På temat bryggor

Då det nu närmar sig stämma och förra årets beslut av stämman att påbörja ett byte av hamnens bryggor vill styrelsen passa på att delge medlemmarna slutsatserna i den rapport som lämnades in av oberoende besiktningsman innan slutgiltigt beslut om byte fattades. Att renovera befintliga bryggor, som vissa nu förespråkar, kan i ljus av detta ses på som ren önsketänkande.