Ordförande har ordet – i dag en hel del om ekonomi.

Kära medlemmar. 

Det går definitivt mot ljusare tider och säsongen närmar sig med stormsteg. De första av er har börjat sjösätta, även om vår temperaturen har medfört att det har varit relativt lite aktivitet i hamnen . Det har blåst en del under vintern, så om du inte varit förbi din båt på sistone kan det ändå vara läge att ta en check. Kom ihåg att det är stora krafter så stöttor och vaggar kan ha rört sig även om allt ser normalt ut. Kontrollera därför noggrant innan du börjar jobba på din båt. 

Vi har haft ett medlemsmöte i mars där vi informerade och svarade på frågor kring avgifterna som nu har börjat trilla ner i era brevlådor och mailkorgar. Eftersom det är många som inte varit med på stämman där medlemmarna fattade beslut om avgifterna eller på medlemsmöte följer en kort sammanfattning. Detta också för att bemöta snacket som går om att “styrelsens enda fokus är att dra in massa pengar. “ Vi kommer till det. 

Detta har hänt.   

På året stämma la styrelsen i år fram ett förslag till beslut om att påbörja processen med att byta ut hamnens 40 år gamla bryggor. I den efterföljande voteringen röstade 79 personer för, och endast en emot detta förslag. Detta går alldeles utmärkt att läsa i protokollet som ni hittar här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Stämman röstade även genom – i enlighet med stadgarnas § 11 att införa en extra avgift på 18;- per andel för finansiering av investeringar i nya bryggor. Skälet till att den extra avgiften utformades på det sättet var att pengarna vi får in är med att kapitalisera, det vill säga öka värdet på, hamnens tillgångar. Detta i sin tur ökar värdet på andelarna med motsvarande, vilket då är rätt och rimligt att matchas mot det antal andelar varje medlem äger. Om vi istället hade infört en fast avgift, hade det inneburit att en medlem med fler andelar hade fått mer för pengarna än en medlem med färre andelar. Det blir således inte mer rättvist än den modell som styrelsen och stämman har valt. Pengarna som nu betalas in kommer bidra till en värdeökning som kommer andelsägaren till godo vid försäljning helt i linje med praxis enligt stadgarnas § 9 (Som också förtydligades av stämman).

Så man kan till viss grad säga att vi i styrelsen, med stämmans stöd HAR ökat ambitionerna att få in pengar. Men inte utan grund. Våra bryggor är 40 år gamla. Det samma gäller för en del av stolparna. Under hamnens 40 år har det varit ett mål att hålla avgiften så låg som möjligt. Man har prioriterat låg avgift framför avsättning av resurser till en (åter-)investeringsfond. Att bryggor och järnpålar som finns i en korrosiv miljö med mekaniska belastningar inte lever evigt borde inte överraska någon. Därför har vi påbörjat jobbet med byte. Detta kommer att rullas ut över några år för att sprida kostnaderna, och för att göra det så ekonomiskt hanterbart för våra medlemmar som möjligt. Vi i styrelsen, och en överväldigande majoritet av röstande medlemmar, är av uppfattningen att det är bättre att VÄLJA att gå igång med ett stegvis bryggbyte än att TVINGAS byta trasiga bryggor. 

OCH – vi tar det en gång till: Bryggorna har 40 år på nacken, vi har haft kompetent tredjeparts experter kika på bryggorna och fått rådet att börja byta. Att någon enskild medlem “tycker” att bryggorna håller i många år till ändrar ingenting. För visst är det bra om bryggorna håller, men som båthamn vore vi väldigt illa ute om de inte gör det. Sannolikheten lutar tyvärr åt det senare. Om du inte litar på oss – gå längst ut på E-bryggan.

Utöver detta så fick ni en punkt till på senaste fakturan som benämns Arrendeavgift. Detta är en ökade arrendeavgiften till Malmö stad som vi nu kommer se en gradvis ökning (10% pluss index reglering) de närmaste åren fram tills vi har nått kostnaden för hela nya arrendet. Det är alltså inget som vi i styrelsen har hittat på, utan det är en avgift som är ett direkt resultat av politiska beslut i Malmö stad. Föreningsstämman har valt att fördela avgiften utifrån båtplatsernas nominella area dvs tex. 3,5*11m så därför varierar avgiften utifrån storleken på varje enskild plats. Du kan läsa mer om det i stadgarnas paragraf 11 https://lagunen.nu/stadgar-andelshamnen/

Med det sagt – vi är inte hjärtlösa individer som struntar i medlemmarnas ekonomi eller som inte ser att ökade kostnader inte enbart tillkommer i vår hamn. Och just därför fattades beslutet om att dela upp fakturan för årets avgifter så som kommunicerats tidigare. 

Jag hoppas texten ovan förklarar bakgrunden för de fakturor ni nu har mottagit och att vi kanske ser fler av er på stämmor och medlemsmöten i framtiden. OM ni fortfarande har frågor – dra ett mail till Pia på kansli@lagunen.nu med era frågor så Pia kan sammanställa dessa när hon har tid och sedan skicka till mig/kassören för ytterligare förklaringar. Om alla skall ringa Pia med (ungefär samma) frågor, reduceras den tid Pia har för att göra jobb för oss alla, så snälla hjälp oss ge Pia, Janne och Simon vettiga arbetsvillkor.  

Avslutningsvis – medan jag är inne på ekonomi – det har också varit ett galet missförstånd om ersättning till styrelsen. Det är röstat igenom på stämman att styrelsens arvode är 34000;-. För det första – detta är INTE per medlem i styrelsen. För det andra, de senare års styrelser har gjort det till kutym att inte plocka ut något arvode alls. Det vi däremot gör är att vi äter ett enkelt måltid i samband med styrelsemötena som normalt varar från 18-22+ en gång i månaden. Om någon har starka åsikter om detta är det fritt fram att anmäla sitt intresse till nästa års styrelse. 

Så – med det undangjord hoppas jag vi nu kan gå en varm, vårrusningssäsong till mötes. Kom ihåg det jag tjatar om så ofta jag kan – vi ÄR en medlemsförening där det kollektiva ansvaret för vår hamn och faciliteter. Härunder miljö. På batmiljo.se kan du hitta bra riktlinjer för båda vad du bör göra och vad du enligt lag SKA göra när du vårrustar din båt. Låt oss hjälpa och visa hänsyn till varandra så vi alla kan njuta av säsongen som ligger framför oss. Vi ses i hamnen!

Runar Åsly

Ordförande