Info kring SM för J/24 5-8/

Kappseglingsklubben arrangerar i helgen SM för J/24. Nedan följer information om evenemanget så övriga medlemmar är insatta i vad som händer. Även om restriktionerna i o m covid är betydligt mindre stringenta nu, uppskattar styrelsen om medlemmar kan begränsa användning av klubbhus och grillområde framför allt fredag och söndag.

Torsdag 5/8: Det hela drar igång from torsdag då båtar börjar anlända både på trailer och sjövägen, kommer också ett ekipage på tisdagen. Ev kommer man även börja campa lite nere vid blå containrar from tisdag. Detta har vi samordnat med kansliet och Janne, ska också delas ut någon form av dekal så vakten vet att båtarna tillhör J/24.
Fredag 6/8: På fredag eftermiddag 1300 börjar registreringen i klubbhuset, vi använder vårt kansli och någon ytterligare lokal för invägning.
Parallellt sker sjösättning av trailade båtar.
Efter registrering har vi rorsmansmöte 1530 vid klubbhuset och därefter går vi ut och seglar första start 1700. 
Aftersail vid grillarna vid ca 2000, då används även köket och en del bänkar kommer vara upptagna. Då kan det vara trångt på baksidan.
Lördag 7/8: På lördag går vi ut 1000 och är åter ca 1700
Lördagskvällen är vi i båthallen och håller regattamiddag.
Söndag 8/8: Söndagen går vi ut 1100 och är åter ca 1500
Då sker upptagning 1500-1630, Därefter after sail grill och prisutdelning mm vid klubbhuset då kan det vara trångt vid klubbhuset, men självklart är det fritt för alla att närvara vid avslutningen.
Dessa tider är preliminära och meddelas via officiella noticeboarden.
Det kommer ske en del signalering (skott) vid klubbhuset och från startfartyget. Dels signalerar vi att fartyget lämnar hamn, dels protesttidens utgång och ev även uppskjuten start. Dvs skott både morgon och kväll.
Vi har ett antal taggar som gästerna använder för bommen mm, dessutom kommer vi och gästerna att röra sig i klubbhuset och i hamnen.  Vid frågor om detta kan man såklart kontakta oss.
Ev har jag missat något, men detta är I stora drag vad som händer.

Förtöj som för storm…

… är ett maritimt talesätt. En vandring på bryggan visar att det praktiseras “sådär” i Lagunen. Just nu blåser det kraftigt och en del undermåliga förtöjningar finns på olika platser i hamnen. Styrelsen anmodar andelsägare och gäster att se till era båtar och se över era förtöjningar nu när det blåser. Dåliga förtöjningar kan skada bryggorna, men såklart även era egna och era båtgrannars båtar.

Den bifogade videon är i visualiseringssyfte och inte menad för att hänga ut någon särskild, men det finns stor förbättringspotential i en del av exemplen.

Ur hamnordningen: “Båten skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar eller på hamnens egendom, båt får inte skjuta ut bakom stolparna och får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter. På båtar med mast skall riggen sättas an så att den inte för oväsen.”

Kolla även segel och kapell för det blåser rejält och ska det ett par dagar.

//Styrelsen

Parkering samt in och inkörning.

Som många av er sannolikt har noterat så har trafiken in och ut av Lagunen tilltagit på sistone. Vi kommer därför inskärpa kontroll av parkerade fordon och vill att ni använder P-dekalen ni fått. Detta gäller även gästande bilar. Samtidigt vill vi påminna att alla ska registrera tag vid in och utpassering och inte haka på framförkörande bil.

Nu kan du beställa bullar i hamnen.

Nybakat till dörren, använd QR-koden för att komma till butiken

Svenska:
Välkommen till vårt beställningsformulär! – Swish nr. och summa får du i nästa steg
– Minimum beställning: 3 st bullar
– För båtgäster kommer bullarna kunna hämtas i lådan vid uterummet senast 08.00, För husbilar kommer bullarna lämnas vid bildörren.
– Alla priser är i kronor, bortse från dollartecknet
– Kontakt: 070 350 97 11

English:
Welcome to our orderform – You will get payment options after you press order
– Minimum order: 3 buns
– For boat guests, the buns can be picked up in the box at the outdoor room no later than 8am. For motorhomes, the buns will be left at the car door.
– All prices are in kronor, disregard the dollar sign
– Contact: +46 70 350 97 11

Förtöjningsstolpar

Fick precis reda på att SSE som slår stolpar i hamnen inte kommer hit förrän i mitten av Augusti. Det betyder att inga nya stolpar eller riktning av nuvarande stolpar kommer att ske förrän då.

Stängning av sjösättningsrampen på Vaktgatan

Vid det här läget har väl de flesta fått med sig att Malmö Stad och gatukontoret kommer stänga ned sjösättningsrampen vid Vaktgatan. Att det rör sig om vattenskotare och kaos med parkering är väl ingen vild gissning, även om det inte är uttalat. Styrelsen i Lagunen har fått en förfrågan om vi vill öppna upp för sjösättning via Lagunens ramp, men vi har tackat nej till den “möjligheten” då vi inte ser möjlighet att ta på oss det ansvaret utan att samtidigt ärva den kaos som Gatukontoret nu önskar att bli av med.

Med det sagt så är det även på sin plats med ett förtydligande: Lagunens sjösättningsramp är till för medlemmar i Andelshamnen Lagunens. Som medlem i Lagunen äger du rätt att använda sjösättningsrampen. Detta gäller dock inte för familj, vänner, grannar, etc vilket styrelsen hoppas att alla andelsägare kan förhålla sig till och respektera. Styrelsen kommer i samarbete med Hamnkaptenen att utvärdera situationen framöver och hoppas slippa vidta åtgärder som försämrar tillgängligheten för medlemmarna. Det är också på sin plats att påminna om att vattenskoter inte är tillåtet inom hamnen. Vi ber om medlemmars förståelse och hjälp att säkerställa att våra regler respekteras.

/Styrelsen 2021-06-24

Protokollen uppdaterade

Ett länkfel i hemsidan har gjort att protokollen från senaste styrelsemöten inte uppdaterats rätt. Det är nu åtgärdat så allt ligger ute och alla konspirationsteorier kan läggas döda … 😉 Glad midsommar på er alla Lagunare. Styrelsen önskar er alla en fantastisk båtsommar. Protokollen hittar ni som vanligt här: https://lagunen.nu/motesprotokoll/

Container

När containern är full är det inte ok att slänga skräpet bredvid, vi ser det som nerskräpning. Antingen kör man förbi en återvinningsstation på vägen hem eller väntar tills där finns plats i containern. Containern är endast avsedd för brännbart material från hamnen, och inte grejer man tar med hemifrån. Fortsätter detta blir det lås på containern eller vi plockar bort den.

Stolpar i Vatten.

Kan ni vara vänliga att kolla så att bägge stolparna finns på er bryggplats. Jag har pålslagaren på ingång för att fixa till där det fattas. Var vänlig skriv i ” Felanmälan ” om ni saknar någon stolpe, eller något annat som behöver åtgärdas när dom är här.