Styrelsen

För verksamhetsåret 2017-09-01 –2018-08-31 valdes nedanstående styrelse, Lars Levin är ej med på bilden.