Seglingsföreskrifter

Lagunens Onsdagsseglingar 2020

Version 2020-03-24

Seglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) appendix S.

Respitberäkning

Enligt SRS

Program och starttider

Onsdagar 20/5 – 27/ 5 – 3/6 –10/6 – 17/6 – 24/6 Start: 19:00
Sommaruppehåll
Onsdagar 12/8 –19/8 Start: 18:30
Onsdagar 26/8 – 2/9 – 9/9 – 16/9 Start: 18:00
Lördagar 19/9 – 26/9 – 3/10 Första start: 10:00
Lördagar planerar vi att starta ytterligare en segling per tillfälle

Startsignaler:
Varning-
signal
– 5 min innan start
Kort ljud i hornet
Flagga D hissas på taket
Förberedelse-
signal
– 4 min innan start
Kort ljud i hornet
Flagga P hissas också på taket
En minut-
signal
– 1 min innan start
Långt ljud i hornet
Flagga P firas D kvar.
Start!
0 min
Kort ljud i hornet

Båda flaggorna firas

Start- och mållinje:

Start- och mållinje är samma. Alltid start från öster och målgång från väster mellan två
utlagda bojar. Seglingsledaren kan avkorta banan om M (yttre startflagga) används som
rundningsmärke. Målgångssignal (tut i hornet) ges vid passage av mållinje.

Bana:

Banan skyltas på starttornet. För varje märke anges en siffra enligt banskissen med RÖD eller GRÖN bakgrund. RÖD anger rundning med märket om babord och GRÖN anger rundning med märket om styrbord. Märkena ska rundas i den ordning som anges på starttornet (från vänster till höger). Märke M rundas alltid med märket om babord. (Bilden visar SB runding av märken 8 och 2.)
Märken fasta märken enligt Bankarta

Tidsbegränsning:

2.5 timme.

Spinnaker:

Båt som seglar utan undanvindssegel skall föra röd/vit vimpel under hela seglingen. Vimpel skall vara satt före varningssignal. Vid segling utan undanvindssegel sänks det normala SRS-talet enligt SRS-reglerna.

Protester:

Inga förhandlingar hålls. Uppenbara regelbrott enligt tävlingsledningens bedömning medför diskvalificering.

Tjuvstart:

Inga återkallelser signaleras. Tjuvstart (OCS) medför tidstillägg med 15% på seglad tid. Alternativa straff Båt som bryter mot någon regel i KSR del 2, kan frita sig genom att ta ett tvåsvängsstraff enligt KSR § 44.2.

Torntjänst:

Alla deltagande besättningar ska göra torntjänst. Anmälan om torntjänst görs i samband med anmälan till onsdagsseglingarna. Vid ej fullgjord torntjänst strykes bästa seglingen i serien och möjligheten till priser i cupen uteblir.

Torntjänst:

Vinnaren i en segling får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Ej startande båt (DNC) får 50 poäng. Båt som startar men ej går i mål (DNF) eller diskvalificeras (DSQ) får poäng motsvarande antal startande båtar + 1 i den seglingen. Slutresultatet baserar sig på den sammanlagda poängsumman från de 9 bästa seglingarna. Vid ej fullgjord torntjänst strykes bästa seglingen i serien.

Poängberäkning:

Vinnaren i en segling får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Ej startande båt (DNC) får 50 poäng. Båt som startar men ej går i mål (DNF) eller diskvalificeras (DSQ) får poäng motsvarande antal startande båtar + 1 i den seglingen. Slutresultatet baserar sig på den sammanlagda poängsumman från de 9 bästa seglingarna. Vid ej fullgjord torntjänst strykes bästa seglingen i serien.

Priser:

Segrare och övriga pristagare utses i ”Totalserien”.
Efter varje onsdagssegling lottas ett mindre pris ut, vilket sker i Lagunens klubbhus.

En helt vanlig onsdag i Lagunen 2020.