Ang årskostnad

Aktuell sk årskostnad formuleras på stämman/årsmötet vilka är den 23/4 2024. Först därefter faktureras andelsägarna.