Storm & Högt vattenstånd

Då Pia inte jobbar idag har jag lite svårt att få kontakt med en del, så därför skriver jag även här. Det är väldigt många presseningar som behöver ses över och även en del förtöjningar bör kollas upp. Så ni som inte har varit nere än och kollat över eran båt var vänlig att gör det snarast.

MVH Janne

Bryggor G och F

Bryggor G och F

Nu är G och F bryggorna ett minne blott. Stort tack till er som har hjälp till idag, ni har sparat klubben en hel del pengar på att vi slipper hyra in arbetskraft. Bryggorna ligger nu på land och ni är välkomna att titta på skicket.

//Janne

Klubbtjänst 28/10

Klubbtjänst 28/10

Då är årets sista klubbtjänst utförd av ett lite gäng som inte var rädda för att ta i. Stort tack till alla som var med och gjorde ett jätte jobb med bänkar, vattenslangar och bommarna på G-bryggan. Ett extra tack till dom frivilliga arbetsledarna och kökspersonal Gunnar,Spiket,Stefan och Lasse.

Bom & Mastkran

Tyvärr lyckades jag nog få tag i Sveriges sämsta bom montör. Jag har än en gång jagat dom för att komma hit och fixa deras felmontering. Ni behöver inte felrapportera fel på bommen jag har koll och kommer inte att släppa detta förrän den fungerar som tänkt.

Mast kranens nödstopp har någon lyckats sabotera utan att meddela. Om allt fungera kommer reparatör hit på fredag och fixar så vi hoppas den fungerar till helgen.

MVH

Janne

Kurser i höst

Dags att utbilda dig?
Kanske har det under säsongen kommit upp frågor som gör att du skulle vilja förkovra dig i
navigation eller hyra båt utomlands. FBK startar kurserna i oktober. I detta mail finns information
kring Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF men vi arrangerar även andra kurser vid intresse.
Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
Förarintyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start tisdagen 17 oktober kl 18:30
INNEHÅLL
Kursen innehåller:

 • Svenska sjökort, symboler och förkortningar
 • Navigering (grunder)
 • Lämplig båtutrustning
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Lagar och regler
 • Knopar
 • Fyrar och landmärken
  UPPLÄGG
  Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas till
  förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid
  examinationstillfället.
  Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en
  kostnad av ca (ej fastställt) kronor. Eller om det arrangeras av klubben.
  FÖRKUNSKAPER
  Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
  KURSMATERIAL
  Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se eller
  på bryggboden.se, ange Yachtschool som referens
  Ett komplett paket utbildningsmaterial Förarintyg innehåller:
  Fritids skepparen (Utterström)
 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 931 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.
  BRA ATT VETA
  Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok eller så kan du beställa
  intygskort. Hyr du båt utomlands är boken/kortet ett måste.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
KustskepparIntyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start kl 18:30 9 Januari 2024
UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften betalas till förhörsförrättaren
vid examinationstillfället. Ta med legitimation och ev. intygsbok vid examinationstillfället.
Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och
SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella
sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och
sjömansskap. 
Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst
4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer . Kursen avslutas med en uppskrivning inför
NFB (nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator. 
Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är
fyllda 15 år.
Kursledare
Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm
Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg men ett nytt
sjökort. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)(samma som Förarintyg)

 • Passare
 • transportör
 • Övningssjökort 93 (väst)
  Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1200 kr inkl material
Start datum, mars
INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon,
väderinformation, trafikvarningar etc. 
. Allmänt om VHF och VHF-nätet

 • DSC, GMDSS
 • Sjösäkerhet och radiotrafik.
 • Nödtrafik.
  UPPLÄGG
  Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.
  Övningsfrågor på nätet.
  FÖRKUNSKAPER
  Det enda som behövs är ett stort intresse!
  KURSLEDARE
  Henrik de Vries
  KURSMATERIAL
  Inte fastställt 
  BRA ATT VETA
  Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften betalas
  direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
  Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
  Anmälan till henrik@yachtschool.se
  Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Klubbtjänst 2023-09-23

Stort och trevligt gäng som genomförde klubbtjänst idag. Ett Stort tack ska ni ha för det.

Ett extra tack till er som ställde upp som arbetsledare, Spiket och Birgitta, Fredrik, Joakim, Ronny och sist men minst Lasse.

Storm i Hamnen

Jag uppmanar alla att komma ner i hamnen och se över sina båtar. Jag har fått förtöja om en del båtar men det finns en del segel och kapell som kanske behöver säkras upp lite extra. Vind vatten och el är ingen bra kombo, så just nu finns det bryggor som är strömlösa. Tänk på att uppdatera Pia när ni ändrar email och telefon, frustrerande att inte få tag i er när det behövs.