Info kring SM för J/24 5-8/

Kappseglingsklubben arrangerar i helgen SM för J/24. Nedan följer information om evenemanget så övriga medlemmar är insatta i vad som händer. Även om restriktionerna i o m covid är betydligt mindre stringenta nu, uppskattar styrelsen om medlemmar kan begränsa användning av klubbhus och grillområde framför allt fredag och söndag.

Torsdag 5/8: Det hela drar igång from torsdag då båtar börjar anlända både på trailer och sjövägen, kommer också ett ekipage på tisdagen. Ev kommer man även börja campa lite nere vid blå containrar from tisdag. Detta har vi samordnat med kansliet och Janne, ska också delas ut någon form av dekal så vakten vet att båtarna tillhör J/24.
Fredag 6/8: På fredag eftermiddag 1300 börjar registreringen i klubbhuset, vi använder vårt kansli och någon ytterligare lokal för invägning.
Parallellt sker sjösättning av trailade båtar.
Efter registrering har vi rorsmansmöte 1530 vid klubbhuset och därefter går vi ut och seglar första start 1700. 
Aftersail vid grillarna vid ca 2000, då används även köket och en del bänkar kommer vara upptagna. Då kan det vara trångt på baksidan.
Lördag 7/8: På lördag går vi ut 1000 och är åter ca 1700
Lördagskvällen är vi i båthallen och håller regattamiddag.
Söndag 8/8: Söndagen går vi ut 1100 och är åter ca 1500
Då sker upptagning 1500-1630, Därefter after sail grill och prisutdelning mm vid klubbhuset då kan det vara trångt vid klubbhuset, men självklart är det fritt för alla att närvara vid avslutningen.
Dessa tider är preliminära och meddelas via officiella noticeboarden.
Det kommer ske en del signalering (skott) vid klubbhuset och från startfartyget. Dels signalerar vi att fartyget lämnar hamn, dels protesttidens utgång och ev även uppskjuten start. Dvs skott både morgon och kväll.
Vi har ett antal taggar som gästerna använder för bommen mm, dessutom kommer vi och gästerna att röra sig i klubbhuset och i hamnen.  Vid frågor om detta kan man såklart kontakta oss.
Ev har jag missat något, men detta är I stora drag vad som händer.