Vill du hyra ut din plats i sommar?

Om du inte skall sjösätta, ej skaffat båt eller om du avser åka annorstädes med din skuta så kan din båtplats hyras ut över  sommarsäsongen. Kontakta hamnkontoret så får du vidare information.