Summering av informationsmöten 30/12 & 3/1

Tack till alla 120 personer som kom och diskuterade.

Detta är styrelsen resumé med egna slutsatser.

 Sakfråga 1 Fientligt uppköp

Ingen omedelbar fara för ett fientligt uppköp – vi är dock överens om att bevaka omvärlden och t.ex utreda vad som händer om Malmö Kommun säljer marken till någon utomstående.

 Begränsningar finnes. Det krävs två på varandra följande stämmor för att ändra våra stadgar, dessa ändringar skall dessutom godkännas av Malmö Kommun. Enskild medlem får äga högst 155 andelar – alltså ingen kan köpa upp hamnen bit för bit.

 Sakfråga 2 Kommunikation med medlemmarna.

Många medlemmar utryckte olust över att ha blivit kontaktade i detta ärende. Man vill ha info från styrelsen inte från annan. Vårt beslut står kvar: inga utskick via Lagunens olika kontaktvägar. Det är förbjudet att använda registret i ”Vaktpärmen” för annat än att kontakta båtägare i samband med skador eller undvikandet av skador.

 Sakfråga 3 Protokoll från styrelsemöte

Är officiella när de är justerade, i praktiken ca 1 månad efter respektive möte, då de blir publicerade på lagunens enda officiella hemsida. www.lagunen.nu

Brev, mail och eventuellt annat som kommer styrelsen inför ett styrelsemöte är inte automatiskt bilagor till styrelseprotokoll.

För styrelsen

Peter Ravn-Holm

Sekreterare