Ordförande har ordet – i dag en hel del om ekonomi.

Kära medlemmar. 

Det går definitivt mot ljusare tider och säsongen närmar sig med stormsteg. De första av er har börjat sjösätta, även om vår temperaturen har medfört att det har varit relativt lite aktivitet i hamnen . Det har blåst en del under vintern, så om du inte varit förbi din båt på sistone kan det ändå vara läge att ta en check. Kom ihåg att det är stora krafter så stöttor och vaggar kan ha rört sig även om allt ser normalt ut. Kontrollera därför noggrant innan du börjar jobba på din båt. 

Vi har haft ett medlemsmöte i mars där vi informerade och svarade på frågor kring avgifterna som nu har börjat trilla ner i era brevlådor och mailkorgar. Eftersom det är många som inte varit med på stämman där medlemmarna fattade beslut om avgifterna eller på medlemsmöte följer en kort sammanfattning. Detta också för att bemöta snacket som går om att “styrelsens enda fokus är att dra in massa pengar. “ Vi kommer till det. 

Detta har hänt.   

På året stämma la styrelsen i år fram ett förslag till beslut om att påbörja processen med att byta ut hamnens 40 år gamla bryggor. I den efterföljande voteringen röstade 79 personer för, och endast en emot detta förslag. Detta går alldeles utmärkt att läsa i protokollet som ni hittar här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Stämman röstade även genom – i enlighet med stadgarnas § 11 att införa en extra avgift på 18;- per andel för finansiering av investeringar i nya bryggor. Skälet till att den extra avgiften utformades på det sättet var att pengarna vi får in är med att kapitalisera, det vill säga öka värdet på, hamnens tillgångar. Detta i sin tur ökar värdet på andelarna med motsvarande, vilket då är rätt och rimligt att matchas mot det antal andelar varje medlem äger. Om vi istället hade infört en fast avgift, hade det inneburit att en medlem med fler andelar hade fått mer för pengarna än en medlem med färre andelar. Det blir således inte mer rättvist än den modell som styrelsen och stämman har valt. Pengarna som nu betalas in kommer bidra till en värdeökning som kommer andelsägaren till godo vid försäljning helt i linje med praxis enligt stadgarnas § 9 (Som också förtydligades av stämman).

Så man kan till viss grad säga att vi i styrelsen, med stämmans stöd HAR ökat ambitionerna att få in pengar. Men inte utan grund. Våra bryggor är 40 år gamla. Det samma gäller för en del av stolparna. Under hamnens 40 år har det varit ett mål att hålla avgiften så låg som möjligt. Man har prioriterat låg avgift framför avsättning av resurser till en (åter-)investeringsfond. Att bryggor och järnpålar som finns i en korrosiv miljö med mekaniska belastningar inte lever evigt borde inte överraska någon. Därför har vi påbörjat jobbet med byte. Detta kommer att rullas ut över några år för att sprida kostnaderna, och för att göra det så ekonomiskt hanterbart för våra medlemmar som möjligt. Vi i styrelsen, och en överväldigande majoritet av röstande medlemmar, är av uppfattningen att det är bättre att VÄLJA att gå igång med ett stegvis bryggbyte än att TVINGAS byta trasiga bryggor. 

OCH – vi tar det en gång till: Bryggorna har 40 år på nacken, vi har haft kompetent tredjeparts experter kika på bryggorna och fått rådet att börja byta. Att någon enskild medlem “tycker” att bryggorna håller i många år till ändrar ingenting. För visst är det bra om bryggorna håller, men som båthamn vore vi väldigt illa ute om de inte gör det. Sannolikheten lutar tyvärr åt det senare. Om du inte litar på oss – gå längst ut på E-bryggan.

Utöver detta så fick ni en punkt till på senaste fakturan som benämns Arrendeavgift. Detta är en ökade arrendeavgiften till Malmö stad som vi nu kommer se en gradvis ökning (10% pluss index reglering) de närmaste åren fram tills vi har nått kostnaden för hela nya arrendet. Det är alltså inget som vi i styrelsen har hittat på, utan det är en avgift som är ett direkt resultat av politiska beslut i Malmö stad. Föreningsstämman har valt att fördela avgiften utifrån båtplatsernas nominella area dvs tex. 3,5*11m så därför varierar avgiften utifrån storleken på varje enskild plats. Du kan läsa mer om det i stadgarnas paragraf 11 https://lagunen.nu/stadgar-andelshamnen/

Med det sagt – vi är inte hjärtlösa individer som struntar i medlemmarnas ekonomi eller som inte ser att ökade kostnader inte enbart tillkommer i vår hamn. Och just därför fattades beslutet om att dela upp fakturan för årets avgifter så som kommunicerats tidigare. 

Jag hoppas texten ovan förklarar bakgrunden för de fakturor ni nu har mottagit och att vi kanske ser fler av er på stämmor och medlemsmöten i framtiden. OM ni fortfarande har frågor – dra ett mail till Pia på kansli@lagunen.nu med era frågor så Pia kan sammanställa dessa när hon har tid och sedan skicka till mig/kassören för ytterligare förklaringar. Om alla skall ringa Pia med (ungefär samma) frågor, reduceras den tid Pia har för att göra jobb för oss alla, så snälla hjälp oss ge Pia, Janne och Simon vettiga arbetsvillkor.  

Avslutningsvis – medan jag är inne på ekonomi – det har också varit ett galet missförstånd om ersättning till styrelsen. Det är röstat igenom på stämman att styrelsens arvode är 34000;-. För det första – detta är INTE per medlem i styrelsen. För det andra, de senare års styrelser har gjort det till kutym att inte plocka ut något arvode alls. Det vi däremot gör är att vi äter ett enkelt måltid i samband med styrelsemötena som normalt varar från 18-22+ en gång i månaden. Om någon har starka åsikter om detta är det fritt fram att anmäla sitt intresse till nästa års styrelse. 

Så – med det undangjord hoppas jag vi nu kan gå en varm, vårrusningssäsong till mötes. Kom ihåg det jag tjatar om så ofta jag kan – vi ÄR en medlemsförening där det kollektiva ansvaret för vår hamn och faciliteter. Härunder miljö. På batmiljo.se kan du hitta bra riktlinjer för båda vad du bör göra och vad du enligt lag SKA göra när du vårrustar din båt. Låt oss hjälpa och visa hänsyn till varandra så vi alla kan njuta av säsongen som ligger framför oss. Vi ses i hamnen!

Runar Åsly

Ordförande

Klubbtjänst

Jag vill tacka dom 11 medlemmar som gjorde ett effektivt arbete med att sätta upp slangar och bära fram utemöblerna idag. Vill även tacka Rickard, Gunnar som hjälpte till som arbetsledare och ett stort tack till Lasse som skötte köket. Nu är allt vatten på hamnplan och bryggor på, och det finns el på alla bryggor. Vinterliggarna är välkomna tillbaka till ordinarie platser.

MVH Janne

Uterum

Uterum

Då har Stefan skurat och Gubbaklubben har ställt i ordning i uterummet. Vi kanske kan hjälpas åt att hålla rent i uterummet i år. Väldigt mycket cigarettfimpa fast än att där är rökförbud och Stefan svor åt allt tuggummi som satt fast i golvet. Jag öppnar upp idag, och tänk på att stäng skjutdörren efter er.

Föredrag

Torsdagen den 9/3 kl 18:30 är det ett föredrag här på Lagunen där det berättas om en seglingstur från Malmö till Portugal, välkomna!

Info från hamnkontoret

Hej medlem!

Idag varnas det för starka vindar, stormen Otto är på väg in över södra Sverige redan nu på förmiddagen. Så det är läge att se till så allt sitter som det ska, presenningar osv. Blir det riktigt jävliga vindar tidigt så stänger kontoret i förtid och cyklar hem.

Har fått flera frågor angående faktura nr två som jag trodde skulle komma i februari, och således skrev att den skulle skickas ut då vilket blev fel. Den kommer senare. Då vi snackar fakturor vill jag återigen påminna om att scrolla ner på fakturan så totalbeloppet syns, allt för många missar momsen. Och fakturan är inte skickad från den email jag skickar infomail ifrån utan det står Andelshamnen Lagunen som avsändare vilket det sen även gör på alla de påminnelser som fått skickats ut då originalet hamnat i skräpposten då avsändaren var okänd….typ. Se till så ni angett en aktuell e-mailadress.

Det är roligt att så många direkt snappade upp att aktuellt försäkringsbrev enklast skickas genom att logga in på sitt försäkringsbolag, ladda ned  försäkringsbrevet och bifoga det i en pdf i ett mail till mig. Då vet vi att ni läst, tack igen!

Ser här på hemsidan att det ska vara ett medlemsmöte den 15/3, det kommer så klart info om det separat från ansvariga. Men den 9/3 kl 18:30 bjuds ni in till ett föredrag om ”Slow-sailing” där Tomas o Margareta berättar om sin båtresa från dockan till portugal. Det är här i klubbhuset.

Nästa vecka, sportlovsveckan, har Simon semester, så vid besök i klubbhuset, försök minimera lagret med kaksmulor och lerklumpar på golvet. 🤗

Något som nog inte är så självklart när man går vakt och kollar så allt är som det ska är att det är variation på märkena som sitter på elmätarna. De medlemmar som skaffade elmätare 2021 har ett grönt märke som det står vinterel 2021 på – vi hade inget annat – , de som skaffade elmätare under 2022 har ett grått märke och de som skaffar i år får ett kungsblått/lila märke. Sen har några stycken där ute köpt annan båtplats så elmätarmärket stämmer inte med märket på vaggan, än, och en del medlemmar har två båtplatser och alternerar mätaren mellan dessa. Detta kan orsaka förvirring. Vid koll, elförbrukare ska ha elmätare eller köpt dygnsel i automaten här i foajen och applicerat en dekal på kabeln som berättigar förbrukning.  Attans vilken lång förklaring det blev.

Ja det var allt för idag, nu biter vi ihop och överlever alla katastrofer. Fortsätter kämpa emot nikotinberoendet så det förbaskade blodtrycket sänks.

Solen skola skina imorgon,  Omnia iura humanitatis // Pia

God Jul Lagunenvänner!

Kära Andelsägare!

I dagarna har det gått ut fakturor för årsavgifterna för både Andelshamnen och Båtsällskapet. Som ni kanske redan har hunnit notera kom fakturorna med en information om att ytterligare fakturor kommer under våren. Jag vill kort förklara bakgrunden för detta.

Som känt har vi fått en arrendehöjning som måste fördelas. Utöver detta biföll stämman att införa en extraavgift för delfinansiering av nya bryggor i enlighet med stadgarnas § 11. I tillägg till det röstade stämman genom ett förslag om dubbel båtplatsavgift till BSLM för medlemmar med fler än en båtplats.

Vi i styrelsen är medvetna om att detta innebär en relativt kraftig hyreshöjning, framför allt inför det faktum att vi nu står inför en vinter med höga elpriser och för många en ansträngd privatekonomi. På senaste styrelsemöte fattades därför beslutet att mildra effekten av avgiftshöjningarna genom att dela upp fakturan i två delar där medlemsavgifterna faktureras nu, och övriga avgifter faktureras medio april. Det är vår förhoppning att detta underlättar för er som medlemmar.

I det material som skickades ut inför årsstämman kan ni se hur modellen för de nya avgifterna kommer se ut. Avgiften som ska direkt vidare till Malmö stad för arrendet är det som benämns Areabasserad båtplatsavgift och utgår från den nominella storleken på båtplatsen. När det gäller extraavgiften till bryggfonden, kommer denna baseras på andelar. Stämman röstade genom en modell där avgiften blir 18 kronor per andel, vilket för en genomsnittlig plats (11*3,5) innebär en kostnad på 1000;-.

Efter stämman har det kommit mig för örat att det finns lite frågor kring styrelsearvodet. Stämman beslutade att fastställa detta till 34.000. Det är två faktorer här som är bra att känna till – summan är för HELA styrelsen – inte för enskilt styrelsemedlem, vilket vissa har tolkat det som. Dessutom – Styrelsen har gjort det till kutym att INTE ta ut detta arvode. Däremot är det praxis att styrelsen äter en lättare middag under/efter våra styrelsemöten en gång i månaden. Detta sedan urminnes tider och inte heller särskilt orimligt då styrelsemötena ofta dra ut till efter 22.

Pandemin har gjort att Lagunens styrelser har kommit av oss från den goda traditionen att tacka av avgående styrelsemedlemmar. Traditioner är viktiga, så en avtackning kommer genomföras i samband med första medlemsmötet som är planerat 15/3-23.

Det var det – kanske inte det roligaste eller mest juliga medlemsbrev ni kan få, men å andra sidan, jag hoppas å andra sidan att vårt val att dela fakturan uppskattas. När vi nu har passerat årets mörkaste dag och går in i julhögtiden vill jag ta tillfället i akt att önska alla andelsägare, hyresgäster och personal en riktig god jul och ett gott nytt båt-år. Själv har jag redan börjat preppa för nästa säsong, där jag bland annat ska segla regattan Round Denmark Race. Om inspirationen kommer över mig och seglingsabtinensen blir för hög k a n det bli ett Lagunenföredrag om varför man väljer att segla solo under januari/februari.

Med önskan om en fridfull jul med låga elpriser!

För Styrelsen Andelshamnen/BSLM Runar Åsly

Protokoll och lussebullar

Hej medlem!

Nu finns protokollen från årsmöte stämma publicerade på hemsidan, Lagunen.nu. Så ni som ej kunde delta kan läsa där vad som gick igenom och beslutades.

Idag är det Lucia, Janne och jag bakar lussebullar som vanligt, de är väl färdiga vid 11 tiden gissar jag, välkomna in.

Pga de hiskeliga elkostnaderna som råder denna vinter togs det beslut om att eftersom bastun har ett aggregat på 20 kw ska bastubadare trycka en biljett i den där automaten i entren, kostnad 250:- . Kostnaden är så klart inte per person utan per gång bastun används.

Ja lite snabbt idag, vi hörs nästa vecka

Mvh  Hamnen Pia o Janne o Simon