Ordförandes Julbrev – redan nu?!

Kära Lagunare, 

Det drar sig mot jul och årsslut. En ny säsong är över och jag hoppas ni är många som haft en bra båtsommar. För egen del har det varit lite av en besvikelse med antingen ingen vind alls eller mycket hårda vindar, så som stormen Hans. Den satte tyvärr käppar i hjulen för mitt deltagande i kappseglingen Danmark runt och ledde till att jag avbröt, trots minutiösa förberedelser för både båt och skeppare. 

I hamnen har vi tagit tag i en hel del under säsongen. Klubbhuset har fått ny färg och på  vissa utsatta platser även ny panel. Det gamla mastskjulet för hyresgäster har rivits och är i skrivande stund under återuppbyggnad. Det har, som någon påpekat, tagit lite tid, men även här har höstens blåsväder gjort det svårt att ge hantverkarna bra arbetsförhållanden för att hantera plåt till tak och väggar. I det nya skjulet kommer vi under sommarhalvåret hyra ut kajakplatser efter en lyckad testperiod  denna säsongen. Byggnaden kommer att anpassas för detta, så om ni känner någon som behöver plats till kajak nästa år – hänvisa till Pia!

Efter en lång, utdragen process med en leverantör som inte riktigt infriade vad man lovat, har vi nu fått ny bom på plats. Efter lite barnsjukdomar är den nu aktiv, och vi har även kopplat på kamera vid inpassering för att ha bättre koll på vem som rör sig in på vårt område. I samband med detta vill jag återigen påpeka att det är otillåtet att passera in eller ut  utan att använda taggen. Under nästa år kommer vi göra rutinkontroller och deaktivera taggar för de som inte klarar av att förhålla sig till denna relativt enkla instruktion. Samma gäller för medlemmar som anser det rimligt att skälla på andra medlemmar för att det tar tid eller att de inte slipper in flera bilar på en gång. 

Det sista stora jobbet som görs i hamnen är på gång nu efter att säsongen är över för de flesta. Planen är lagd, och det är glädjande att se hur våra upphandlade entreprenörer följer sina åtagande så långt. Under V.45 startade Janne och “Gubbaklubben” med att demontera befintliga G och F bryggor och säkerställa att vi kunde lyfta upp dem på land. Efter att ha  strippat av det som vi önskar behålla. tex fästen till bommar och eventuella övriga detaljer som suttit på de gamla bryggorna så är dessa bryggor nu placerade på land i väntan på vidare destruktion.

 I slutet av V 48 kommer sjöentreprenaden börja etablera sina maskiner. Då stänger vi också delar av området på land och i vattnet för att säkerställa att vi inte får problem med allmänheten så att våra entreprenörer får jobba ostört och säkert. Veckan därpå levereras våra nya bryggor till Lagunen. De kommer att sjösättas fredag den 8 dec och måndag den 11 dec om allt går enligt plan. Därefter monteras bryggelementen ihop och placeras ut på sina nya platser. Medlemmar är såklart välkomna förbi för att stilla nyfikenheten, men vi ber er respektera de avspärrningar som finns på plats och låta entreprenörerna få göra sitt jobb. 

Medan vi är inne på bryggorna. Det har kommit kritik till styrelsen att vi inte informerat i tillräcklig grad undervägs i processen och att vi inte i fört den dialog som förväntats om val av lösning förde  nya bryggorna. Det kan såklart ligga något i denna kritiken. Samtidigt är det ett stort projekt som drivs bredvid ledamöternas heltidsjobb med många detaljer och knappa  deadlines. Min tolkning är att kritiken primärt beror på att vi nu går ifrån att båtar inte får sticka utanför platsen genom att vi inför olika längder på varannan y- bom på F-bryggan. Vi har därför fått frågan av vissa medlemmar om möjlighet att köpa till egna bommar, men detta kommer vi inte möjliggöra i detta skede, då vi önskar en så homogen lösning som möjligt, och kommer därför inte heller se på andra lösningar för medlemmar med unika behov. 

Som ni känner till från mitt förra brev, så kommer byte av bryggor kosta föreningen väldigt mycket pengar innan vi är klara. Brygg gruppens uppdrag har därför varit dels tekniskt, men även ekonomiskt där vi har utvärderat vad vi inte kan kompromissa kring och vad vi kan för att spara pengar. Y-bommarnas utformning har varit en sådan faktor.  Att förtöja vid bommar av olika längd kommer innebära lite andra utmaningar än vanligt, men vi kommer hjälpa er med att ta fram en guide för hur det ska göras bäst möjligt. Bryggorna är utformade så en förtöjning likt bilden kommer att bli det mest normala, men anpassningar kan såklart behöva göras.

Medan jag är inne på förtöjning – det här är något jag tjatat på under hela säsongen – utan att det hjälpt nämnvärt. Under stormen nu i höst så höll både båtar och bryggor/elpålar dras sönder på grund av felaktiga förtöjningar.  Senast exemplet har vi nu på vinterbryggan där det ligger båtar med grovt undermåliga förtöjningar. Bilden här är ett riktigt exempel från Lagunen. I god tid till nästa säsong kommer vi ta fram riktlinjer för hur båtar i Lagunen skall förtöjas. Dessa riktlinjer blir tvingande och en hel del av oss måste ta nya tag i våra förtöjningar. För att göra det enkelt för hamnkapten/Simon att följa upp kommer hamnens lösning gälla. Det är sannolikt att tex synliga gummiryckdämpare kommer bli krav. Linor med inbyggt dämpning, fjädrar inte tillräckligt när vädret står på ordentligt utöver att det blir svårare för personal att kontrollera så det står rätt till. Egentligen är det här inte så svårt, så om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – planera för nya på vårrean innan säsongen drar igång.

När snön nu faller utanför fönstret och säsongen definitivt är slut, vill jag tacka alla som bidragit till att hålla hamnen i ordning och som hjälper oss alla med friviliga insatser som gör att vi kan hålla hamnen i skick till en relativt rimlig kostnad. Vi har stora åtaganden framför oss, men om vi alla hjälps åt att göra små insatser, är styrelsens ambition att hitta lösningar för att behålla en väl fungerande hamn som är tillgänglig för gemene man. 

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt båtår. Vi ses i hamnen!

Vänlig hälsning – sannolikt för sista gången i år. 

Runar Åsly

Ordförande. 

Vid byte av brygga F samt G

Mellan den 29/11 – 18/12 kommer rampen att vara avstängd.

Ni som ligger på brygga E får svårt att komma ut med båten under perioden 8/12-12/12

Mastplanen och utrustningskajen kommer under vecka 48 -50 vara en arbetsplats, det får inte ligga några master där ute då.

Bryggor G och F

Bryggor G och F

Nu är G och F bryggorna ett minne blott. Stort tack till er som har hjälp till idag, ni har sparat klubben en hel del pengar på att vi slipper hyra in arbetskraft. Bryggorna ligger nu på land och ni är välkomna att titta på skicket.

//Janne