Temporära åtgärder i samband med brutna akterpålar på olika platser i hamnen.

Som diskuterats en del tidigare är hamnen och brygganläggningen i behov av underhåll. Detta gäller inte enbart flytbryggorna, utan även våra förtöjningspålar. Nu under våren har några pålar knäckts och behöver ersättas. Hamnkaptenen har märkt upp dessa med bojar och planen är att ha dykare på plats (i dag – torsdag) för att skära/knäcka skadade pålar.

Eftersom etableringskostnaden utöver kostnaden för att slå själva pålen är rätt hög, har styrelsen bestämt att hamnkaptenen ska köpa in och installera y-bommar där pålarna nå ger upp. Detta för att samla på oss så vi kan slå flera pålar när vi väl går igång med arbetet och därmed även spara pengar för föreningen genom att göra ett större arbete när entreprenören åter ä på plats.

En temporär åtgärd med bommar är billigare och mer flexibel men ska inte ses som en del av hamnens pågående uppgradering, utan en åtgärd för att snabbt kunna erbjuda andelsägare fungerande båtplatser under säsongen 2024. Det betyder heller inte att beslut om y bommar för bryggan/bryggorna som nu åtgärdas är fattat.

Detta är riktlinjer från styrelsen som hamnkaptenen agerar på. Det är således hamnkaptenen man rapporterar skador på brygganläggningen till i vanlig ordning. Använd schemat här på hemsidan.

För Styrelsen