Vinterbryggor och Mastskjul

Hej medlem!
Det ligger många båtar i vattnet, och då på bryggor som inte är vinterbrygga – Det är brygga P, E och F som är vinterbrygga, den som ”ligger fel” kommer att faktureras. Detta är inget nytt att båtar Skall flyttas senast den 31/10……

Er hamnordning §12.3

Båtar som skall kvarligga i sjön under vinterperiod skall efter den 31/10 flyttas till ledig plats på någon utav aktuella vinterbryggor. För båt som kvarligger på övriga bryggor efter 31/10 kommer en kontrollavgift per kontrolltillfälle att debiteras under vinterperioden. Föreningen har rätt att vid behov flytta båten på ägarens ansvar och bekostnad.

I morgon går vi ut på kontroll, så ni har idag på er att flytta på båten.

Ni som använder mastskjulet, det ser enligt uppgift rätt stökigt ut där inne, det är radars och grejer…. fick instruktion om att påminna om hamnordningen, igen, §18.1 denna gång

 Lagunens mastskjul är endast till för förvaring av medlemmarnas master samt fall, förstagsprofiler med rulle och rodstag. Master ska, så långt som möjligt, vara avklädda, vilket betyder att bommar, spridare, rodkick, vant, vantskruvar, vajer, radar samt övrig skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Om förstagsprofiler med rulle och rodstag lämnas kvar på masten, ska de bindas väl intill masten för att förhindra skador på andra master.