Tips och riktlinjer

Vissa saker gör hamnen säkrare och sliter mindre på bryggar, båtar och faciliteter. Vi har försökt samla tips och trix blandat med konkretiseringar från Hamnordningen i tydliga tips och riktlinjer under denna rubriken.

Mastkranen

Mastkranen är lätt att hantera när man gjort det några gånger, men det gäller att ha tungan rätt i munnen och planera sitt arbete för en säker och effektiv riggning och avmastning. Följ länken för instruktioner hur du använder mastkranen och tips om riggning.

Förtöjningsnorm

Att förtöja sin båt är inte bara en hederssak som signalerar gott sjömanskap, det är också viktigt för att undvika skador på din och dina båtgrannars båtar, samt våra gemensamma bryggor. Under 2022 kommer vi inskärpa rutinerna för hur vi ska förtöja våra båtar på ett säkert sätt. Följ länken för att se mer om hur du förväntas förtöja i Lagunen