Valberedningens förslag 2020

Med utgångspunkt från den återkoppling valberedningen fått av verksamheten i Lagunen föregående verksamhetsår samt med hänsyn till de utmaningar föreningarna står inför har arbetet följt följande principer:

  • Minska antalet styrelseledamöter samt suppleanter till minsta möjliga enligt stadgarna. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete.
  • Bredda kompetensen i styrelsen med kandidater med olika kompetens och bakgrund.
  • Ge förutsättningar för nya arbetssätt som gör det möjligt att arbeta med ett mer kollektivt och delegerat ledarskap. Avsikten är att avlasta de mest arbetskrävande positionerna i styrelsen och att fördela arbetet jämnt med tydligt delegerade ansvarsområden. Att lyckas med denna strategi är långsiktigt viktigt för att underlätta rekryteringen.
  • Åldersmässigt försöka få en mer representativ fördelning.

Nedan presenterar sig de kandidater som valberedningen föreslår till de olika poster som står för omval/nyval.

ORDFÖRANDE
”Mitt namn är Nanna Geidenmark och jag studerar på den medietekniska fakulteten i Malmö. Jag kommer främst sträva för att främja hamnens interna arbetsstruktur och kommunikationsmetoder hos styrelsen samt gentemot medlemmarna. Mitt mål är att skapa förutsättningar för en ännu mer levande och aktiv hamn med fler möjligheter för medlemmar att engagera sig.”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-12.png

Ledamot: Ulf Löfberg
Jag har drivit mindre/medelstort företag i många år. Har erfarenhet av företagsledning, utveckling (främst mjukvara och elektronik), ekonomi, personalhantering och viss insyn i juridik. Är tekniskt allmänbildad med en civilingenjörsexamen i elektroteknik som bas, men också praktiskt händig inom bl.a. elektronik, el, värme, kyla, vvs, bygg och fordon. Jag vill bidra till ett effektivare styrelsearbete och att samarbetet mellan styrelse och hamnkapten blir mer professionellt. Jag vill även arbeta för att kommunikationen mellan styrelsen och Lagunens övriga medlemmar och gäster blir tydligare och mer pedagogisk.

Ledamot:
Hans Birth
Jobbar med teknisk support och aftersales inom storkök.
I styrelsen är jag verksam i Framtidsgruppen Lagunen. Jag är en av initiativtagarna för barnens segelskola sommaren 2020.
Gärna fortsätter jag i styrelsen och inom Framtids- gruppen för att kunna hjälpa till att utveckla vår hamn.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-8.png

Ledamot: Patrik Lilja ”Jag kommer att jobba för en hamn som är attraktiv, modern och miljömedveten – både ur ett medlemsperspektiv men också som gäst i vår hamn eller våra ställplatser. Viktigt för mig är en ”aktiv hamn” där medlemmar känner en social tillhörighet och gemenskap, att det händer saker som tex onsdagsseglingar eller om man bara passerar förbi på sin cykel- eller hundrunda. Sist men inte minst kommer jag att arbeta för att det finns ett rättvise-perspektiv och att alla medlemmar får så stor nytta av sin medlemsavgift som möjligt.”

Ledamot: ”Runar Åsly – det är jag. Kärt barn har många namn så jag lyder även Norrbaggen eller  Moroten. (Om du har sett mig hissa segel så fattar du varför) . Fd Arméofficer med vissa drag av ”Ove” och gillar att få saker gjorda. Har under  senaste året engagerat mig i att få flera att hänga med ut att segla med Kappseglingsklubben med hyfsat resultat. Jag tror vi har en del att hämta på att välkomna och ta hand om nya båtägare för att göra hamnen till en levande samlingsplats för båtintresserade Malmöbor. Jag går igång på aktivitet och tycker nördar är helt underbara. Besitter hög digital kompetens.”

Ledamot: Jag heter Robert Ek och jag har varit medlem på Lagunen sedan våren 2017. Jag är tvåbarnsfar och jobbar som metallarbetare på ett bronsgjuteri. Över åren har jag skaffat mig en del erfarenhet av styrelsearbete och är sedan några år tillbaka sekreterare i bostadsföreningen Hemfrid i Malmö.

Suppleant: Jag heter Fredrik Andersson och är 48 år. Jag har varit medlem i lagunen  ca 4 år och har vid flera tillfällen hjälp till med markarbeten. Jag har arbetat som grävmaskinist i dryga 20 år där även planläggning från både trädgårdar till större ytor har behövts fixas.

När tiden finns tillbringar jag gärna tid i Lagunen där jag kan mixa både arbete med nöje på ett sätt som både gynnar mig själv och framtida lagunen. Idéerna för hamnen är många och ser fram emot en utveckling både ekonomiskt och för trivsamheten.

Suppleant: Mitt namn är Fredrik Gustafsson, jag bestämde mig för att köpa en båt för att lära mig segla för snart 5 år sedan och har blivit lite bättre varje år. En rolig upptäckt är att jag tycker det är minst lika kul att underhålla och renovera båten som att faktiskt vara ute att segla. Till vardags jobbar jag som utvecklare på Axis i Lund och har en bakgrund som civilingenjör i elektroteknik. Just nu håller jag på att bygga båttält i Lagunen och sommartid sover jag mest på båten eftersom min lägenhet saknar balkong att äta frukost på. Har suttit i styrelser under studietiden och sitter nu i styrelsen för Fortissimoklubben (vilket är namnet på den båttyp jag har). Lagunen ligger mer och mer centralt och hamnen kommer behöva nya intäkter och en mer affärsmässig drift för att överleva. I styrelsen vill jag därför driva detta så varsamt som möjligt, så att de värden vi har i lagunen idag är kvar samtidigt som vi kan överleva som hamn.