Elkablar

Alla ni som har kablar hängande i skåp eller liggande på bryggan och inte har ett elavtal. Var vänlig att plocka bort kablarna innan 1 dec, efter det gör vi det och kablarna åker till återvinning.

Anledningen till detta, är för att underlätta och spara tid vid el kontroll som numera görs dagligen.