Temporära åtgärder i samband med brutna akterpålar på olika platser i hamnen.

Som diskuterats en del tidigare är hamnen och brygganläggningen i behov av underhåll. Detta gäller inte enbart flytbryggorna, utan även våra förtöjningspålar. Nu under våren har några pålar knäckts och behöver ersättas. Hamnkaptenen har märkt upp dessa med bojar och planen är att ha dykare på plats (i dag – torsdag) för att skära/knäcka skadade pålar.

Eftersom etableringskostnaden utöver kostnaden för att slå själva pålen är rätt hög, har styrelsen bestämt att hamnkaptenen ska köpa in och installera y-bommar där pålarna nå ger upp. Detta för att samla på oss så vi kan slå flera pålar när vi väl går igång med arbetet och därmed även spara pengar för föreningen genom att göra ett större arbete när entreprenören åter ä på plats.

En temporär åtgärd med bommar är billigare och mer flexibel men ska inte ses som en del av hamnens pågående uppgradering, utan en åtgärd för att snabbt kunna erbjuda andelsägare fungerande båtplatser under säsongen 2024. Det betyder heller inte att beslut om y bommar för bryggan/bryggorna som nu åtgärdas är fattat.

Detta är riktlinjer från styrelsen som hamnkaptenen agerar på. Det är således hamnkaptenen man rapporterar skador på brygganläggningen till i vanlig ordning. Använd schemat här på hemsidan.

För Styrelsen 

Bryggtrappor – beställning – deadline 14/4.

Erbjudande till Lagunens medlemmar.

Då har vi fått våra nya bryggor på plats och det är dags att “flytta in”. Som utlovat har vi tagit in offerter på bryggtrappor som kan monteras as så att vi inte ska behöva skruva eller borra i våra nya betongbryggor utan trappan skruvas enbart i fenderlisten. 

Nu är säsongen här och vi har tyvärr försenats med att hitta en trappa som fyller våra funktionskrav till ett pris som inte var helt vansinnig, men nu har vi hittat en bra lösning!  Vi har valt en trappa / modell som levereras i tre olika utförande med 1-3 trinn, samt en stödpelare för att underlätta ombord-/ilandstigning. Prisen på trappan är vägledande: 1 steg = 3350 Sek,  2 steg = 4695 Sek och 3 steg = 5300 Sek. 

Vi kommer dock få ner priset något genom att beställa flera trappor och därmed erhålla en kvantumsrabatt. Storleken på denna rabatten beror på antalet beställda trappor.  Priset på trapporna från vald leverantör ligger 50% under de övriga offerter vi fått på liknande trappor. 

Ni hittar mått och annat om trapporna här: https://landgangstrapper.dk/da/ Notera dock – inköp av trapporna sker genom gemensam beställning från Lagunen. Vi ber därför även medlemmar rikta evt frågor till Hamnkaptenen eller joakim.freij@lagunen.nu och INTE direkt till leverantören.  

Vi har fått tre demotrappor som kommer att monteras så de kan demonstreras på bryggorna från och med i dag!

Vill man teckna sig för en trappa så lägger man en bindande anmälan via länken här: https://forms.gle/jek8wM9h7Mhx8ibL7 eller så kontaktar man Pia på kansliet för att få hjälp att lägga en beställning. 

Trapporna är framtagna för platsägare på G och F bryggan, och fästen passar inte till de gamla bryggorna. OM någon på A-E önskar att köpa liknande, så kan vi se om det finns en anpassad modell för träbryggor så kan vi lägga en beställning. För att vi ska komma igång med första beställningen vill vi att ni beställer senast söndagen 14/4-24. Vi återkommer med leveranstid så snart vi lagt beställningen hos leverantören.

Bemärk följande: För att undvika egna lösningar som potentiellt kan skada bryggorna kommer enbart denna trappa godkännas för montage på G och F bryggan. Egna lösningar som skadar bryggans integritet kommer att åtgärdas till platsägarens kostnad.