Hundträning Missing People

Hundträning Missing People


På tisdag 8/2 mellan 18-21:30 ca kommer Missing People att ha hundträning i Lagunen, vilket vi så klart gärna ställer upp på.
Nedan en länk som berättar lite om hundar och förare hos oss i Missing People Sweden. Vi tränar 1-2 ggr/ veckan och det tar 6-8 månader att bli redo för certifiering. För närvarande har vi i skåne 9 godkända ekipage och 4 under utbildning. https://www.missingpeople.se/sv/handelser/hundekipage-hos-missing-people/

Vatten & Master

From 1 dec är vattnet avstängt på bryggor och hamnplan. Ni som har master kvar på hamnplan var vänlig att plocka bort dom snarast. Det är 7 dagar som gäller och dom flesta masterna har legat där längre, tråkigt att upptäcka att er mast är skrotat när våren kommer.

Elkablar

Alla ni som har kablar hängande i skåp eller liggande på bryggan och inte har ett elavtal. Var vänlig att plocka bort kablarna innan 1 dec, efter det gör vi det och kablarna åker till återvinning.

Anledningen till detta, är för att underlätta och spara tid vid el kontroll som numera görs dagligen.

Vinterbryggor och Mastskjul

Hej medlem!
Det ligger många båtar i vattnet, och då på bryggor som inte är vinterbrygga – Det är brygga P, E och F som är vinterbrygga, den som ”ligger fel” kommer att faktureras. Detta är inget nytt att båtar Skall flyttas senast den 31/10……

Er hamnordning §12.3

Båtar som skall kvarligga i sjön under vinterperiod skall efter den 31/10 flyttas till ledig plats på någon utav aktuella vinterbryggor. För båt som kvarligger på övriga bryggor efter 31/10 kommer en kontrollavgift per kontrolltillfälle att debiteras under vinterperioden. Föreningen har rätt att vid behov flytta båten på ägarens ansvar och bekostnad.

I morgon går vi ut på kontroll, så ni har idag på er att flytta på båten.

Ni som använder mastskjulet, det ser enligt uppgift rätt stökigt ut där inne, det är radars och grejer…. fick instruktion om att påminna om hamnordningen, igen, §18.1 denna gång

 Lagunens mastskjul är endast till för förvaring av medlemmarnas master samt fall, förstagsprofiler med rulle och rodstag. Master ska, så långt som möjligt, vara avklädda, vilket betyder att bommar, spridare, rodkick, vant, vantskruvar, vajer, radar samt övrig skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Om förstagsprofiler med rulle och rodstag lämnas kvar på masten, ska de bindas väl intill masten för att förhindra skador på andra master.

Klubbtjänst

Klubbtjänst

Ett stort tack till alla som deltog på höstens klubbtjänst, bra jobbat allihopa. Ett extra tack till Spiket,Stefan,Gunnar,Bosse & Lasse som alla ställer upp som arbetsledare eller köksmästare fast än dom reda har gjort sin klubbtjänst.

Olja Miljöstation

Beställning av olje-lots är gjord, tyvärr är det så att dom kommer när dom har tid. Om ni måste bli av med olja innan dom har varit här och tömt, får ni ställa in plastdunkar med olja så länge. Vi häller över det i lotsen när den är tömd.