Uthyrning av klubblokal

 

Att tänka på vid uthyrning

Klubblokalen är en gemensam resurs och kan inte användas exklusivt av den hyrande medlemmen. Det är därför inte tillåtet att sätta upp lappar eller dylikt som utestänger andra medlemmar. Man kan istället skriva t.ex ”Torsten 60 år” för att upplysa övriga medlemmar om att det pågår en privat fest.

Använd sunt förnuft och visa varandra hänsyn. Den hyrande medlemmen har betalat för att nyttja lokalen. Ge plats och vistas inte i onödan i vår gemensamma lokal vid sådana tillfällen. Uthyrningen är bra för Lagunen och klubbens medlemmar. Överskottet från verksamheten gör att vi kan underhålla / köpa nytt av de saker som positivt påverkar allas nyttjande av lokalen.

Medlem som ej deltar i arrangemanget men önskar utnyttja del av den gemensamma lokalen är vid uthyrningstillfället hänvisad till vakttornet för att värma sig, ta en fika eller dylikt. Köket och storstugan är till för den hyrande medlemmen och dennes gäster och får inte nyttjas av annan medlem under dessa tider.