Tips om stölder

 

 

 

Inge Hermodsson har fått fram följande tips för att minimera risken för stölder.

  • Demontera motorn.
  • Placera båten om möjligt på ett väl synligt och upplyst ställe.
  • Ta bort hjul på trailern om man låter båten stå på, så att man inte enkelt kan flytta den till en mindre upplyst plats.
  • Demontera kåpor, gör motorn mindre attraktiv när den ska avyttras.
  • Använd godkända lås.
  • Använd spårsändare. Om motorn skulle bli stulen, går den att spåra.

Till detta kan läggas att man kan köpa ett set för DNA-märkning från Svenska Stöldskydds Föreningen, SSF, för 795 kr. Gå gärna in på deras hemsida.
Dessutom har vi utökat belysningen på landområdet i söder samt förstärkt stängslen för att försvåra för tjuvarna så mycket som möjligt.

Efter att ha pratat med några av dem som drabbades av en motorstöld förra året inser man att det är ett ordentligt avbräck i sin hobby som stölden innebär. Ofta har båten skadats och när försäkringsbolaget gjort åldersavdraget blir det en dyr affär i slutändan. Så för er som har utombordare, fundera på att kanske lägga några timmar på båten istället för, i värsta fall, kanske timmar på att fylla i papper till Polisen och försäkringsbolaget. Roligare kan man ha.

Men låt oss framförallt hoppas på att vi slipper stölderna!