd utgift innan medlemsavgifterna kommer in till våren. 
  • För att slippa behöva låna pengar på bank till dyr ränta, KAN det bli aktuellt att fråga hamnens medlemmar att frivilligt betala in hela eller delar av medlemsavgiften innan förfallodatum för att undvika likviditetsbrist. Detta är något vi kommer tillbaka till OM det skulle bli nödvändigt. I dagsläget vill vi bara flagga upp möjligheten, och visa att det finns en plan.    
  • Som nämnt innan, kostnaden ENBART för betongflytelement för A-E ligger i dag på ca 8,5 miljoner. Takten i vidare bryggbyten kommer därför att sättas av föreningens möjlighet att generera överskott. Styrelsens ambition är att vara varsamma med kostnaderna för medlemmarna och vi kommer utreda möjligheten för extra inkomster genom tex. utökad ställplatsyta. En evt avgift, likt årets 18kr/andel, kommer inte att vidareföras per automatik, men den kan komma att föreläggas stämman i april för nytt beslut.

Så här kan det gå…

…när man inte förtöjer med ordentliga förtöjningar. Vi har bönat, bett, tjatat, etc under hela säsongen. Och förra säsong. Styrelsen har i olika omgångar dragit på sig ilska för att vi försökt slå ned på förtöjningar som inte håller måttet. Inför nästa säsong kommer vi ta fram en förtöjningsguide för hamnen. Där kommer lintjocklek, dämpare, fendrar etc beskrivas i detalj. DET kommer till att bli det gällande dokumentet för hur båtar ska förtöjas i hamnen. Och visst. Det kan vara så att vissa har undantag som gör att våra regler till viss grad blir ”overkill”, men att ha särregler för en handfull båtägare kommer inte att funka. Så det kommer bli tvingande. Eftersom det inte hjälpt avsevärt att tjata kommer hamnkaptenen få i uppdrag av styrelsen att följa upp med straffavgifter till båtägare som inte har ordning på grejerna. Det är inte så svårt att göra rätt. Och gör man det rätt en gång så är det gjort. Så – om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – önska dig nya till jul så du kan möta nästa säsong säkert med gott samvete.

(Om bilden – om i fall någon känner sig utpekad. Det råkade bli den här som nu har slitit sig. Det blåste över 15 m/s i byarna i dag och det är MÅNGA båtar som ligger dåligt förtöjd. Ligger din bra?)

Ordförandes septemberpredikan!

Kära Andelsägare – swosh så flög den sommaren förbi. Jag hoppas ni har haft en bra sommar och trots det ibland mediokra vädret har nyttjat och haft glädje av era båtar. I normala fall är vi i styrelsen fullt upptagna med förberedelser till årsstämma vid den här tiden. Men i år har vi ju ingen stämma i november eftersom vi förra året fattade beslut att lägga räkenskapsåret som kalenderår. Det förlänger verksamhetsåret fram till sista december och stämman kommer att avhållas i april. Detta i sin tur ger er god tid att förbereda motioner eller varför inte kandidera till en post i styrelsen. Pluss att ni får fyra månaders medlemskap “gratis”.

Dock innebär inte detta att inget händer i föreningen. Arbetet med bryggbytet som förra årets stämma fattade beslut om rullar på och upphandlingen pågår. Planen för hur det ska rullas ut och detaljer om val av lösning kommer redovisas på nästa medlemsmöte, torsdag den 12/10 kl 18:30 i Klubbhuset. Styrelsen och bryggruppen kommer att presentera den lösning som är valt och redovisa tidsplanen. Detta helt i enlighet med det mandat som givits. Det är således inte ett möte där val av brygglösning ska diskuteras och förankras hos alla 550 medlemmar – detta är redan gjort i och med stämman. Kanske är detta överflödig info, men det skadar inte att ta det igen. 

Vilket leder mig till nästa tema – Ordförandes ton. Det har framkommit kritik på min ton i vissa sammanhang. Jag vill understryka att jag verkligen försöker att alltid vara en glad skit, men måste erkänna att ibland så testar vissa medlemmars beteende mitt tålamod till det yttersta. Så om du känner dig personligt drabbad, kan det vara så att jag bör beklaga – eller så kan det också vara så att du själv bör fundera på hur du har betett dig i hamnen. Ta t.ex Incidenten där jag skälldes ut av medlem så det hördes hela vägen till Lomma efter att ha påtalat att båt ska förtöjas inom den platsen man äger. Det är fullt möjligt att jag inte bara vände andra kinden till… Dock anser jag att jag själv och hela styrelsen har i uppdrag att påtala brist på efterlevnad av hamnordning och stadgarna i föreningen. Om inte vi gör det – vem ska då göra det? 

Jag tycker jag har uppmanat er allihopa att värna om det gemensamma och visa hänsyn till varandra, men får samtidigt kritik för att det är en del pekfingerviftande. Det är klart att det känns orättvist för de av er som sköter er, men det räcker med en bryggvandring för att se att det är en del som har svårt för det allra enklaste – som tex förtöjningar (en av ordförandes käpphästar) ellerl vilken sida årsmärket ska sitta på. Detta är inte så svårt! Nästa år är planen att ta tag i förtöjningar på riktigt och ställa tydliga, ofrånkomliga krav. Om dina förtöjningar inte håller måttet, kan det vara bra att utnyttja båtaffärens höst/vinter/vårkampanjer och skaffa bättre grejer.

Vår hamnkapten får också sin släng av sleven. Allt från att han inte gör tillräcklig (i och för sig en utmaning med en svans av medlemmar som tar upp hans tid med att “ge feedback”), via att han är korkad som monterar bommen och klykan fel (leverantören skickade fel grejer och deras installatör monterade för att vi skulle ha ny bom över huvud taget), till att “det var då en djävla blåfärg klubbhuset är målat med!”.  Seriöst!? Vi har renoverat klubbhuset med nya brädor och ny färg för att säkerställa att det håller framöver och att vi ska hålla kostnaderna för framtida underhåll nere, och folk gnäller på färgen? I övrigt är det EXAKT samma färg som det alltid varit – dock minus solblekning och avflagning. Du som gnällde – jag hoppas du ser hur dumt det ser ut i text…

Det händer också på en vandring i hamnen att man blir glatt överraskad och alldeles varm inuti. Medan vissa har ett jobb att göra för att hålla sina landplatser i skick enligt stadgarna, kan medlemmen som har landplatsen på bilden glatt kassera en flaska vin i priset för den mest välhållna landplatsen. Cashas in direkt hos undertecknade. 

Mitt önskemål framöver är lite mindre gnäll och dumheter så jag, styrelsen och vår personal kan lägga lite mindre tid på pekpinnar och moralpredikan och mer på att lyfta hamnen och arbeta med att förvalta det vi har för alla medlemmar. Till exempel med att driva processer för att plocka bort gamla vrak, så som Ulf Löfberg nu har gjort. Ni kanske har sett att den enorma motorbåten som legat vid östra gränsen mot Ribban är borta. Förhoppningsvis kan vi i framtiden bli av med flera uttjänta båtar så vi förblir en attraktiv, levande båthamn och ingen båtkyrkogård. Bra jobbat Ulf!

Ibland kommer det såklart berättigat kritik. Till exempel att vi nu har saknat el på delar av landplatserna under längre tid i samband med byte av elskåp. Ingen,  allra minst Janne är nöjd med detta. Det ger ingen el där i nuläget, men det kan vara bra att känna till att vi tog in en firma som skulle göra jobbet. Det påbörjades och elen stängdes av, varpå hantverkaren reste i väg på sen semester i 4 veckor… INGEN är road över detta, men att idiotförklara hamnkaptenen ger ingen energi i sticket. Heller. 🙂 

Avslutningsvis vill jag önska er alla ett gott, säkert båtupptag. Vi är många som under en kort period kommer behöva samsas om begränsade resurser, så visa hänsyn, var effektiv vid, mastkranen, på hamn-  och mastplan, så går allt mycket smidigare och blir trevligare. Lagunen ska vara ett ställe där det är trevligt att vara – inte en plats där man utsätts för otrevligheter och trist attityd. Det är något vi har ett gemensamt ansvar för, så gör din del.

Allt gott!

Runar Åsly 

Ordförande Andelshamnen Lagunen

Ordförandes Junibrev

Kära medlemmar i Andelshamnen Lagunen!

När mina barn flyttade ut hemifrån för några år sedan såg jag fram emot en tid utan att behöva uppfostra och lyfte pekfingret. “Gör si och inte gör så” var vokabulär jag såg fram emot att göra mig av med. Sen blev jag ordförande för Lagunen och plötsligt är jag där igen – som en gammal trasig LP skiva. (Jag kan använda den referensen här för de flesta av oss är gamla nog att fatta vad jag menar… vad jag menar…vad jag menar…)

På den senare tiden har jag knappt kunnat röra mig i hamnen utan att antingen själv se, eller få berättat för mig hur ett fåtal medlemmar bidrar till att skapa dålig stämning och misstrivsel i hamnen. Detta gör mig uppriktigt ledsen eftersom jag i mina månadsbrev gång efter gång har uppmanat att ta ett kollektivt ansvar för hamnen, de gemensamma ytorna och våra fastigheter blandat med ett och annat hjärtesuck över hur otroligt dåligt en del av er tar hand om era båtar med undermåliga förtöjningar och dylikt.

Vi i styrelsen är inte blinda för det som sker och helt ärligt så börjar jag bli lite trött på det. Samtidigt höjs tonläget och fler och fler struntar högaktningsfullt i de enkla regler vi har försökt etablera för att driva en hamn till allas trevnad. Det slängs sopor, körs allt för fort med bil, skälls på hamnkapten och på medlemmar som upplyser om våra gemensamma regler och det grisas ner på våra gemensamma ytor. Styrelsen, och styrelserna innan denna, har arbetat för att ha en fri hanm med så lite regler och regleringar som möjligt. Nu, på grund av vissa medlemmars beteende, håller vi på att se över om vi ska skriva om alla kontrakt för att förenkla möjligheten att utesluta och straffa ut medlemmar som inte klarar av att sköta sig och respektera de gemensamma reglerna. Detta som ett verktyg för att drabba specifikt och inte kollektivt. 

Det skandinaviska båtlivet är speciellt. Möjligen har det med våra korta somrar och ljusa sommernätter att göra, men det skiljer sig från samhället i övrigt samtidigt som det innehåller en rad koder och traditioner som kan vara svåra att förstå eller lära sig utan medvetna försöka. Att komma in i en båtklubb och agera som man äger stället, är ett rätt säkert sätt att reta upp en rad befintliga medlemmar på plats. För de av er som är nya som båtplatsägare kan det vara bra att studera hamnordningen lite extra och ställa frågor till kansliet, hamnkaptenen eller era båtgrannar. 

“Men Runar – alla har ju rätt till att forma sitt båtliv som de vill!” Nej, det håller jag inte alls med om! Om det egna agerande begränsar eller stör övriga medlemmars möjlighet att njuta av sitt båtliv och sin fritid så har man gått ut över de friheter man rimligtvis kan ta sig. 

Inför denna sommaren vill jag att ni alla läser igenom och i större grad börjar agera enligt bestämmelserna i hamnordningen – så blir det lättare att umgås för alla. Sen är det så att om någon annan medlem påtalar för dig att ditt beteende inte är lämpligt, så har detta sannolikt mer att göra med ditt beteende än mamman till den som berättar för dig. Bete dig hänsynsfullt och respektfullt och du kommer bemötas på samma sätt!

När jag skriver detta känner jag mig ledsen att jag behöver bruka plats på att ta detta istället för att skriva positivt till de flesta av er som sköter er och bidrar positivt till Andelshamnen. Det sista jag vill göra på min fritid är att springa runt och behöva leka hobbypolis för att vi har vuxna medlemmar som inte kan bete sig mot varandra. Eller att Janne, Pia och Simon ska behöva springa runt och dela ut straffavgifter till höger och vänster.

Inkörningen och bommen vill jag ta upp som egen punkt. Det är enbart tillåtet att köra in en bil per taggning i taget. Detta innebär att även om bommen är öppen efter bilen framför så drar du din egen tagg. Ska du ha med EN gästbil in, så blippar du din tag och öppnar bommen TVÅ gånger. Klarar du inte det kommer vi se till att göra allt vi kan för att avregistrera din tagg och du får inte längre köra in på området. Om du dessutom börjar tjafsa med andra medlemmar vid infarten kommer vi se till att det blir länge tills du får möjlighet att köra in igen.

Rasism. Ja varför ska vi vara fria från det här? Vi blir ständigt fler som har annat ursprung än Skåne även i hamnen. Är du till exempel norrmann så k a n det vara lämpligt att hålla en lite låg profil och observera och lära kulturen som härskar i båtmiljön innan du springer runt som kung på täppan. Risken är att inte bara du, men att även övriga norrmän drabbas av att du inte kan uppföra dig. När vi hamnar där är det lätt att yla rasism. För övriga norrmän stämmer det. För din del har du kanske bara betett dig riktigt dåligt. Så sluta med det. För din egen och alla norrmän i hamnens skuld! Och du som drar alla över en kam utifrån vad du tror är ursprung – sluta med det! Det bidrar inte till att göra stämningen bättre. 

Nästa punkt är lite trevligare. Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar för att dra in pengar för att hålla avgifterna så låga som möjligt. Det senaste är att vi kommer erbjuda kajakägare möjlighet att hyra in sig i ett av våra mastskjul. Detta kommer bli en provordning där vi kommer hyra ut plats från nu och fram till sista September för 1000;- per kajak. Kajakerna kommer att sjösättas vid rampen och vi håller på att ta fram regler för ut-/inpaddling så vi ska undvika farliga situationer i hamninloppet. 

Vi vill alla ha en fin hamn, så låt oss hjälpas åt att hålla den så. Visa hänsyn och hjälp varandra så blir det så mycket trevligare för alla medlemmar. När vi nu går mot midsommar och sommaren är här på riktigt vill jag passa på att önska er en riktigt god sommar och ett tryggt, och glädjefyllt båtliv. Jag vill också tacka alla ni som på senare tid via samtal och mail har gett beröm för det frivilliga arbetet vi i styrelsen lägger ner. Det värmer och gör mig hoppfull om att vi tillsammans kan överkomma en del av de utmaningar vi brottas med. 

Glad midsommar!

För styrelsen, 

Runar Åsly

Ordförande har ordet – i dag en hel del om ekonomi.

Kära medlemmar. 

Det går definitivt mot ljusare tider och säsongen närmar sig med stormsteg. De första av er har börjat sjösätta, även om vår temperaturen har medfört att det har varit relativt lite aktivitet i hamnen . Det har blåst en del under vintern, så om du inte varit förbi din båt på sistone kan det ändå vara läge att ta en check. Kom ihåg att det är stora krafter så stöttor och vaggar kan ha rört sig även om allt ser normalt ut. Kontrollera därför noggrant innan du börjar jobba på din båt. 

Vi har haft ett medlemsmöte i mars där vi informerade och svarade på frågor kring avgifterna som nu har börjat trilla ner i era brevlådor och mailkorgar. Eftersom det är många som inte varit med på stämman där medlemmarna fattade beslut om avgifterna eller på medlemsmöte följer en kort sammanfattning. Detta också för att bemöta snacket som går om att “styrelsens enda fokus är att dra in massa pengar. “ Vi kommer till det. 

Detta har hänt.   

På året stämma la styrelsen i år fram ett förslag till beslut om att påbörja processen med att byta ut hamnens 40 år gamla bryggor. I den efterföljande voteringen röstade 79 personer för, och endast en emot detta förslag. Detta går alldeles utmärkt att läsa i protokollet som ni hittar här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Stämman röstade även genom – i enlighet med stadgarnas § 11 att införa en extra avgift på 18;- per andel för finansiering av investeringar i nya bryggor. Skälet till att den extra avgiften utformades på det sättet var att pengarna vi får in är med att kapitalisera, det vill säga öka värdet på, hamnens tillgångar. Detta i sin tur ökar värdet på andelarna med motsvarande, vilket då är rätt och rimligt att matchas mot det antal andelar varje medlem äger. Om vi istället hade infört en fast avgift, hade det inneburit att en medlem med fler andelar hade fått mer för pengarna än en medlem med färre andelar. Det blir således inte mer rättvist än den modell som styrelsen och stämman har valt. Pengarna som nu betalas in kommer bidra till en värdeökning som kommer andelsägaren till godo vid försäljning helt i linje med praxis enligt stadgarnas § 9 (Som också förtydligades av stämman).

Så man kan till viss grad säga att vi i styrelsen, med stämmans stöd HAR ökat ambitionerna att få in pengar. Men inte utan grund. Våra bryggor är 40 år gamla. Det samma gäller för en del av stolparna. Under hamnens 40 år har det varit ett mål att hålla avgiften så låg som möjligt. Man har prioriterat låg avgift framför avsättning av resurser till en (åter-)investeringsfond. Att bryggor och järnpålar som finns i en korrosiv miljö med mekaniska belastningar inte lever evigt borde inte överraska någon. Därför har vi påbörjat jobbet med byte. Detta kommer att rullas ut över några år för att sprida kostnaderna, och för att göra det så ekonomiskt hanterbart för våra medlemmar som möjligt. Vi i styrelsen, och en överväldigande majoritet av röstande medlemmar, är av uppfattningen att det är bättre att VÄLJA att gå igång med ett stegvis bryggbyte än att TVINGAS byta trasiga bryggor. 

OCH – vi tar det en gång till: Bryggorna har 40 år på nacken, vi har haft kompetent tredjeparts experter kika på bryggorna och fått rådet att börja byta. Att någon enskild medlem “tycker” att bryggorna håller i många år till ändrar ingenting. För visst är det bra om bryggorna håller, men som båthamn vore vi väldigt illa ute om de inte gör det. Sannolikheten lutar tyvärr åt det senare. Om du inte litar på oss – gå längst ut på E-bryggan.

Utöver detta så fick ni en punkt till på senaste fakturan som benämns Arrendeavgift. Detta är en ökade arrendeavgiften till Malmö stad som vi nu kommer se en gradvis ökning (10% pluss index reglering) de närmaste åren fram tills vi har nått kostnaden för hela nya arrendet. Det är alltså inget som vi i styrelsen har hittat på, utan det är en avgift som är ett direkt resultat av politiska beslut i Malmö stad. Föreningsstämman har valt att fördela avgiften utifrån båtplatsernas nominella area dvs tex. 3,5*11m så därför varierar avgiften utifrån storleken på varje enskild plats. Du kan läsa mer om det i stadgarnas paragraf 11 https://lagunen.nu/stadgar-andelshamnen/

Med det sagt – vi är inte hjärtlösa individer som struntar i medlemmarnas ekonomi eller som inte ser att ökade kostnader inte enbart tillkommer i vår hamn. Och just därför fattades beslutet om att dela upp fakturan för årets avgifter så som kommunicerats tidigare. 

Jag hoppas texten ovan förklarar bakgrunden för de fakturor ni nu har mottagit och att vi kanske ser fler av er på stämmor och medlemsmöten i framtiden. OM ni fortfarande har frågor – dra ett mail till Pia på kansli@lagunen.nu med era frågor så Pia kan sammanställa dessa när hon har tid och sedan skicka till mig/kassören för ytterligare förklaringar. Om alla skall ringa Pia med (ungefär samma) frågor, reduceras den tid Pia har för att göra jobb för oss alla, så snälla hjälp oss ge Pia, Janne och Simon vettiga arbetsvillkor.  

Avslutningsvis – medan jag är inne på ekonomi – det har också varit ett galet missförstånd om ersättning till styrelsen. Det är röstat igenom på stämman att styrelsens arvode är 34000;-. För det första – detta är INTE per medlem i styrelsen. För det andra, de senare års styrelser har gjort det till kutym att inte plocka ut något arvode alls. Det vi däremot gör är att vi äter ett enkelt måltid i samband med styrelsemötena som normalt varar från 18-22+ en gång i månaden. Om någon har starka åsikter om detta är det fritt fram att anmäla sitt intresse till nästa års styrelse. 

Så – med det undangjord hoppas jag vi nu kan gå en varm, vårrusningssäsong till mötes. Kom ihåg det jag tjatar om så ofta jag kan – vi ÄR en medlemsförening där det kollektiva ansvaret för vår hamn och faciliteter. Härunder miljö. På batmiljo.se kan du hitta bra riktlinjer för båda vad du bör göra och vad du enligt lag SKA göra när du vårrustar din båt. Låt oss hjälpa och visa hänsyn till varandra så vi alla kan njuta av säsongen som ligger framför oss. Vi ses i hamnen!

Runar Åsly

Ordförande

God Jul Lagunenvänner!

Kära Andelsägare!

I dagarna har det gått ut fakturor för årsavgifterna för både Andelshamnen och Båtsällskapet. Som ni kanske redan har hunnit notera kom fakturorna med en information om att ytterligare fakturor kommer under våren. Jag vill kort förklara bakgrunden för detta.

Som känt har vi fått en arrendehöjning som måste fördelas. Utöver detta biföll stämman att införa en extraavgift för delfinansiering av nya bryggor i enlighet med stadgarnas § 11. I tillägg till det röstade stämman genom ett förslag om dubbel båtplatsavgift till BSLM för medlemmar med fler än en båtplats.

Vi i styrelsen är medvetna om att detta innebär en relativt kraftig hyreshöjning, framför allt inför det faktum att vi nu står inför en vinter med höga elpriser och för många en ansträngd privatekonomi. På senaste styrelsemöte fattades därför beslutet att mildra effekten av avgiftshöjningarna genom att dela upp fakturan i två delar där medlemsavgifterna faktureras nu, och övriga avgifter faktureras medio april. Det är vår förhoppning att detta underlättar för er som medlemmar.

I det material som skickades ut inför årsstämman kan ni se hur modellen för de nya avgifterna kommer se ut. Avgiften som ska direkt vidare till Malmö stad för arrendet är det som benämns Areabasserad båtplatsavgift och utgår från den nominella storleken på båtplatsen. När det gäller extraavgiften till bryggfonden, kommer denna baseras på andelar. Stämman röstade genom en modell där avgiften blir 18 kronor per andel, vilket för en genomsnittlig plats (11*3,5) innebär en kostnad på 1000;-.

Efter stämman har det kommit mig för örat att det finns lite frågor kring styrelsearvodet. Stämman beslutade att fastställa detta till 34.000. Det är två faktorer här som är bra att känna till – summan är för HELA styrelsen – inte för enskilt styrelsemedlem, vilket vissa har tolkat det som. Dessutom – Styrelsen har gjort det till kutym att INTE ta ut detta arvode. Däremot är det praxis att styrelsen äter en lättare middag under/efter våra styrelsemöten en gång i månaden. Detta sedan urminnes tider och inte heller särskilt orimligt då styrelsemötena ofta dra ut till efter 22.

Pandemin har gjort att Lagunens styrelser har kommit av oss från den goda traditionen att tacka av avgående styrelsemedlemmar. Traditioner är viktiga, så en avtackning kommer genomföras i samband med första medlemsmötet som är planerat 15/3-23.

Det var det – kanske inte det roligaste eller mest juliga medlemsbrev ni kan få, men å andra sidan, jag hoppas å andra sidan att vårt val att dela fakturan uppskattas. När vi nu har passerat årets mörkaste dag och går in i julhögtiden vill jag ta tillfället i akt att önska alla andelsägare, hyresgäster och personal en riktig god jul och ett gott nytt båt-år. Själv har jag redan börjat preppa för nästa säsong, där jag bland annat ska segla regattan Round Denmark Race. Om inspirationen kommer över mig och seglingsabtinensen blir för hög k a n det bli ett Lagunenföredrag om varför man väljer att segla solo under januari/februari.

Med önskan om en fridfull jul med låga elpriser!

För Styrelsen Andelshamnen/BSLM Runar Åsly

Ordförandes julhälsning

Kära medlemmar!

Då är årets stämmor klara och båtåret 2022 kan läggas till handlingarna. Med det sagt, det var en nervös ordförande inför årets stämmor efter många och långa diskussioner i styrelsen under hösten. Det var omfattande propositioner vi hade med oss och även om exempelvis bryggbyten för mig kändes rätt så uppenbart, hade vi i styrelsen också identifierat en rad punkter där det kunde blivit långa diskussioner som gjort förslagen svårare att enas om. Jag är därför väldigt tacksam att stämman gav ett tydligt mandat, men framför allt ett förtroende, att gå vidare med frågan. Det kommer kräva ett massivt arbete från oss, och det kan också vara att vi kommer behöva be om stöd från personer utanför styrelsen för att dra projektet i land. Jag är glad och helt ärligt lite överraskad över det stödet vi fick för planerna framöver. 

Det var en boost att känna medlemmarnas förtroende och uppskattning för det arbetet som lagts ned. Samtidigt förpliktar det och ställer krav på hur vi arbetar vidare i processen. Vår målsättning är att när vi om ett år går in i julfirande 2023, så pågår arbetet för fullt med att byta en eller kanske till och med två av de första bryggorna. Det kommer bli en välbehövlig uppgradering av hamnen och något som även bidrar att öka värdet på våra andelar. 

I en förening som Andelshamnen är årsstämman föreningens högsta beslutande organ. Det är här vi medlemmar kan göra våra röster hörda. Jag har i tidigare brev till medlemmarna betonat min önskan om ökat engagemang i hamnen och innebörden av att vara del i just en Andelshamn. Därför gladde det mig att stämman inte enbart bestod av envägskommunikation från styrelsen. Bra uppslutning och intresserade medlemmar som ställde frågor om förslagen, samt att flera medlemmar engagerade sig genom inlämnade motioner är ett bra tecken på en förening som engagerar. 

Föreningsdemokratin är en hårfin balansgång. Å ena sidan vill vi ha en delaktighet och dialog, genom att ge möjlighet att förklara och förtydliga förslag som läggs fram för stämman. Å andra sidan, med 550 medlemmar säger det sig själv att vi inte kan låta alla komma till tals eller spendera tid under stämman på att bereda förslagen som presenterats. En utdragen stämma tär på medlemmarnas tålamod. Från scenen noterade jag att fler av mötesdeltagarna föll ifrån under stämman, och även om jag förstår er, blir detta ett hot mot föreningsdemokratin. (En eloge till alla som stannade kvar för båda stämmorna! Protokollet är i övrigt på väg ut.)

Inför årets stämma var målsättningen att vi skulle genomföra en effektiv och korrekt stämma med väl förberedda underlag, likväl tog det längre tid än jag önskat. Inför nästa års stämma tar jag gärna feedback på hur vi kan bli mer effektiva och stringenta under årsstämman utan att förlora möjligheten för frågor och förtydligande. Kanske är det en idé inför nästa stämma att hålla ett medlemsmöte, eller ett “träffa styrelsen” event veckorna innan om vi har omfattande, komplexa frågor till beslut? 

En viktig sak att notera med våra stämmor är att det är beslutsmöten i föreningar man valt att vara medlem. Vi i styrelsen är valda att förvalta föreningen på medlemmarnas vägnar. Om man inte håller med om styrelsens förslag röstar man nej till dessa, och i förlängningen röstar man bort styrelsen om man anser att den missköter sig. Det är således vitt skilt från en politisk organisation, där man lanserar alternativa förslag och driver dessa för att få igenom dem. Dynamiken i en ekonomisk förening är enklare. Man kan helt enkelt välja att gå ur om man inte ställer sig bakom stämmans och föreningens inriktning. 

Vi går nu in i en lugnare period i hamnen, men jag ber er att inte helt glömma bort era båtar. Kom gärna förbi i hamnen och se till att allt är i sin ordning både på din egen, men även på din grannens båt. Låt oss hjälpa varandra komma igenom den mörka, hemska årstiden som inte erbjuder båtlivets glädje och energipåfyllnad. Snart går det dock mot ljusare tider och vi kan sjösätta igen! Jag vill ta tillfälle i akt att tacka vår personal – Janne, Pia och Simon, samt mina styrelsekollegor, nya som gamla, för ett väl genomfört år. Nu vilar vi upp oss inför ett energiskt 2023. Till alla medlemmar önskar jag en god jul och ett gott nytt båtår.

Runar Åsly

Ordförande Andelshamnen /Båtsällskapet

Kallelse till föreningsstämmor

Kära medlem i Andelshamnen och i Båtsällskapet!

Snart är det dags för års-/föreningsstämma och vi i styrelsen önskar dig välkommen till att göra din röst hörd. Det kommer bli en intensiv kväll, med en rad propositioner från oss i styrelsen, och också motioner från engagerade medlemmar.

Därför blir det extra viktigt att vi alla är förberedda så att vi kan genomföra de två stämmorna så effektivt och demokratiskt som möjligt. Vi i styrelsen har lagt ner mycket diskussion och möda i att tydligt beskriva våra propositioner och jag är säker på att medlemmarna som motionerat har gjort det samma.

Förslagen, och bakgrunden för dessa hittar du i det relativt omfattande informationspaketet som Pia på kansliet är i färd med att skicka ut. Om du INTE fått det under onsdagen – hör av dig till Pia. Du hittar två filer med propositioner – en för varje förening, samt två med motioner – även där en för Andelshamnen och en för Båtsällskapet.

Vi ber dig spendera lite tid på att sätta dig in i, och kanske diskutera med andra medlemmar innan stämman, så stämman kan användas till att rösta om de framlagda förslagen. Under stämman kommer vi inte ha tid, eller möjlighet, att ytterligare bereda eller föra långa diskussioner om framlagda propositioner/motioner. Givetvis kommer vi vara öppna för frågor där det finns oklarheter, men vi ber er alla att hjälpa oss att hålla det så kort och effektivt som möjligt.

För att vi ska få en bra stämma och staka ut en väg framåt i medlemmarnas bästa intresse behöver vi hjälp från så många som möjligt – så kom till stämman och gör din röst hörd!

Om du använder digital kalender kan du hitta lägga in en påminnelse i din kalender här: https://bit.ly/3UlILcn

Välkommen till Limhamns Folkets Hus den 24/11/22 klockan 18:30!

Kappfest – seglarfest 8/10 i klubbhuset

På lördag den 8 oktober anordnar kappseglingsklubben fest i klubbhuset från kl. 17.00. Klubbhuset är såklart öppet som vanligt men det kan vara bra att vara beredd på att det är lite mer folk på plats än en vanlig höstkväll. Alla som vill är mer än välkomna att anmäla sig enligt nedan:

Från Kappseglarnas facebook grupp:

Festkommittén bjuder in till KAPPFEST 2022!!!

Lördagen den 8:e oktober, direkt efter sista seglingen och prisutdelning, så har vi en avslutning för året tillsammans med nya och gamla kappseglarvänner!

Utöver otroligt god mat och drycker av alla dess slag, kommer kvällen även innehålla många skratt och högklassig stand-up(!) med en av våra lokala och välkända kappseglare i klubben! En annan av våran mest välkända kappseglare kommer att ha en fartfylld dansuppvisning och för de som vill lära sig så finns det även möjlighet att gå en buggkurs till!

Priset för hela kalset inkl. mat, dryck och underhållning, är billiga 200kr/pp, där styrelsen generöst även kommer skjuta till med ytterligare 100kr/pp för en ännu festligare tillställning!

Alla nuvarande eller framtida kappseglare är välkomna!
Sambos, grannar, och släktingar! Full crew eller shorthand – kom som du är!

200kr (x antal personer) Swishas senast söndag 2 oktober till Alex på 070-495 42 29!
Ingen efteranmälan så passa på! #KAPPFEST22