Från valberedningen

Kära medlemmar.

Vi i valberedningen är i full gång med att ta fram förslag på förtroendevalda som ska framläggas till stämman i Andelshamnen och till årsmötet i Båtsällskapet. Till Andelshamnen söker vi en revisorssuppleant och till Båtsällskapet en lekmannarevisor samt en revisorssuppleant. Är ni intresserade hör gärna av er till mig Per Olov Carlsson, 0703 674640.

Med bästa hälsningar Per Olov, sammankallande för valberedningen.

Rensning av mastskjul

I mastskjulet skall endast master förvaras och dessa master skall vara uppmärkta. Alla omärkta master, master med spridare och eller wires och eller stag och eller bommar kommer att flyttas ut under höstens klubbtjänst, 2020-10-31, radarutrustning skall också bortmonteras.

Till den klubbtjänsten kommer det att behövas ca 20 st deltagare med bra fysik.

Lagunens kurser höst/vinter

Vi startar våra kurser i oktober. Nedan finner du information om Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF , under ledning av Henrik de Vries.

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till ovanstående mail alt mobil 0766-453 000

FÖRARINTYG
Start Torsdag 15 oktober 2020 kl 18:30 Pris 2000 kr exkl material och examination


Kursen innehåller:
– Svenska sjökort, symboler och förkortningar
– Navigering (grunder)
– Lämplig båtutrustning
– Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
– Miljö
– Väder och vind
– Lagar och regler
– Knopar
– Fyrar och landmärken

Upplägg:
Innefattar 8 träffar plus 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en kostnad av ca 500 kronor.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

Kursmaterial:
Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se.

Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 931 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

KUSTSKEPPARINTYG
Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdag, 14 januari 2021 kl 18:30.

Upplägg:
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 500 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll:
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål:
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper:
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursmaterial:
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal

VHF-SRC Din livlina till land med praktik
Start datum, torsdagen 18 mars 2021 kl 18:30. Pris 1100 kr inkl material

Innehåll och mål:
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc.
. Allmänt om VHF och VHF-nätet
– DSC, GMDSS
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

Upplägg:
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.

Förkunskaper:
Det enda som behövs är ett stort intresse!

Kursmaterial:
Inte fastställt

Bra att veta
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften på 625:- (2020) betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Samling vid Grillen!


Vi har glädjen att presentera Limhamns Kött & Vilt för säsongen 2020

Premiär Fredag 12 juni lö 17:00

På fredagar och lördagar 17:00 – 22:00 under sommaren kommer de att finnas på området med sin vagn och erbjuda oss både gott från grillen och även erbjuda öl och vin. Allt till humana priser

Så välkommen, Lagunare och vänner!

Klubbtjänst 2020

Fortsättningsvis kommer klubbtjänst ske enligt följande:

Första Klubbtjänsten        sista lördag i mars
Andra Klubbtjänsten        maj/juni (x)
Tredje Klubbtjänst           sista lördag i oktober

Vårens klubbtjänst, den i mars, blev inställd p.g.a. rådande situation.  Sommarens klubbtjänst är fortfarande aktuell. Information om detta kommer att aviseras via e-mail som vanligt och en anmälningslista kommer i så fall att finnas i klubbhuset men det går även att meddela kansliet.

Vårfest & Klubbtjänst

Styrelsen har idag beslutat att ställa in både festen och klubbtjänsten som varit planerade nu i maj. Vi beklagar och hoppas att vi kan bjuda in Er till dessa aktiviteter när coronan har gett sig av. Var rädda om Er MVH
Peter Ravn-Holm Ordförande


Årsmärke 2020

Så har årets upplaga anlänt kansliet. Gör som vi brukar göra – ta med dig giltigt försäkringsbrev och motta årets (utförliga) märken!

Onsdagssegling

Är du nyfiken på kappsegling?

Inför årets onsdagskappseglingar bjuder Lagunens Kappseglingsklubb in till information för dig som inte varit med innan, men är sugen på att börja onsdagssegla. Vi går igenom banan och seglingsföreskrifterna och annat som finns att tänka på när det gäller kappseglingarna. Välj mellan nedanstående datum och anmäl dig genom att skicka mail till snordqvist@hotmail.com. Vi räknar med att vi ska kunna hålla träffarna coronasäkert, antingen inom- eller utomhus.

22 april kl 19.00

13 maj kl 19.00

Välkommen!
Lagunens Kappseglingsklubb

Glad Påsk

Vi hoppas att ni alla, medlemmar och andra läsare, trots rådande omständigheter, får en trevlig helg. Vi syns i framtiden.