Sortering matavfall

I enlighet med miljöbalkens regelverk avseende sopsortering har vi nu avsedd behållare för sortering av matavfall.

Här kan du se hur det fungerar:

Papperspåsar avsedda för detta ligger i en trälåda inne i sophuset.