Friska Vindar i Hamnen

Var vänlig att kom ner och kolla era presenningar och kapell både på land och i vattnet. Finns en del som håller på att blåsa sönder tyvärr.