Uterum

Uterum

Då har Stefan skurat och Gubbaklubben har ställt i ordning i uterummet. Vi kanske kan hjälpas åt att hålla rent i uterummet i år. Väldigt mycket cigarettfimpa fast än att där är rökförbud och Stefan svor åt allt tuggummi som satt fast i golvet. Jag öppnar upp idag, och tänk på att stäng skjutdörren efter er.

Föredrag

Torsdagen den 9/3 kl 18:30 är det ett föredrag här på Lagunen där det berättas om en seglingstur från Malmö till Portugal, välkomna!

Info från hamnkontoret

Hej medlem!

Idag varnas det för starka vindar, stormen Otto är på väg in över södra Sverige redan nu på förmiddagen. Så det är läge att se till så allt sitter som det ska, presenningar osv. Blir det riktigt jävliga vindar tidigt så stänger kontoret i förtid och cyklar hem.

Har fått flera frågor angående faktura nr två som jag trodde skulle komma i februari, och således skrev att den skulle skickas ut då vilket blev fel. Den kommer senare. Då vi snackar fakturor vill jag återigen påminna om att scrolla ner på fakturan så totalbeloppet syns, allt för många missar momsen. Och fakturan är inte skickad från den email jag skickar infomail ifrån utan det står Andelshamnen Lagunen som avsändare vilket det sen även gör på alla de påminnelser som fått skickats ut då originalet hamnat i skräpposten då avsändaren var okänd….typ. Se till så ni angett en aktuell e-mailadress.

Det är roligt att så många direkt snappade upp att aktuellt försäkringsbrev enklast skickas genom att logga in på sitt försäkringsbolag, ladda ned  försäkringsbrevet och bifoga det i en pdf i ett mail till mig. Då vet vi att ni läst, tack igen!

Ser här på hemsidan att det ska vara ett medlemsmöte den 15/3, det kommer så klart info om det separat från ansvariga. Men den 9/3 kl 18:30 bjuds ni in till ett föredrag om ”Slow-sailing” där Tomas o Margareta berättar om sin båtresa från dockan till portugal. Det är här i klubbhuset.

Nästa vecka, sportlovsveckan, har Simon semester, så vid besök i klubbhuset, försök minimera lagret med kaksmulor och lerklumpar på golvet. 🤗

Något som nog inte är så självklart när man går vakt och kollar så allt är som det ska är att det är variation på märkena som sitter på elmätarna. De medlemmar som skaffade elmätare 2021 har ett grönt märke som det står vinterel 2021 på – vi hade inget annat – , de som skaffade elmätare under 2022 har ett grått märke och de som skaffar i år får ett kungsblått/lila märke. Sen har några stycken där ute köpt annan båtplats så elmätarmärket stämmer inte med märket på vaggan, än, och en del medlemmar har två båtplatser och alternerar mätaren mellan dessa. Detta kan orsaka förvirring. Vid koll, elförbrukare ska ha elmätare eller köpt dygnsel i automaten här i foajen och applicerat en dekal på kabeln som berättigar förbrukning.  Attans vilken lång förklaring det blev.

Ja det var allt för idag, nu biter vi ihop och överlever alla katastrofer. Fortsätter kämpa emot nikotinberoendet så det förbaskade blodtrycket sänks.

Solen skola skina imorgon,  Omnia iura humanitatis // Pia

God Jul Lagunenvänner!

Kära Andelsägare!

I dagarna har det gått ut fakturor för årsavgifterna för både Andelshamnen och Båtsällskapet. Som ni kanske redan har hunnit notera kom fakturorna med en information om att ytterligare fakturor kommer under våren. Jag vill kort förklara bakgrunden för detta.

Som känt har vi fått en arrendehöjning som måste fördelas. Utöver detta biföll stämman att införa en extraavgift för delfinansiering av nya bryggor i enlighet med stadgarnas § 11. I tillägg till det röstade stämman genom ett förslag om dubbel båtplatsavgift till BSLM för medlemmar med fler än en båtplats.

Vi i styrelsen är medvetna om att detta innebär en relativt kraftig hyreshöjning, framför allt inför det faktum att vi nu står inför en vinter med höga elpriser och för många en ansträngd privatekonomi. På senaste styrelsemöte fattades därför beslutet att mildra effekten av avgiftshöjningarna genom att dela upp fakturan i två delar där medlemsavgifterna faktureras nu, och övriga avgifter faktureras medio april. Det är vår förhoppning att detta underlättar för er som medlemmar.

I det material som skickades ut inför årsstämman kan ni se hur modellen för de nya avgifterna kommer se ut. Avgiften som ska direkt vidare till Malmö stad för arrendet är det som benämns Areabasserad båtplatsavgift och utgår från den nominella storleken på båtplatsen. När det gäller extraavgiften till bryggfonden, kommer denna baseras på andelar. Stämman röstade genom en modell där avgiften blir 18 kronor per andel, vilket för en genomsnittlig plats (11*3,5) innebär en kostnad på 1000;-.

Efter stämman har det kommit mig för örat att det finns lite frågor kring styrelsearvodet. Stämman beslutade att fastställa detta till 34.000. Det är två faktorer här som är bra att känna till – summan är för HELA styrelsen – inte för enskilt styrelsemedlem, vilket vissa har tolkat det som. Dessutom – Styrelsen har gjort det till kutym att INTE ta ut detta arvode. Däremot är det praxis att styrelsen äter en lättare middag under/efter våra styrelsemöten en gång i månaden. Detta sedan urminnes tider och inte heller särskilt orimligt då styrelsemötena ofta dra ut till efter 22.

Pandemin har gjort att Lagunens styrelser har kommit av oss från den goda traditionen att tacka av avgående styrelsemedlemmar. Traditioner är viktiga, så en avtackning kommer genomföras i samband med första medlemsmötet som är planerat 15/3-23.

Det var det – kanske inte det roligaste eller mest juliga medlemsbrev ni kan få, men å andra sidan, jag hoppas å andra sidan att vårt val att dela fakturan uppskattas. När vi nu har passerat årets mörkaste dag och går in i julhögtiden vill jag ta tillfället i akt att önska alla andelsägare, hyresgäster och personal en riktig god jul och ett gott nytt båt-år. Själv har jag redan börjat preppa för nästa säsong, där jag bland annat ska segla regattan Round Denmark Race. Om inspirationen kommer över mig och seglingsabtinensen blir för hög k a n det bli ett Lagunenföredrag om varför man väljer att segla solo under januari/februari.

Med önskan om en fridfull jul med låga elpriser!

För Styrelsen Andelshamnen/BSLM Runar Åsly

Protokoll och lussebullar

Hej medlem!

Nu finns protokollen från årsmöte stämma publicerade på hemsidan, Lagunen.nu. Så ni som ej kunde delta kan läsa där vad som gick igenom och beslutades.

Idag är det Lucia, Janne och jag bakar lussebullar som vanligt, de är väl färdiga vid 11 tiden gissar jag, välkomna in.

Pga de hiskeliga elkostnaderna som råder denna vinter togs det beslut om att eftersom bastun har ett aggregat på 20 kw ska bastubadare trycka en biljett i den där automaten i entren, kostnad 250:- . Kostnaden är så klart inte per person utan per gång bastun används.

Ja lite snabbt idag, vi hörs nästa vecka

Mvh  Hamnen Pia o Janne o Simon

Ordförandes julhälsning

Kära medlemmar!

Då är årets stämmor klara och båtåret 2022 kan läggas till handlingarna. Med det sagt, det var en nervös ordförande inför årets stämmor efter många och långa diskussioner i styrelsen under hösten. Det var omfattande propositioner vi hade med oss och även om exempelvis bryggbyten för mig kändes rätt så uppenbart, hade vi i styrelsen också identifierat en rad punkter där det kunde blivit långa diskussioner som gjort förslagen svårare att enas om. Jag är därför väldigt tacksam att stämman gav ett tydligt mandat, men framför allt ett förtroende, att gå vidare med frågan. Det kommer kräva ett massivt arbete från oss, och det kan också vara att vi kommer behöva be om stöd från personer utanför styrelsen för att dra projektet i land. Jag är glad och helt ärligt lite överraskad över det stödet vi fick för planerna framöver. 

Det var en boost att känna medlemmarnas förtroende och uppskattning för det arbetet som lagts ned. Samtidigt förpliktar det och ställer krav på hur vi arbetar vidare i processen. Vår målsättning är att när vi om ett år går in i julfirande 2023, så pågår arbetet för fullt med att byta en eller kanske till och med två av de första bryggorna. Det kommer bli en välbehövlig uppgradering av hamnen och något som även bidrar att öka värdet på våra andelar. 

I en förening som Andelshamnen är årsstämman föreningens högsta beslutande organ. Det är här vi medlemmar kan göra våra röster hörda. Jag har i tidigare brev till medlemmarna betonat min önskan om ökat engagemang i hamnen och innebörden av att vara del i just en Andelshamn. Därför gladde det mig att stämman inte enbart bestod av envägskommunikation från styrelsen. Bra uppslutning och intresserade medlemmar som ställde frågor om förslagen, samt att flera medlemmar engagerade sig genom inlämnade motioner är ett bra tecken på en förening som engagerar. 

Föreningsdemokratin är en hårfin balansgång. Å ena sidan vill vi ha en delaktighet och dialog, genom att ge möjlighet att förklara och förtydliga förslag som läggs fram för stämman. Å andra sidan, med 550 medlemmar säger det sig själv att vi inte kan låta alla komma till tals eller spendera tid under stämman på att bereda förslagen som presenterats. En utdragen stämma tär på medlemmarnas tålamod. Från scenen noterade jag att fler av mötesdeltagarna föll ifrån under stämman, och även om jag förstår er, blir detta ett hot mot föreningsdemokratin. (En eloge till alla som stannade kvar för båda stämmorna! Protokollet är i övrigt på väg ut.)

Inför årets stämma var målsättningen att vi skulle genomföra en effektiv och korrekt stämma med väl förberedda underlag, likväl tog det längre tid än jag önskat. Inför nästa års stämma tar jag gärna feedback på hur vi kan bli mer effektiva och stringenta under årsstämman utan att förlora möjligheten för frågor och förtydligande. Kanske är det en idé inför nästa stämma att hålla ett medlemsmöte, eller ett “träffa styrelsen” event veckorna innan om vi har omfattande, komplexa frågor till beslut? 

En viktig sak att notera med våra stämmor är att det är beslutsmöten i föreningar man valt att vara medlem. Vi i styrelsen är valda att förvalta föreningen på medlemmarnas vägnar. Om man inte håller med om styrelsens förslag röstar man nej till dessa, och i förlängningen röstar man bort styrelsen om man anser att den missköter sig. Det är således vitt skilt från en politisk organisation, där man lanserar alternativa förslag och driver dessa för att få igenom dem. Dynamiken i en ekonomisk förening är enklare. Man kan helt enkelt välja att gå ur om man inte ställer sig bakom stämmans och föreningens inriktning. 

Vi går nu in i en lugnare period i hamnen, men jag ber er att inte helt glömma bort era båtar. Kom gärna förbi i hamnen och se till att allt är i sin ordning både på din egen, men även på din grannens båt. Låt oss hjälpa varandra komma igenom den mörka, hemska årstiden som inte erbjuder båtlivets glädje och energipåfyllnad. Snart går det dock mot ljusare tider och vi kan sjösätta igen! Jag vill ta tillfälle i akt att tacka vår personal – Janne, Pia och Simon, samt mina styrelsekollegor, nya som gamla, för ett väl genomfört år. Nu vilar vi upp oss inför ett energiskt 2023. Till alla medlemmar önskar jag en god jul och ett gott nytt båtår.

Runar Åsly

Ordförande Andelshamnen /Båtsällskapet

Covid

Tyvärr ligger hela personalen nerbäddade i Covid. All verksamhet i hamnen ligger nere hela veckan men jag hoppas att jag är tillbaka på Måndag. Städfirma är inkallad, men det blir kanske städat på lite andra tider än normalt.

Kallelse till föreningsstämmor

Kära medlem i Andelshamnen och i Båtsällskapet!

Snart är det dags för års-/föreningsstämma och vi i styrelsen önskar dig välkommen till att göra din röst hörd. Det kommer bli en intensiv kväll, med en rad propositioner från oss i styrelsen, och också motioner från engagerade medlemmar.

Därför blir det extra viktigt att vi alla är förberedda så att vi kan genomföra de två stämmorna så effektivt och demokratiskt som möjligt. Vi i styrelsen har lagt ner mycket diskussion och möda i att tydligt beskriva våra propositioner och jag är säker på att medlemmarna som motionerat har gjort det samma.

Förslagen, och bakgrunden för dessa hittar du i det relativt omfattande informationspaketet som Pia på kansliet är i färd med att skicka ut. Om du INTE fått det under onsdagen – hör av dig till Pia. Du hittar två filer med propositioner – en för varje förening, samt två med motioner – även där en för Andelshamnen och en för Båtsällskapet.

Vi ber dig spendera lite tid på att sätta dig in i, och kanske diskutera med andra medlemmar innan stämman, så stämman kan användas till att rösta om de framlagda förslagen. Under stämman kommer vi inte ha tid, eller möjlighet, att ytterligare bereda eller föra långa diskussioner om framlagda propositioner/motioner. Givetvis kommer vi vara öppna för frågor där det finns oklarheter, men vi ber er alla att hjälpa oss att hålla det så kort och effektivt som möjligt.

För att vi ska få en bra stämma och staka ut en väg framåt i medlemmarnas bästa intresse behöver vi hjälp från så många som möjligt – så kom till stämman och gör din röst hörd!

Om du använder digital kalender kan du hitta lägga in en påminnelse i din kalender här: https://bit.ly/3UlILcn

Välkommen till Limhamns Folkets Hus den 24/11/22 klockan 18:30!