Medlemsmöte – digitalt på Teams

Då var det dags för medlemsmöte!
Den stora frågan är såklart arrendeavtalet som nu är färdigförhandlat med Malmö stad och som styrelsen vill informera om. Utöver det har vi samlat ihop några infopunkter som kan vara bra att känna till inför våren.
Agendan är:
  1. Arrendeavtalet
  2. Riktlinjer kring sommarel och elanvändande samt utbyte av elstolpar på land
  3. Orientering om framtida bryggbyte
  4. Ekonomi
  5. Orientering om takbyte i klubbhus och uterum
  6. Övrigt
Mer info kommer via mail där vi även kommer distribuera info om Teams Länk. Vi har valt detta för att göra mötet mer tillgängligt för alla och inte som en covid åtgärd.

Lokal tid

  • Tidszon: America/New_York
  • Datum: apr 04 2022
  • Tid 13:00 - 14:00