Vid byte av brygga F samt G

Mellan den 29/11 – 18/12 kommer rampen att vara avstängd.

Ni som ligger på brygga E får svårt att komma ut med båten under perioden 8/12-12/12

Mastplanen och utrustningskajen kommer under vecka 48 -50 vara en arbetsplats, det får inte ligga några master där ute då.