Förtöj som för storm…

… är ett maritimt talesätt. En vandring på bryggan visar att det praktiseras ”sådär” i Lagunen. Just nu blåser det kraftigt och en del undermåliga förtöjningar finns på olika platser i hamnen. Styrelsen anmodar andelsägare och gäster att se till era båtar och se över era förtöjningar nu när det blåser. Dåliga förtöjningar kan skada bryggorna, men såklart även era egna och era båtgrannars båtar.

Den bifogade videon är i visualiseringssyfte och inte menad för att hänga ut någon särskild, men det finns stor förbättringspotential i en del av exemplen.

Ur hamnordningen: ”Båten skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar eller på hamnens egendom, båt får inte skjuta ut bakom stolparna och får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter. På båtar med mast skall riggen sättas an så att den inte för oväsen.”

Kolla även segel och kapell för det blåser rejält och ska det ett par dagar.

//Styrelsen