Kallelse till föreningsstämmor

Kära medlem i Andelshamnen och i Båtsällskapet!

Snart är det dags för års-/föreningsstämma och vi i styrelsen önskar dig välkommen till att göra din röst hörd. Det kommer bli en intensiv kväll, med en rad propositioner från oss i styrelsen, och också motioner från engagerade medlemmar.

Därför blir det extra viktigt att vi alla är förberedda så att vi kan genomföra de två stämmorna så effektivt och demokratiskt som möjligt. Vi i styrelsen har lagt ner mycket diskussion och möda i att tydligt beskriva våra propositioner och jag är säker på att medlemmarna som motionerat har gjort det samma.

Förslagen, och bakgrunden för dessa hittar du i det relativt omfattande informationspaketet som Pia på kansliet är i färd med att skicka ut. Om du INTE fått det under onsdagen – hör av dig till Pia. Du hittar två filer med propositioner – en för varje förening, samt två med motioner – även där en för Andelshamnen och en för Båtsällskapet.

Vi ber dig spendera lite tid på att sätta dig in i, och kanske diskutera med andra medlemmar innan stämman, så stämman kan användas till att rösta om de framlagda förslagen. Under stämman kommer vi inte ha tid, eller möjlighet, att ytterligare bereda eller föra långa diskussioner om framlagda propositioner/motioner. Givetvis kommer vi vara öppna för frågor där det finns oklarheter, men vi ber er alla att hjälpa oss att hålla det så kort och effektivt som möjligt.

För att vi ska få en bra stämma och staka ut en väg framåt i medlemmarnas bästa intresse behöver vi hjälp från så många som möjligt – så kom till stämman och gör din röst hörd!

Om du använder digital kalender kan du hitta lägga in en påminnelse i din kalender här: https://bit.ly/3UlILcn

Välkommen till Limhamns Folkets Hus den 24/11/22 klockan 18:30!