Förtöjningar

För att ge medlemmar ett tydligt regelverk och hamnkaptenen ett verktyg att påtala grova brister utifrån har vi nu tagit fram en förtöjningsnorm att förhålla sig till. Läs den noggrant och ta tillfället i akt att gå över dina förtöjningar ordentligt nu innan säsongen drar igång på riktigt. Vi har försökt fånga det som hör till som gott sjömanskap på ett enkelt och tydligt sätt. För de flesta innebär detta mindre justeringar, men för vissa av oss betyder inskärpningen nya förtöjningar.