God Jul

Önskar hela Styrelsen till alla våra medlemmar

Med en förhoppning att våren kommer snart och om en fantastisk båtsommar 2020!