Tips & idéer från medlemmar

 

 

 

Det jag upplever som positivt är att hamnen är välskött, har gott rykte, och utmärkt servicenivå. Jag uppfattar också atmosfären som positiv. Det är helt enkelt en trevlig plats att vistas i och ha sin båt i. Det enda negativa jag ser, är att jag upplever vaktordningen som betungande, då jag har familj inkl en halvårsgammal son. Så jag vill föreslå att styrelsen överväger att reducera vaktordningen eller kanske ersätta den med ett vaktbolagsavtal. 

Hej !    Undrar om ni kommer att ersätta nedtagen vindmätare ?

Saknar en vindmätare i Lagunen, den som finns har varit trasig ganska många år nu.

Jag föreslår att de platsägare som ger Båtsällskapet rätten att hyra ut sin platser bör kompenseras med ett värde motsvarande 1 klubbtjänst och 1 vakttjänst per uthyrningssäsong. På så vis kan det aldrig bli tal om att någon köpt upp plats i syftet att spekulativt tjäna pengar på Båtsällskapets uthyrning.

När jag för några år sedan seglade till Träslövsläge så hade man satt upp mindre friggebodar som förvaringsutrymme för båtsaker. Detta gjorde att en ganska trist pir blev betydligt mysigare och att hela hamnen fick en trevlig inramning. Dessutom löste man problemet med detta ständiga släpande på båtdynor och andra saker på vinterhalvåret. Jag tycker att vi borde satsa på sådana här typer av förvaringsutrymme för båtägarna. Naturligtvis en initial investering men som borde kunna genera ytterligare hyresintäkter för hamnen. Det finns ju ganska mycket grönytor längs med hamnen som skulle kunna ha små röda stugor i stället på snyggt och prydligt sätt, eller någon annanstans där det finns plats.

 Undrar varför vi inte har någon spolplatta så man enkelt och miljöriktigt kan spola av båten när man lyfter henne på höstkanten?

Här kommer mina synpunkter

  1. Den digitala vindhastighetsmätaren, hade varit trevligt om den fungerade
  2. Några infartsbojar har försvunnnit och det vore trevligt/säkrare om de sattes tillbaka.
  3. Mastkranen är otillförlitligt kan man göra något åt det
  4. Kan lagunen inte införskaffa gemensamma bockar, finns allt för många olika storlekar och visa är risiga.   

Ett förslag angående vakttjänstöring.

 Jag har en känsla av att det är svårt att få tag i vakttid i slutet av året men det samtidigt är ledigt i början av året…om det är så, Kan man låta vaktåret löpa 1/1 – 28/2 året efter. Kan man inte hitta en vakt att gå i december så kan man gå i januari-februari.

Föreslår en Saltholm runt segling two handed med jaktstart och avslutande öl/grill. Tanken är att alla ska kunna deltaga, inte bara kappseglarna i klubben utan övriga som har en segelbåt. Kanske kan det med tiden blir en kappsegling som andra klubbar kan delta i?

Det är två saker som jag verkligen saknar.

  1. Någon slags tillgång till mat och dryck, tex via automater i klubbstugan. Helst av allt hade jag sett att det i det närliggande bostadsområdet kom såväl restaurang som matbutik. Det hade hjälp oss Lagunare och varit stor tillgång för gästande båtar.
  2. Vår hamn, och större delen av kusten, saknar tillgång till bensin för tankning av fritidsbåtar. Tillgång till detta hade varit en stor tillgång för oss som använder bensin. 

Ta upp en utvärdering av den nuvarande mastkranen och titta på de förslag som varit uppe de senaste åren. Kranen har en tendens att inte fungera när den behövs och genom åren har mycket pengar lagts på den, kanske bättre att satsa på en ny.