Vintersäsong 19-20

Elen är nu avstängd på de bryggor som EJ är vinterbryggor. Toaletterna i båthallen är öppna hela vintern.

Glöm ej ta ut era kontakter från elskåpen om ni inte tecknat avtal, sporadiska kontroller kommer att utföras och avvikelser kommer att faktureras tillsammans med kontrollavgiften.