Styrelsen

Styrelsesammansättningen för verksamhetsåret 2019-2020:

 • Peter Ravn-Holm: Ordörande
 • Pär Friis: Sekreterare
 • John Rickards: kassör
 • Lars Levin: Ledamot
 • Lars Johansson: Ledamot
 • Mikael Karlsson: Ledamot
 • Roland Möllerberg: Ledamot
 • Jan Glücksman: Ledamot
 • Göran Nyström: Ledamot
 • Hans Birth: Ledamot
 • Nanna Geidenmark: Ledamot
 • Patrik Lilja: Suppleant
 • Ulf Löfberg: Suppleant