Lagunens förtöjningsnorm.

Bryggor Det åligger medlemmar att kontrollera att stolpar, bommar och bryggringar sitter ordentligt fast samt att de håller för den båt som skall förtöjas löpande under året. Vid brister och fel, anmäl direkt till hamnkapten för åtgärd.  Använd schemat för felanmälan som finns på hemsidan.  Bryggorna är en väsentlig del av klubbens egendom och det … Fortsätt läsa Lagunens förtöjningsnorm.