Ordförandes Julbrev – redan nu?!

Kära Lagunare, 

Det drar sig mot jul och årsslut. En ny säsong är över och jag hoppas ni är många som haft en bra båtsommar. För egen del har det varit lite av en besvikelse med antingen ingen vind alls eller mycket hårda vindar, så som stormen Hans. Den satte tyvärr käppar i hjulen för mitt deltagande i kappseglingen Danmark runt och ledde till att jag avbröt, trots minutiösa förberedelser för både båt och skeppare. 

I hamnen har vi tagit tag i en hel del under säsongen. Klubbhuset har fått ny färg och på  vissa utsatta platser även ny panel. Det gamla mastskjulet för hyresgäster har rivits och är i skrivande stund under återuppbyggnad. Det har, som någon påpekat, tagit lite tid, men även här har höstens blåsväder gjort det svårt att ge hantverkarna bra arbetsförhållanden för att hantera plåt till tak och väggar. I det nya skjulet kommer vi under sommarhalvåret hyra ut kajakplatser efter en lyckad testperiod  denna säsongen. Byggnaden kommer att anpassas för detta, så om ni känner någon som behöver plats till kajak nästa år – hänvisa till Pia!

Efter en lång, utdragen process med en leverantör som inte riktigt infriade vad man lovat, har vi nu fått ny bom på plats. Efter lite barnsjukdomar är den nu aktiv, och vi har även kopplat på kamera vid inpassering för att ha bättre koll på vem som rör sig in på vårt område. I samband med detta vill jag återigen påpeka att det är otillåtet att passera in eller ut  utan att använda taggen. Under nästa år kommer vi göra rutinkontroller och deaktivera taggar för de som inte klarar av att förhålla sig till denna relativt enkla instruktion. Samma gäller för medlemmar som anser det rimligt att skälla på andra medlemmar för att det tar tid eller att de inte slipper in flera bilar på en gång. 

Det sista stora jobbet som görs i hamnen är på gång nu efter att säsongen är över för de flesta. Planen är lagd, och det är glädjande att se hur våra upphandlade entreprenörer följer sina åtagande så långt. Under V.45 startade Janne och “Gubbaklubben” med att demontera befintliga G och F bryggor och säkerställa att vi kunde lyfta upp dem på land. Efter att ha  strippat av det som vi önskar behålla. tex fästen till bommar och eventuella övriga detaljer som suttit på de gamla bryggorna så är dessa bryggor nu placerade på land i väntan på vidare destruktion.

 I slutet av V 48 kommer sjöentreprenaden börja etablera sina maskiner. Då stänger vi också delar av området på land och i vattnet för att säkerställa att vi inte får problem med allmänheten så att våra entreprenörer får jobba ostört och säkert. Veckan därpå levereras våra nya bryggor till Lagunen. De kommer att sjösättas fredag den 8 dec och måndag den 11 dec om allt går enligt plan. Därefter monteras bryggelementen ihop och placeras ut på sina nya platser. Medlemmar är såklart välkomna förbi för att stilla nyfikenheten, men vi ber er respektera de avspärrningar som finns på plats och låta entreprenörerna få göra sitt jobb. 

Medan vi är inne på bryggorna. Det har kommit kritik till styrelsen att vi inte informerat i tillräcklig grad undervägs i processen och att vi inte i fört den dialog som förväntats om val av lösning förde  nya bryggorna. Det kan såklart ligga något i denna kritiken. Samtidigt är det ett stort projekt som drivs bredvid ledamöternas heltidsjobb med många detaljer och knappa  deadlines. Min tolkning är att kritiken primärt beror på att vi nu går ifrån att båtar inte får sticka utanför platsen genom att vi inför olika längder på varannan y- bom på F-bryggan. Vi har därför fått frågan av vissa medlemmar om möjlighet att köpa till egna bommar, men detta kommer vi inte möjliggöra i detta skede, då vi önskar en så homogen lösning som möjligt, och kommer därför inte heller se på andra lösningar för medlemmar med unika behov. 

Som ni känner till från mitt förra brev, så kommer byte av bryggor kosta föreningen väldigt mycket pengar innan vi är klara. Brygg gruppens uppdrag har därför varit dels tekniskt, men även ekonomiskt där vi har utvärderat vad vi inte kan kompromissa kring och vad vi kan för att spara pengar. Y-bommarnas utformning har varit en sådan faktor.  Att förtöja vid bommar av olika längd kommer innebära lite andra utmaningar än vanligt, men vi kommer hjälpa er med att ta fram en guide för hur det ska göras bäst möjligt. Bryggorna är utformade så en förtöjning likt bilden kommer att bli det mest normala, men anpassningar kan såklart behöva göras.

Medan jag är inne på förtöjning – det här är något jag tjatat på under hela säsongen – utan att det hjälpt nämnvärt. Under stormen nu i höst så höll både båtar och bryggor/elpålar dras sönder på grund av felaktiga förtöjningar.  Senast exemplet har vi nu på vinterbryggan där det ligger båtar med grovt undermåliga förtöjningar. Bilden här är ett riktigt exempel från Lagunen. I god tid till nästa säsong kommer vi ta fram riktlinjer för hur båtar i Lagunen skall förtöjas. Dessa riktlinjer blir tvingande och en hel del av oss måste ta nya tag i våra förtöjningar. För att göra det enkelt för hamnkapten/Simon att följa upp kommer hamnens lösning gälla. Det är sannolikt att tex synliga gummiryckdämpare kommer bli krav. Linor med inbyggt dämpning, fjädrar inte tillräckligt när vädret står på ordentligt utöver att det blir svårare för personal att kontrollera så det står rätt till. Egentligen är det här inte så svårt, så om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – planera för nya på vårrean innan säsongen drar igång.

När snön nu faller utanför fönstret och säsongen definitivt är slut, vill jag tacka alla som bidragit till att hålla hamnen i ordning och som hjälper oss alla med friviliga insatser som gör att vi kan hålla hamnen i skick till en relativt rimlig kostnad. Vi har stora åtaganden framför oss, men om vi alla hjälps åt att göra små insatser, är styrelsens ambition att hitta lösningar för att behålla en väl fungerande hamn som är tillgänglig för gemene man. 

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt båtår. Vi ses i hamnen!

Vänlig hälsning – sannolikt för sista gången i år. 

Runar Åsly

Ordförande. 

Vid byte av brygga F samt G

Mellan den 29/11 – 18/12 kommer rampen att vara avstängd.

Ni som ligger på brygga E får svårt att komma ut med båten under perioden 8/12-12/12

Mastplanen och utrustningskajen kommer under vecka 48 -50 vara en arbetsplats, det får inte ligga några master där ute då.

Bryggor G och F

Bryggor G och F

Nu är G och F bryggorna ett minne blott. Stort tack till er som har hjälp till idag, ni har sparat klubben en hel del pengar på att vi slipper hyra in arbetskraft. Bryggorna ligger nu på land och ni är välkomna att titta på skicket.

//Janne

Klubbtjänst 28/10

Klubbtjänst 28/10

Då är årets sista klubbtjänst utförd av ett lite gäng som inte var rädda för att ta i. Stort tack till alla som var med och gjorde ett jätte jobb med bänkar, vattenslangar och bommarna på G-bryggan. Ett extra tack till dom frivilliga arbetsledarna och kökspersonal Gunnar,Spiket,Stefan och Lasse.

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Vad kommer hända med bryggorna?

 • Fem olika leverantörer har varit med och lämnat anbud i förprojekteringen, varav tre var med till det slutgiltiga urvalet
 • Vi kommer byta ut både G och F bryggan med betong/betong flytelement med fenderbräda i trä. Bryggorna kommer utrustas med Y-bommar.
 • Valet av betongbryggor är mer kostsamt än trä/betong som vi har i dag, men livstidskostnaden bedöms lägre eftrsom miljökrav gjort så impregneringen som finns i dag inte alls håller på samma sätt som på träbryggor levererade 1985. Samtliga bryggleverantörer stipulerade 10 års levtid på trä, mot 50 år på rena betongbryggor.
 • Byte av bryggorna kommer att påbörjas under vecka 45 med nedmontering av de gamla bryggorna. 
 • G-bryggan kommer att flyttas så långt österut det går och förlängas ca 10 meter för att skapa utrymme för framtida platser, eller evt en låg service/underhållsbrygga.
 • F-bryggan kommer att  rätas ut, vilket underlättar placeringen av båtar då nuvarande vinklar skapar problem med att några platser är ”tårtbitsformade”. Bryggan kommer att utgå från befintlig fästpunkt i land och sluta där bryggan slutar i dag.

Varför har vi valt Y-bommar?

 • Y bommar är så man bygger moderna hamnanläggningar. Det är kostnadseffektivare än att bygga med akterpålar, framför allt för mindre och medelstora platser.
 • Flexibiliteten med Y bommar möjliggör förändring av platsers bredd och längd i framtiden med längre och/eller bredare båtar.
 • Valet av Y-bommar underlättar utbyten vid skador och reducerar därmed underhållskostnaderna.
 • Enkelhet för mindre båtar med låga fribord.
 • Föreningen tjänar pengar på att maximera platsernas storlek vid framtida försäljning av båtplatser.

 Varför har vi inte valt pålar?

 • Svårighet med att slå pålar med exakthet. Svårighet att få exakthet i platsens bredd. Rättviseaspekten har tidigare varit viktig för hamnens medlemmar.
 • Entreprenörerna som är involverade har varnat för risken att träffa gamla kapade pålar vilket fördyrar entreprenaden.
 • Kostsammare över tid än bommar.
 • Att gräva ner mer järn i botten är inte miljövänligt.

Vilken typ av Y-bommar är valda?

 • Vi har valt rena förtöjningsbommar, och inte gångbryggevarianten. Detta beror i huvudsak på begränsat plats mellan båtplatserna, då vi hade tvingats ta bort platser, men även såklart en kostnadsfråga. 
 • Det kommer att installeras 8 meters Y-bommar på östsidan av F-bryggan, medan på västsidan är varannan 10 meter och däremellan 8 meter, för enklare inkörsel.
 • Valde Y-bommar är 100*100mm och inplastade med vit plast för att minska risken för skrapmärken och skador. 2 st flottörer på 10-meters bommarna och 1 st flottör på 8-meters bommarna 
 • Blåa flytelement så som på nuvarande G-bryggan. Bestyckas med trekantsraster i själva Y’et för enklare på- och avstigning.
 • Befintliga bommar på G bryggan återanvänds.

Hur ser landgången ut?

 • De kommer att förses med ledstång 

Vilka mått har båtplatserna?

 • I enlighet med praxis i andra hamnar och även enligt så vi har åp G-bryggan kommer vi behålla tidigare CC-mått. Det som nu är CC-mått mellan pålarna blir CC-mått mellan centrum på Y-bommarna. I praktiken innebär Y-bommarna att 10cm av tidigare utnyttjbar yta nu kommer att tas upp av bommen. 
 • Å andra sidan, med den nya lösningen säkerställer vi att man får den yta man betalar för med större noggrannhet. Med dagens pålar varierar bredden ganska mycket mellan olika platser som borde vara lika stora. Dessutom säkerställer platsernas utformning nu att båterna ligger på ägarens, och inte grannens plats.
 • För dagens 9 meters platser kommer vi att utöka vattenarealen i och med 10m bommarna. Det kommer dock innebära ändring i andelstalet, utan detta förblir som tidigare och påverkar därför heller inte avgifterna till Malmö stad.
 • Den utökade ytan kommer först räknas in när platsen byter ägare, och föreningen kommer då att sälja med en utökad yta.
 • Samma fördelning som på G-bryggan idag. Dock kommer platsernas verkliga bredd och nominella (det som står på kontraktet) justeras så det stämmer överens.
 • För att undvika ojämn belastning på bryggor och bommar, kommer vi framöver ha som riktlinje att båtens bredd ska få plats inom 90% av båtplatsens bruttobredd enligt praxis.
 • Vidare kommer båten fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan. 

Hur ska bryggan förankras?

 • Bryggorna kommer fortfarande att förankras med pålar och inte med ankare/kätting, eftersom det är grunt i Lagunen. 
 • För F bryggan kommer pålarna att vara integrerade i bryggorna, och pålarna kommer att stå inne i bryggan och inte på båtplatsen som idag.
 • Det kommer bli färre, kraftigare 400 mm diameters pålar för säkerhets skull. Höjden kommer att vara minimum 2 meter över vattenytan.

Hur ska jag förtöja vid Y-bommar?

 • Vid Y-bommar förtöjer man med spring i bommarna, ej i bryggan.
 • Men det kommer att finnas en extra förtöjningsbygel vid bryggan på bommen för de som inte vill förtöja med spring.
 • Båten kommer fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan
 • Förtöjningshållare kan köpas till på eget initiativ, detta kommer att organiseras av hamnkapten. Offererad kostnad 490;- per hållare, men ambitionen är att vi kan förhandla ned priset vid inköp av större kvantitet. 
 • Samma sak gäller med stegar till båt om detta önskas, det kommer ej att vara tillåtet med egna lösningar, då man ej får borra eller skruva i bryggan. Bryggruppen kommer att kika på en lösning för detta och informera om alternativ under våren 2024.

Vad med resten av bryggorna?!

 • Vi jobbar med en säker ekonomi, detta innebär att vi investerar löpande efter att vi får in ekonomiska medel, så detta hänger i ganska stor utsträckning på vilka intäkter husbilsställplatserna genererar.
 • Styrelsen har i diskussioner med leverantörerna tagit med att det kommer att investeras för framtiden på resten av bryggorna.
 • Vi har således ej lovat någon leverantör framtida bryggor eller inköp, men det skapar ett intresse för de olika leverantörerna.
 • Kostnaderna i dag för enbart betongelementen till brygga A – E är ca 8,5 miljoner, totalt 719 meter brygga kvarstår.
 • Val av lösning för övriga bryggor är INTE beslutat och således inte uppe för diskussion i nuläge.

Kommer det att finnas el och vatten på bryggorna? 

 • Vi har valt ett Beas system då detta finns sedan tidigare i hamnen (husbilsställplatserna). Detta kommer vara framtidssäkrat, för betalning på stolpe. Systemet kommer inte att implementeras initialt, då vissa komponenter är dyra i anskaffning, men det ger oss möjligheter längre fram utan fullständig nyinvestering. 
 • Kommer att ha samma system på F- och G-bryggan med 4 eluttag på varje stolpe + vattenutkastare. Dagens lösning med 6 eluttag/stolpe är inte förenlig med dagens regler.
  G-bryggan kommer att få 3 stolpar medan F-bryggan får 7 stolpar.

Jag vill / vill inte ligga på Y-bom!

 • Byt brygga, genom att ställa sig i kö på listan, medlemmar har förtur för byte.
 • Samma sak gäller omvänt om man önskar ligga vid Y-bom på de nya bryggorna, men idag har plats på annan brygga.
 • Byten kommer kunna genomföras i mån av plats, och vi kommer att prioritera båtar som nära platsernas maxmått, framför mindre båtar. 
 • Ett byte behandlas som ett vanligt byte, så evt ändring av andelstal täcks av andelshavare.  
 • Kontakta kansliet för att komma med på listan. 

Har vi råd med det här? Det verkar dyrt!

 • Kostnaden för investeringen ligger på runt 4.750.000. Då är inte bortforsling av befintliga bryggor inräknat. Dessa kommer vi lägga på hamnplan fram tills vi har råd att destruera, eller eventuellt sälja dem.
 • Vi prioriterar två bryggor nu, då kostnaden för dubbelarbete på G bryggan vid först flytt, sedan byte hade ökat de totala kostnaderna avsevärt. Vi har råd, eftersom vi har skött ekonomin bra de senaste åren, men ändringen av räkenskapsåret ställer oss öppna för en likviditetsutmaning OM vi skulle få en stor, oförutsedd utgift innan medlemsavgifterna kommer in till våren. 
 • För att slippa behöva låna pengar på bank till dyr ränta, KAN det bli aktuellt att fråga hamnens medlemmar att frivilligt betala in hela eller delar av medlemsavgiften innan förfallodatum för att undvika likviditetsbrist. Detta är något vi kommer tillbaka till OM det skulle bli nödvändigt. I dagsläget vill vi bara flagga upp möjligheten, och visa att det finns en plan.    
 • Som nämnt innan, kostnaden ENBART för betongflytelement för A-E ligger i dag på ca 8,5 miljoner. Takten i vidare bryggbyten kommer därför att sättas av föreningens möjlighet att generera överskott. Styrelsens ambition är att vara varsamma med kostnaderna för medlemmarna och vi kommer utreda möjligheten för extra inkomster genom tex. utökad ställplatsyta. En evt avgift, likt årets 18kr/andel, kommer inte att vidareföras per automatik, men den kan komma att föreläggas stämman i april för nytt beslut.

Så här kan det gå…

…när man inte förtöjer med ordentliga förtöjningar. Vi har bönat, bett, tjatat, etc under hela säsongen. Och förra säsong. Styrelsen har i olika omgångar dragit på sig ilska för att vi försökt slå ned på förtöjningar som inte håller måttet. Inför nästa säsong kommer vi ta fram en förtöjningsguide för hamnen. Där kommer lintjocklek, dämpare, fendrar etc beskrivas i detalj. DET kommer till att bli det gällande dokumentet för hur båtar ska förtöjas i hamnen. Och visst. Det kan vara så att vissa har undantag som gör att våra regler till viss grad blir ”overkill”, men att ha särregler för en handfull båtägare kommer inte att funka. Så det kommer bli tvingande. Eftersom det inte hjälpt avsevärt att tjata kommer hamnkaptenen få i uppdrag av styrelsen att följa upp med straffavgifter till båtägare som inte har ordning på grejerna. Det är inte så svårt att göra rätt. Och gör man det rätt en gång så är det gjort. Så – om du vet att dina förtöjningar inte håller måttet – önska dig nya till jul så du kan möta nästa säsong säkert med gott samvete.

(Om bilden – om i fall någon känner sig utpekad. Det råkade bli den här som nu har slitit sig. Det blåste över 15 m/s i byarna i dag och det är MÅNGA båtar som ligger dåligt förtöjd. Ligger din bra?)

Bom & Mastkran

Tyvärr lyckades jag nog få tag i Sveriges sämsta bom montör. Jag har än en gång jagat dom för att komma hit och fixa deras felmontering. Ni behöver inte felrapportera fel på bommen jag har koll och kommer inte att släppa detta förrän den fungerar som tänkt.

Mast kranens nödstopp har någon lyckats sabotera utan att meddela. Om allt fungera kommer reparatör hit på fredag och fixar så vi hoppas den fungerar till helgen.

MVH

Janne