Öppning av F och G – utan tårta ;-)

Välkommen till ny säsong och särskilt välkommen till er på G och F bryggorna! Vi ligger lite back med de instruktionerna som vi skulle ha på plats innan vi ”flyttar in”, så här kommer en kort instruktion bara så vi kan komma igång. Vi kommer släppa till på F bryggan direkt, medan G bryggan måste vänta ut veckan då vi vill göra klar asfaltering. Viktiga punkter att ta med sig:

  1. Båtarna SKA ha ryckdämpare till fästpunkterna i för och akter mot bommarna.
  2. Det ska bara förtöjas i y bommarna
  3. Det är inte tillåtet att borra i varken betong, bom eller i fenderlisten på bryggan
  4. Linor ska ha kaus och festas med schackel

Bommar är nytt för Hamnen/Hamnkaptenen/Styrelsen så viss inkörningsperiod är rimligt. Det innebär att vi initialt kommer acceptera temporära förtöjningslösningar fram tills det att man fått tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Det kommer komma tydligare regler/instruktioner, (Förhoppningsvis under helgen) och dessa kommer vara i linje med det som finns i länken härnedan och i texten här. Från och med 6 Maj kommer de nya reglarna att implementeras, och temporära lösningar kommer inte längre godtas. Vägledning för hur ni ska förtöja på bommar finns här:

https://www.batturistguide.se/batliv-sjoemanskap/fortojning-mellan-y-bommar

Vi hade plan om gemensam upphandling av linhållare, men priset vi fick var lägre än tex här: https://www.moory.se/p/mr-mooring/ så detta lämnas över till de som vill ha att skaffa själva.

Nya bryggor ger oss ett bra tillfälle att sätta en bra standard för hur vi förtöjer och tar hand om våra gemensamma bryggor och annat material i hamnen. Det här var snabbt för vi ska komma igång. Mer info följer!

Passar även på att påminna om denna: https://lagunen.nu/bryggtrappor-bestallning-deadline-14-4/

För styrelsen och bryggkommiten,

Runar Åsly – Ordförande

Ordförandes Julbrev – redan nu?!

Kära Lagunare, 

Det drar sig mot jul och årsslut. En ny säsong är över och jag hoppas ni är många som haft en bra båtsommar. För egen del har det varit lite av en besvikelse med antingen ingen vind alls eller mycket hårda vindar, så som stormen Hans. Den satte tyvärr käppar i hjulen för mitt deltagande i kappseglingen Danmark runt och ledde till att jag avbröt, trots minutiösa förberedelser för både båt och skeppare. 

I hamnen har vi tagit tag i en hel del under säsongen. Klubbhuset har fått ny färg och på  vissa utsatta platser även ny panel. Det gamla mastskjulet för hyresgäster har rivits och är i skrivande stund under återuppbyggnad. Det har, som någon påpekat, tagit lite tid, men även här har höstens blåsväder gjort det svårt att ge hantverkarna bra arbetsförhållanden för att hantera plåt till tak och väggar. I det nya skjulet kommer vi under sommarhalvåret hyra ut kajakplatser efter en lyckad testperiod  denna säsongen. Byggnaden kommer att anpassas för detta, så om ni känner någon som behöver plats till kajak nästa år – hänvisa till Pia!

Efter en lång, utdragen process med en leverantör som inte riktigt infriade vad man lovat, har vi nu fått ny bom på plats. Efter lite barnsjukdomar är den nu aktiv, och vi har även kopplat på kamera vid inpassering för att ha bättre koll på vem som rör sig in på vårt område. I samband med detta vill jag återigen påpeka att det är otillåtet att passera in eller ut  utan att använda taggen. Under nästa år kommer vi göra rutinkontroller och deaktivera taggar för de som inte klarar av att förhålla sig till denna relativt enkla instruktion. Samma gäller för medlemmar som anser det rimligt att skälla på andra medlemmar för att det tar tid eller att de inte slipper in flera bilar på en gång. 

Det sista stora jobbet som görs i hamnen är på gång nu efter att säsongen är över för de flesta. Planen är lagd, och det är glädjande att se hur våra upphandlade entreprenörer följer sina åtagande så långt. Under V.45 startade Janne och “Gubbaklubben” med att demontera befintliga G och F bryggor och säkerställa att vi kunde lyfta upp dem på land. Efter att ha  strippat av det som vi önskar behålla. tex fästen till bommar och eventuella övriga detaljer som suttit på de gamla bryggorna så är dessa bryggor nu placerade på land i väntan på vidare destruktion.

 I slutet av V 48 kommer sjöentreprenaden börja etablera sina maskiner. Då stänger vi också delar av området på land och i vattnet för att säkerställa att vi inte får problem med allmänheten så att våra entreprenörer får jobba ostört och säkert. Veckan därpå levereras våra nya bryggor till Lagunen. De kommer att sjösättas fredag den 8 dec och måndag den 11 dec om allt går enligt plan. Därefter monteras bryggelementen ihop och placeras ut på sina nya platser. Medlemmar är såklart välkomna förbi för att stilla nyfikenheten, men vi ber er respektera de avspärrningar som finns på plats och låta entreprenörerna få göra sitt jobb. 

Medan vi är inne på bryggorna. Det har kommit kritik till styrelsen att vi inte informerat i tillräcklig grad undervägs i processen och att vi inte i fört den dialog som förväntats om val av lösning förde  nya bryggorna. Det kan såklart ligga något i denna kritiken. Samtidigt är det ett stort projekt som drivs bredvid ledamöternas heltidsjobb med många detaljer och knappa  deadlines. Min tolkning är att kritiken primärt beror på att vi nu går ifrån att båtar inte får sticka utanför platsen genom att vi inför olika längder på varannan y- bom på F-bryggan. Vi har därför fått frågan av vissa medlemmar om möjlighet att köpa till egna bommar, men detta kommer vi inte möjliggöra i detta skede, då vi önskar en så homogen lösning som möjligt, och kommer därför inte heller se på andra lösningar för medlemmar med unika behov. 

Som ni känner till från mitt förra brev, så kommer byte av bryggor kosta föreningen väldigt mycket pengar innan vi är klara. Brygg gruppens uppdrag har därför varit dels tekniskt, men även ekonomiskt där vi har utvärderat vad vi inte kan kompromissa kring och vad vi kan för att spara pengar. Y-bommarnas utformning har varit en sådan faktor.  Att förtöja vid bommar av olika längd kommer innebära lite andra utmaningar än vanligt, men vi kommer hjälpa er med att ta fram en guide för hur det ska göras bäst möjligt. Bryggorna är utformade så en förtöjning likt bilden kommer att bli det mest normala, men anpassningar kan såklart behöva göras.

Medan jag är inne på förtöjning – det här är något jag tjatat på under hela säsongen – utan att det hjälpt nämnvärt. Under stormen nu i höst så höll både båtar och bryggor/elpålar dras sönder på grund av felaktiga förtöjningar.  Senast exemplet har vi nu på vinterbryggan där det ligger båtar med grovt undermåliga förtöjningar. Bilden här är ett riktigt exempel från Lagunen. I god tid till nästa säsong kommer vi ta fram riktlinjer för hur båtar i Lagunen skall förtöjas. Dessa riktlinjer blir tvingande och en hel del av oss måste ta nya tag i våra förtöjningar. För att göra det enkelt för hamnkapten/Simon att följa upp kommer hamnens lösning gälla. Det är sannolikt att tex synliga gummiryckdämpare kommer bli krav. Linor med inbyggt dämpning, fjädrar inte tillräckligt när vädret står på ordentligt utöver att det blir svårare för personal att kontrollera så det står rätt till. Egentligen är det här inte så svårt, så om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – planera för nya på vårrean innan säsongen drar igång.

När snön nu faller utanför fönstret och säsongen definitivt är slut, vill jag tacka alla som bidragit till att hålla hamnen i ordning och som hjälper oss alla med friviliga insatser som gör att vi kan hålla hamnen i skick till en relativt rimlig kostnad. Vi har stora åtaganden framför oss, men om vi alla hjälps åt att göra små insatser, är styrelsens ambition att hitta lösningar för att behålla en väl fungerande hamn som är tillgänglig för gemene man. 

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt båtår. Vi ses i hamnen!

Vänlig hälsning – sannolikt för sista gången i år. 

Runar Åsly

Ordförande. 

Ordförande har ordet – i dag en hel del om ekonomi.

Kära medlemmar. 

Det går definitivt mot ljusare tider och säsongen närmar sig med stormsteg. De första av er har börjat sjösätta, även om vår temperaturen har medfört att det har varit relativt lite aktivitet i hamnen . Det har blåst en del under vintern, så om du inte varit förbi din båt på sistone kan det ändå vara läge att ta en check. Kom ihåg att det är stora krafter så stöttor och vaggar kan ha rört sig även om allt ser normalt ut. Kontrollera därför noggrant innan du börjar jobba på din båt. 

Vi har haft ett medlemsmöte i mars där vi informerade och svarade på frågor kring avgifterna som nu har börjat trilla ner i era brevlådor och mailkorgar. Eftersom det är många som inte varit med på stämman där medlemmarna fattade beslut om avgifterna eller på medlemsmöte följer en kort sammanfattning. Detta också för att bemöta snacket som går om att “styrelsens enda fokus är att dra in massa pengar. “ Vi kommer till det. 

Detta har hänt.   

På året stämma la styrelsen i år fram ett förslag till beslut om att påbörja processen med att byta ut hamnens 40 år gamla bryggor. I den efterföljande voteringen röstade 79 personer för, och endast en emot detta förslag. Detta går alldeles utmärkt att läsa i protokollet som ni hittar här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Stämman röstade även genom – i enlighet med stadgarnas § 11 att införa en extra avgift på 18;- per andel för finansiering av investeringar i nya bryggor. Skälet till att den extra avgiften utformades på det sättet var att pengarna vi får in är med att kapitalisera, det vill säga öka värdet på, hamnens tillgångar. Detta i sin tur ökar värdet på andelarna med motsvarande, vilket då är rätt och rimligt att matchas mot det antal andelar varje medlem äger. Om vi istället hade infört en fast avgift, hade det inneburit att en medlem med fler andelar hade fått mer för pengarna än en medlem med färre andelar. Det blir således inte mer rättvist än den modell som styrelsen och stämman har valt. Pengarna som nu betalas in kommer bidra till en värdeökning som kommer andelsägaren till godo vid försäljning helt i linje med praxis enligt stadgarnas § 9 (Som också förtydligades av stämman).

Så man kan till viss grad säga att vi i styrelsen, med stämmans stöd HAR ökat ambitionerna att få in pengar. Men inte utan grund. Våra bryggor är 40 år gamla. Det samma gäller för en del av stolparna. Under hamnens 40 år har det varit ett mål att hålla avgiften så låg som möjligt. Man har prioriterat låg avgift framför avsättning av resurser till en (åter-)investeringsfond. Att bryggor och järnpålar som finns i en korrosiv miljö med mekaniska belastningar inte lever evigt borde inte överraska någon. Därför har vi påbörjat jobbet med byte. Detta kommer att rullas ut över några år för att sprida kostnaderna, och för att göra det så ekonomiskt hanterbart för våra medlemmar som möjligt. Vi i styrelsen, och en överväldigande majoritet av röstande medlemmar, är av uppfattningen att det är bättre att VÄLJA att gå igång med ett stegvis bryggbyte än att TVINGAS byta trasiga bryggor. 

OCH – vi tar det en gång till: Bryggorna har 40 år på nacken, vi har haft kompetent tredjeparts experter kika på bryggorna och fått rådet att börja byta. Att någon enskild medlem “tycker” att bryggorna håller i många år till ändrar ingenting. För visst är det bra om bryggorna håller, men som båthamn vore vi väldigt illa ute om de inte gör det. Sannolikheten lutar tyvärr åt det senare. Om du inte litar på oss – gå längst ut på E-bryggan.

Utöver detta så fick ni en punkt till på senaste fakturan som benämns Arrendeavgift. Detta är en ökade arrendeavgiften till Malmö stad som vi nu kommer se en gradvis ökning (10% pluss index reglering) de närmaste åren fram tills vi har nått kostnaden för hela nya arrendet. Det är alltså inget som vi i styrelsen har hittat på, utan det är en avgift som är ett direkt resultat av politiska beslut i Malmö stad. Föreningsstämman har valt att fördela avgiften utifrån båtplatsernas nominella area dvs tex. 3,5*11m så därför varierar avgiften utifrån storleken på varje enskild plats. Du kan läsa mer om det i stadgarnas paragraf 11 https://lagunen.nu/stadgar-andelshamnen/

Med det sagt – vi är inte hjärtlösa individer som struntar i medlemmarnas ekonomi eller som inte ser att ökade kostnader inte enbart tillkommer i vår hamn. Och just därför fattades beslutet om att dela upp fakturan för årets avgifter så som kommunicerats tidigare. 

Jag hoppas texten ovan förklarar bakgrunden för de fakturor ni nu har mottagit och att vi kanske ser fler av er på stämmor och medlemsmöten i framtiden. OM ni fortfarande har frågor – dra ett mail till Pia på kansli@lagunen.nu med era frågor så Pia kan sammanställa dessa när hon har tid och sedan skicka till mig/kassören för ytterligare förklaringar. Om alla skall ringa Pia med (ungefär samma) frågor, reduceras den tid Pia har för att göra jobb för oss alla, så snälla hjälp oss ge Pia, Janne och Simon vettiga arbetsvillkor.  

Avslutningsvis – medan jag är inne på ekonomi – det har också varit ett galet missförstånd om ersättning till styrelsen. Det är röstat igenom på stämman att styrelsens arvode är 34000;-. För det första – detta är INTE per medlem i styrelsen. För det andra, de senare års styrelser har gjort det till kutym att inte plocka ut något arvode alls. Det vi däremot gör är att vi äter ett enkelt måltid i samband med styrelsemötena som normalt varar från 18-22+ en gång i månaden. Om någon har starka åsikter om detta är det fritt fram att anmäla sitt intresse till nästa års styrelse. 

Så – med det undangjord hoppas jag vi nu kan gå en varm, vårrusningssäsong till mötes. Kom ihåg det jag tjatar om så ofta jag kan – vi ÄR en medlemsförening där det kollektiva ansvaret för vår hamn och faciliteter. Härunder miljö. På batmiljo.se kan du hitta bra riktlinjer för båda vad du bör göra och vad du enligt lag SKA göra när du vårrustar din båt. Låt oss hjälpa och visa hänsyn till varandra så vi alla kan njuta av säsongen som ligger framför oss. Vi ses i hamnen!

Runar Åsly

Ordförande

Ordförandes julhälsning

Kära medlemmar!

Då är årets stämmor klara och båtåret 2022 kan läggas till handlingarna. Med det sagt, det var en nervös ordförande inför årets stämmor efter många och långa diskussioner i styrelsen under hösten. Det var omfattande propositioner vi hade med oss och även om exempelvis bryggbyten för mig kändes rätt så uppenbart, hade vi i styrelsen också identifierat en rad punkter där det kunde blivit långa diskussioner som gjort förslagen svårare att enas om. Jag är därför väldigt tacksam att stämman gav ett tydligt mandat, men framför allt ett förtroende, att gå vidare med frågan. Det kommer kräva ett massivt arbete från oss, och det kan också vara att vi kommer behöva be om stöd från personer utanför styrelsen för att dra projektet i land. Jag är glad och helt ärligt lite överraskad över det stödet vi fick för planerna framöver. 

Det var en boost att känna medlemmarnas förtroende och uppskattning för det arbetet som lagts ned. Samtidigt förpliktar det och ställer krav på hur vi arbetar vidare i processen. Vår målsättning är att när vi om ett år går in i julfirande 2023, så pågår arbetet för fullt med att byta en eller kanske till och med två av de första bryggorna. Det kommer bli en välbehövlig uppgradering av hamnen och något som även bidrar att öka värdet på våra andelar. 

I en förening som Andelshamnen är årsstämman föreningens högsta beslutande organ. Det är här vi medlemmar kan göra våra röster hörda. Jag har i tidigare brev till medlemmarna betonat min önskan om ökat engagemang i hamnen och innebörden av att vara del i just en Andelshamn. Därför gladde det mig att stämman inte enbart bestod av envägskommunikation från styrelsen. Bra uppslutning och intresserade medlemmar som ställde frågor om förslagen, samt att flera medlemmar engagerade sig genom inlämnade motioner är ett bra tecken på en förening som engagerar. 

Föreningsdemokratin är en hårfin balansgång. Å ena sidan vill vi ha en delaktighet och dialog, genom att ge möjlighet att förklara och förtydliga förslag som läggs fram för stämman. Å andra sidan, med 550 medlemmar säger det sig själv att vi inte kan låta alla komma till tals eller spendera tid under stämman på att bereda förslagen som presenterats. En utdragen stämma tär på medlemmarnas tålamod. Från scenen noterade jag att fler av mötesdeltagarna föll ifrån under stämman, och även om jag förstår er, blir detta ett hot mot föreningsdemokratin. (En eloge till alla som stannade kvar för båda stämmorna! Protokollet är i övrigt på väg ut.)

Inför årets stämma var målsättningen att vi skulle genomföra en effektiv och korrekt stämma med väl förberedda underlag, likväl tog det längre tid än jag önskat. Inför nästa års stämma tar jag gärna feedback på hur vi kan bli mer effektiva och stringenta under årsstämman utan att förlora möjligheten för frågor och förtydligande. Kanske är det en idé inför nästa stämma att hålla ett medlemsmöte, eller ett “träffa styrelsen” event veckorna innan om vi har omfattande, komplexa frågor till beslut? 

En viktig sak att notera med våra stämmor är att det är beslutsmöten i föreningar man valt att vara medlem. Vi i styrelsen är valda att förvalta föreningen på medlemmarnas vägnar. Om man inte håller med om styrelsens förslag röstar man nej till dessa, och i förlängningen röstar man bort styrelsen om man anser att den missköter sig. Det är således vitt skilt från en politisk organisation, där man lanserar alternativa förslag och driver dessa för att få igenom dem. Dynamiken i en ekonomisk förening är enklare. Man kan helt enkelt välja att gå ur om man inte ställer sig bakom stämmans och föreningens inriktning. 

Vi går nu in i en lugnare period i hamnen, men jag ber er att inte helt glömma bort era båtar. Kom gärna förbi i hamnen och se till att allt är i sin ordning både på din egen, men även på din grannens båt. Låt oss hjälpa varandra komma igenom den mörka, hemska årstiden som inte erbjuder båtlivets glädje och energipåfyllnad. Snart går det dock mot ljusare tider och vi kan sjösätta igen! Jag vill ta tillfälle i akt att tacka vår personal – Janne, Pia och Simon, samt mina styrelsekollegor, nya som gamla, för ett väl genomfört år. Nu vilar vi upp oss inför ett energiskt 2023. Till alla medlemmar önskar jag en god jul och ett gott nytt båtår.

Runar Åsly

Ordförande Andelshamnen /Båtsällskapet

Så var det höst igen med allt vad det innebär…

Kära medlem. Hösten är här och visst har det varit en fantastisk säsong? Själv har jag seglat ungefär 2000NM – så även om jag inte är i klass med Spiket – hamnens Atlantkorsare har det blivit en del segling! Det börjar bli dags att plocka upp våra båtar och i och med det kommer det bli ”kamp” om våra gemensamma resurser så som klargöringsbrygga, mastkran, kranbil, mastplats, mastbod (mycket tjafs för seglare här – på hösten vill man helt klart ha motorbåt….) För att det ska gå så smidigt som möjligt vill jag be er alla om att smöra er med lite extra tålamod, men även komma ihåg mantrat jag försökt dra i sedan jag blev ordförande – detta är en Andelshamn där vi är medlemmar och dör det finns andra medlemmer med samma rättigheter OCH skyldigheter som dig själv. Så – var generös, visa hänsyn och kanske till och med erbjud hjälp till en ensam föreningsmedlem som sliter med avmastning, att få upp båten eller vad det nu måste vara. Det blir trevligare då – för alla.

På temat – jag har efter ett långt samtal med hamnkaptenen fått ta del av den frustration en del av er känner över att ”någon” tar sig till rätta i strid med hamnordning i mastskjulen. Efter att ha sett själv måste jag tyvärr hålla med hamnkaptenen – så dj.la illa är det väl ändå inte! Det det gäller är master med fasta radarantenner och annan skrymmande fastmonterad utrustning. I går var det styrelse möte och vi tog upp frågan. Vi kommer ändra i hamnordningen och specificera tydligare vad som gäller, men än så länge: Har du fastmonterad utrustning som är komplex att ta bort (häri räknas INTE stående rigg och spridare) – snacka med hamnkaptenen och få angett en plats. Över lag gäller även här – använd huvudet och visa hänsyn – det är flera som vill ha sina master in för vintern. Masten kan behöva ligga på ”rygg” för att ta minst möjlig plats. I så fall är det mastägarens – inte grannarnas ansvar att surra fast/vaddera så masten tar så lite plats som möjligt och inte riskerar skada övriga master. Kom även ihåg att master ska märkas med dekal och adresslapp.

Medan jag är inne på hamnkaptenen – han har ett jobb att göra. I bland kan man ha åsikter om vad han gör, vad styrelsen gör eller inte gör och man vill ventilera dessa åsikter med någon. För att hamnkaptenen ska hinna med sitt jobb ber vi i styrelsen lägga på ett filter och andas några gånger innan ni erbjuder hamnkaptenen era åsikter. Med 550 medlemmar i hamnen kan det lätt bli i överkant av vad Janne har tid och kapacitet att hantera. Medan vi gärna tar feedback och förslag till förbättringar som framläggs konstruktivt, så påverkas få i någon positiv riktning av rent gnäll. Om du har feedback till oss i styrelsen och inte får tag på oss i hamnen – skicka ett mail till styrelsen@lagunen,nu så börjar vi där. Jag tar gärna ett snack i hamnen också om det finns behov för att ventilera. 🙂

Snart är det dags för stämma. Datumet är satt till 24/11. Vi i styrelsen jobbar för att presentera en rad ny förslag och vi kommer bland annat ha konkreta förslag för några större investeringar, men även förslag till hur ökningen av avgifterna för arrendet ska fördelas. Så det blir något bra och något mindre bra. För att vara med och påverka räknas alla, så se till att blocka kalendern redan nu och kom på stämman.

Önskar er alla en trygg och smidig avslut på säsongen. Ta det lugnt och hjälp varandra att få ordning på båtar och hamnen inför vintern – den kommer så alltför snabbt!

Januari-hälsning från styrelsen

Kära andelsägare!

Vi har nyss lagt en blåsig helg bakom oss där stormen Malik drog in över oss. Kraftiga vindar och högt vatten ställde till det, men än så länge ser det inte ut som om vi har fått allvarliga skador på varken bryggor, byggnader eller några av era båtar. Presenningarna på hamnplan har fått ta en del stryk, samma lär förtöjningarna på båtarna i vattnet ha gjort. Om du inte har sett till din båt efter helgens vindar uppmanas du därför göra det så snart som möjligt. Tänk på att stormen KAN ha ruckat på båtarna, så kolla noga på stöttor och vaggor innan du rör dig in mellan båtarna. Även om din båt står tryggt, kan grannens ha skakats om.

På det temat, och lite som jag skrev i mitt förra infobrev, Lagunen är som ni känner till en Andelshamn. I och med detta är det inte Janne, Pia eller Simons uppgift att kontrollera att våra båtar mår bra nu under vintern. Jag fattar att det är tråkigt att åka till Lagunen för att kolla att allt är OK – vilket det är i 95% av fallen, så för att underlätta för er själva, varför inte ta kontakt med några båtgrannar eller kompisar och dela på uppgiften? Jag ingår själv i ett sådant gäng tycker det är fantastiskt när det plingar i telefonen och jag får en bild och ett “OK!”  medans jag sitter hemma framför brasan. Andra dagar går jag ronden

Styrelsen hade sammanträde förra veckan och även om säsongen inte börjat, så är det massor av nytt på gång. På stämman röstades styrelsens förslag om att sätta av pengar till en underhållsfond ner. Dock ser det ut som om dessa pengarna kommer spenderas till underhåll utan att gå via ett dedikerad konto. Taket på klubbhusets västra sida är i dåligt skick och behöver bytas. Som tur är fick vi inte hjälp av Malik med detta. Janne har fått i uppgift att ta fram ett kostnadsförslag och vi kommer behöva sätta igång med detta under våren.

Vi kommer också påbörja en utredning för att lägga en långsiktig plan för att byta ut våra bryggor. Även här kommer styrelsen jobba tätt med Janne för att påbörja arbete med bryggan/-orna i sämst skick för sedan att på sikt byta alla. I planen kommer vi såklart även kika på logistiken i det hela, så det ska drabba båtlivet i så liten grad som möjligt. 

Vi håller även på att slutförhandla arrendeavtalet med kommunen, det har varit en lång process och vi har nått längre än vi vågade hoppas på initialt. Avtalsförslaget kommer skrivas under inom när framtid, men innan det kommer vi arrangera ett medlemsmöte där vi kommer redogöra för nya avtalet och vad det kommer innebära för dig som andelsägare. Givet förutsättningarna kan du som andelsägare vara mycket nöjd med våra förhandlares insats.

Styrelsen har även påbörjat ett arbete med att se över Lagunens miljöpolicy. Att vi inte har en sådan och är tydliga med vårt miljöarbete och hur vi alla ska bidra till det är såklart inte acceptabelt i 2022. Men för dig som är orolig för att vi ska förvandla alla till Greta, så kan vi lugna dig med att så inte är fallet. Däremot behöver vi förtydliga vad som gäller vid spill, hur bottenfärg ska tas omhand med mera. Om du vill börja sätta dig in i vad som gäller och få råd inför vårrustningen finns det en del matnyttigt att hämta på https://batmiljo.se/

Avsluttningsvis vill jag uppmana er att använda vår websida lagunen.nu. Där publiceras det löpande information från Pia, Janne och från oss i styrelsen och där hittar du protokoll och andra nyttigheter. Utöver detta finns det, som du kanske känner till två Facebookgrupper som heter Båtsällskapet Lagunen Malmö och Kappseglare i Lagunen. Dessa är inte officiella kommunikationskanaler för Andelshamnen eller Båtsällskapet, men bra för att hålla sig uppdaterad om vad som händer eller för att be om hjälp med olika saker.  Det var allt för nu. Nu går det mot ljusare tider och snart är det sjösättningsdags!

Båthälsningar,

Runar Åsly – Ordförande Andelshamnen och Båtsällskapet Lagunen