Vill DU vara med att påverka i Lagunen?

Vill DU vara med att påverka i Lagunen?

Kära medlemmar!

Vi i valberedningen söker medlemmar som är intresserade av styrelseuppdrag eller revisorsuppdrag i föreningarna. Vi har trots att vi påbörjade arbetet innan sommaren fortfarande vakanser som ska fyllas. Oavsett erfarenhet är du välkommen att höra av dig. Det viktiga är intresse och engagemang.

Är du intresserad eller har förslag på någon som du tror skulle kunna vara intresserad, hör av dig till någon av oss i valberedningen. 

Med vänliga hälsningar,

Per Olov Carlsson, per.olov.carlsson@telia.com, 0703 674640,

Håkan Bonli, hakan.bonli@vomb.se, 0706 287472

Stefan Johansson, stefan_riel@hotmail.com, 0734 206047

Christer Rosenlund, chrosen51@gmail.com, 0736-354605

Info kring SM för J/24 5-8/

Kappseglingsklubben arrangerar i helgen SM för J/24. Nedan följer information om evenemanget så övriga medlemmar är insatta i vad som händer. Även om restriktionerna i o m covid är betydligt mindre stringenta nu, uppskattar styrelsen om medlemmar kan begränsa användning av klubbhus och grillområde framför allt fredag och söndag.

Torsdag 5/8: Det hela drar igång from torsdag då båtar börjar anlända både på trailer och sjövägen, kommer också ett ekipage på tisdagen. Ev kommer man även börja campa lite nere vid blå containrar from tisdag. Detta har vi samordnat med kansliet och Janne, ska också delas ut någon form av dekal så vakten vet att båtarna tillhör J/24.
Fredag 6/8: På fredag eftermiddag 1300 börjar registreringen i klubbhuset, vi använder vårt kansli och någon ytterligare lokal för invägning.
Parallellt sker sjösättning av trailade båtar.
Efter registrering har vi rorsmansmöte 1530 vid klubbhuset och därefter går vi ut och seglar första start 1700. 
Aftersail vid grillarna vid ca 2000, då används även köket och en del bänkar kommer vara upptagna. Då kan det vara trångt på baksidan.
Lördag 7/8: På lördag går vi ut 1000 och är åter ca 1700
Lördagskvällen är vi i båthallen och håller regattamiddag.
Söndag 8/8: Söndagen går vi ut 1100 och är åter ca 1500
Då sker upptagning 1500-1630, Därefter after sail grill och prisutdelning mm vid klubbhuset då kan det vara trångt vid klubbhuset, men självklart är det fritt för alla att närvara vid avslutningen.
Dessa tider är preliminära och meddelas via officiella noticeboarden.
Det kommer ske en del signalering (skott) vid klubbhuset och från startfartyget. Dels signalerar vi att fartyget lämnar hamn, dels protesttidens utgång och ev även uppskjuten start. Dvs skott både morgon och kväll.
Vi har ett antal taggar som gästerna använder för bommen mm, dessutom kommer vi och gästerna att röra sig i klubbhuset och i hamnen.  Vid frågor om detta kan man såklart kontakta oss.
Ev har jag missat något, men detta är I stora drag vad som händer.

Förtöj som för storm…

… är ett maritimt talesätt. En vandring på bryggan visar att det praktiseras ”sådär” i Lagunen. Just nu blåser det kraftigt och en del undermåliga förtöjningar finns på olika platser i hamnen. Styrelsen anmodar andelsägare och gäster att se till era båtar och se över era förtöjningar nu när det blåser. Dåliga förtöjningar kan skada bryggorna, men såklart även era egna och era båtgrannars båtar.

Den bifogade videon är i visualiseringssyfte och inte menad för att hänga ut någon särskild, men det finns stor förbättringspotential i en del av exemplen.

Ur hamnordningen: ”Båten skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar eller på hamnens egendom, båt får inte skjuta ut bakom stolparna och får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter. På båtar med mast skall riggen sättas an så att den inte för oväsen.”

Kolla även segel och kapell för det blåser rejält och ska det ett par dagar.

//Styrelsen

Parkering samt in och inkörning.

Som många av er sannolikt har noterat så har trafiken in och ut av Lagunen tilltagit på sistone. Vi kommer därför inskärpa kontroll av parkerade fordon och vill att ni använder P-dekalen ni fått. Detta gäller även gästande bilar. Samtidigt vill vi påminna att alla ska registrera tag vid in och utpassering och inte haka på framförkörande bil.

Stängning av sjösättningsrampen på Vaktgatan

Vid det här läget har väl de flesta fått med sig att Malmö Stad och gatukontoret kommer stänga ned sjösättningsrampen vid Vaktgatan. Att det rör sig om vattenskotare och kaos med parkering är väl ingen vild gissning, även om det inte är uttalat. Styrelsen i Lagunen har fått en förfrågan om vi vill öppna upp för sjösättning via Lagunens ramp, men vi har tackat nej till den ”möjligheten” då vi inte ser möjlighet att ta på oss det ansvaret utan att samtidigt ärva den kaos som Gatukontoret nu önskar att bli av med.

Med det sagt så är det även på sin plats med ett förtydligande: Lagunens sjösättningsramp är till för medlemmar i Andelshamnen Lagunens. Som medlem i Lagunen äger du rätt att använda sjösättningsrampen. Detta gäller dock inte för familj, vänner, grannar, etc vilket styrelsen hoppas att alla andelsägare kan förhålla sig till och respektera. Styrelsen kommer i samarbete med Hamnkaptenen att utvärdera situationen framöver och hoppas slippa vidta åtgärder som försämrar tillgängligheten för medlemmarna. Det är också på sin plats att påminna om att vattenskoter inte är tillåtet inom hamnen. Vi ber om medlemmars förståelse och hjälp att säkerställa att våra regler respekteras.

/Styrelsen 2021-06-24

Protokollen uppdaterade

Ett länkfel i hemsidan har gjort att protokollen från senaste styrelsemöten inte uppdaterats rätt. Det är nu åtgärdat så allt ligger ute och alla konspirationsteorier kan läggas döda … 😉 Glad midsommar på er alla Lagunare. Styrelsen önskar er alla en fantastisk båtsommar. Protokollen hittar ni som vanligt här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Containern för brännbart – ett intelligenstest

Lagunen betalar avgift för att tillhandahålla en container för brännbart material. Avgift innebär att vi betalar för hyra, samt för hämtning. Om den måste hämtas/tömmas oftare måste vi såklart betala mera. SYFTET med denna container är att vi medlemmar ska kunna kasta brännbart material från våra båtar. Inte skräp hemifrån – utan från båten. Till brännbart hör inte färgburkar, stålställningar etc.

För att vi inte ska behöva tömma så himla ofta är det dessutom bra om du slår ihop förpackningar så dom tar så lite utrymme som möjligt. Det gör att vi slipper betala för att tömma luft… Ganska enkla saker egentligen, vilket de flesta bör klara av.

Om du ändå inte tänker kasta dina privata hemmasopor – var åtminstone smart nog att riva av adresslapparna på dina Zalando och CDON paket för att inte skylta med din egoism. 😉