Kallelse till årsstämmor 22/11/21 Kl 18:00

Kallelser till årsstämma i Andelshamnen och båtsällskapet ligger nu ute på hemsidan. Vi önskar alla våra medlemmar varmt välkomna till Limhamns Folkets hus 22/11 kl 1800 och hänvisar till kallelsen och separat mail från Pia.

Senaste styrelseprotokollen ligger också uppe nu och ni hittar allt under fliken Styrelsen -> Mötesprotokoll här.