God Jul Lagunenvänner!

Kära Andelsägare!

I dagarna har det gått ut fakturor för årsavgifterna för både Andelshamnen och Båtsällskapet. Som ni kanske redan har hunnit notera kom fakturorna med en information om att ytterligare fakturor kommer under våren. Jag vill kort förklara bakgrunden för detta.

Som känt har vi fått en arrendehöjning som måste fördelas. Utöver detta biföll stämman att införa en extraavgift för delfinansiering av nya bryggor i enlighet med stadgarnas § 11. I tillägg till det röstade stämman genom ett förslag om dubbel båtplatsavgift till BSLM för medlemmar med fler än en båtplats.

Vi i styrelsen är medvetna om att detta innebär en relativt kraftig hyreshöjning, framför allt inför det faktum att vi nu står inför en vinter med höga elpriser och för många en ansträngd privatekonomi. På senaste styrelsemöte fattades därför beslutet att mildra effekten av avgiftshöjningarna genom att dela upp fakturan i två delar där medlemsavgifterna faktureras nu, och övriga avgifter faktureras medio april. Det är vår förhoppning att detta underlättar för er som medlemmar.

I det material som skickades ut inför årsstämman kan ni se hur modellen för de nya avgifterna kommer se ut. Avgiften som ska direkt vidare till Malmö stad för arrendet är det som benämns Areabasserad båtplatsavgift och utgår från den nominella storleken på båtplatsen. När det gäller extraavgiften till bryggfonden, kommer denna baseras på andelar. Stämman röstade genom en modell där avgiften blir 18 kronor per andel, vilket för en genomsnittlig plats (11*3,5) innebär en kostnad på 1000;-.

Efter stämman har det kommit mig för örat att det finns lite frågor kring styrelsearvodet. Stämman beslutade att fastställa detta till 34.000. Det är två faktorer här som är bra att känna till – summan är för HELA styrelsen – inte för enskilt styrelsemedlem, vilket vissa har tolkat det som. Dessutom – Styrelsen har gjort det till kutym att INTE ta ut detta arvode. Däremot är det praxis att styrelsen äter en lättare middag under/efter våra styrelsemöten en gång i månaden. Detta sedan urminnes tider och inte heller särskilt orimligt då styrelsemötena ofta dra ut till efter 22.

Pandemin har gjort att Lagunens styrelser har kommit av oss från den goda traditionen att tacka av avgående styrelsemedlemmar. Traditioner är viktiga, så en avtackning kommer genomföras i samband med första medlemsmötet som är planerat 15/3-23.

Det var det – kanske inte det roligaste eller mest juliga medlemsbrev ni kan få, men å andra sidan, jag hoppas å andra sidan att vårt val att dela fakturan uppskattas. När vi nu har passerat årets mörkaste dag och går in i julhögtiden vill jag ta tillfället i akt att önska alla andelsägare, hyresgäster och personal en riktig god jul och ett gott nytt båt-år. Själv har jag redan börjat preppa för nästa säsong, där jag bland annat ska segla regattan Round Denmark Race. Om inspirationen kommer över mig och seglingsabtinensen blir för hög k a n det bli ett Lagunenföredrag om varför man väljer att segla solo under januari/februari.

Med önskan om en fridfull jul med låga elpriser!

För Styrelsen Andelshamnen/BSLM Runar Åsly

Protokoll och lussebullar

Hej medlem!

Nu finns protokollen från årsmöte stämma publicerade på hemsidan, Lagunen.nu. Så ni som ej kunde delta kan läsa där vad som gick igenom och beslutades.

Idag är det Lucia, Janne och jag bakar lussebullar som vanligt, de är väl färdiga vid 11 tiden gissar jag, välkomna in.

Pga de hiskeliga elkostnaderna som råder denna vinter togs det beslut om att eftersom bastun har ett aggregat på 20 kw ska bastubadare trycka en biljett i den där automaten i entren, kostnad 250:- . Kostnaden är så klart inte per person utan per gång bastun används.

Ja lite snabbt idag, vi hörs nästa vecka

Mvh  Hamnen Pia o Janne o Simon