Till dig som nyttjar mastskjulet

Kansliet har delat ut märkningslappar till våra master. Detta för allas säkerhet och så vi vet vems den tillhör.  Under vintertid: knyt fast denna, väl synlig. Sommartid: spara den så att vi kan återanvända dessa, år efter år…

mast-tag